Kort som ger dig K-Plussa

Minska antalet kort i din plånbok och anslut K-gruppens Plussa-egenskap till ditt kort. Då ditt OP-Visa-kort har K-Plussa-egenskapen försäkrar du dig om att du får alla förmåner i K-Plussa-nätverket och samlar K-Plussa-poäng om du så vill i pengar direkt på ditt konto.

K-Plussa-egenskapen kan avgiftsfritt anslutas till OP-Visa, OP-Visa Electron, OP-Visa Debit och OP-Visa Debit Mobilen.  K-Plussa påverkar inte kortets övriga bruksegenskaper. Kunddata hålls också i fortsättningen separata trots att ett och samma kort innehåller flera egenskaper.

När du ansluter K-Plussa-egenskapen till ditt kort kan du också avgiftsfritt byta ut bilden på kortet.

Du kan också ansöka om K-Plussa Mastercard

K-Plussa Mastercard är ett kreditkort som vi erbjuder kunder från alla banker. Det är ett internationellt betaltids- och kreditkort med K-Plussa-funktionen som vi utvecklat tillsammans med K-gruppen. K-Plussa Mastercard beviljas av OP-Kortbolaget Abp.