Båtlån – en vattentät lösning för finansiering av ett båtköp

Har du planer på att köpa en ny båt? Hos oss kan du ansöka om ett båtlån med eller utan säkerhet. Läs mer om lånealternativen, välj den båtfinansiering som passar dig bäst och fyll i ansökan behändigt på nätet.

Specialkredit

En engångskredit utan säkerhet som du snabbt får in på ditt konto.

 • 2 000–15 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 7,95 % + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Banklån

Ett engångslån med säkerhet och förmånlig ränta.

 • Från 10 000 euro uppåt
 • Du behöver en säkerhet för lånet
 • Typisk ränta 3–5 % + 12 mån. euribor
 • För alla bankers kunder
nyhet

Nytt alternativ
OP Exaktkredit

Ett nytt lån på 2 000–30 000 euro utan säkerhet med individuell ränta. Låneräntan från 3,5 % + 3 mån. euribor. Ansök om lånebeslut så ser du din individuella ränta.

Ett hurdant båtlån passar mig?

Du kan ansöka om ett lån med eller utan säkerhet för att finansiera din nya båt.

 • För ett båtlån utan säkerhet, det vill säga en Specialkredit, behöver du inte inteckna egendom som säkerhet. Du kan smidigt när som helst ansöka om en Specialkredit för att finansiera ett båtköp. Du kan ansöka om Specialkredit när du är kund hos OP.
 • Ett båtlån med säkerhet, det vill säga ett Banklån, är vanligen det förmånligaste sättet att finansiera en båt sett till räntan. För ett banklån behöver du alltid en säkerhet, till exempel din bostad eller sommarstuga. Du kan ansöka om ett banklån hos oss även om du inte är kund hos OP.

Det lönar sig att sätta ner lite tid på att jämföra olika båtlån och fundera på ett lämpligt lånebelopp. När du jämför olika båtlån, ska du särskilt fästa uppmärksamhet vid de totala kostnaderna för lånet.

Specialkredit – båtlån utan säkerhet upp till 15 000 euro

Ansök om Specialkredit, om du vill ha ett båtlån utan säkerhet. Du kan ansöka om ett båtlån utan säkerhet upp till 15 000 euro. Låneräntan är 7,95 % + 3 mån. euribor.

Fördelen med ett båtlån utan säkerhet är att du får kreditbeslutet snabbt. Fyll i låneansökan i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, så får du kreditbeslutet genast eller senast inom två bankdagar. Du får pengarna på kontot genast när du har godkänt kreditavtalet.

Tänk på att du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP.

Läs mer om Specialkredit utan säkerhet >

Banklån – båtlån med säkerhet från 10 000 euro uppåt

Ett Banklån med säkerhet är ofta det förmånligaste lånealternativet för ett båtköp sett till räntan. Du kan ansöka om ett Banklån från 10 000 euro uppåt utan övre gräns. Du kan ansöka ensam eller tillsammans med en annan person, vare sig du är kund hos OP eller inte.

Räntan på ett lån med säkerhet är förmånligare än räntan på ett lån utan säkerhet, eftersom säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. Räntan på ett Banklån med säkerhet bestäms kundspecifikt.

Som säkerhet för lånet används huvudsakligen bostadsegendom, till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga. Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet. Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. Båten som köps eller konsumtionsvaror kan inte användas som säkerhet för lånet.

Som ägarkund hos andelsbanken får du OP-bonus för ett Banklån med säkerhet.

Läs mer om Banklån med säkerhet >

Hur ansöker jag om båtlån?

Du kan ansöka om båtlån med eller utan säkerhet enkelt i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Om du ansöker om ett båtlån utan säkerhet, det vill säga en Specialkredit, får du ett kreditbeslut utan onödigt dröjsmål. När du slutför ansökan och godkänner kreditavtalet får du pengarna på kontot genast. Du får beslutet om ett Banklån med säkerhet ofta inom 1–3 dagar.

Läs mer och ansök om Specialkredit utan säkerhet >

Läs mer och ansök om ett Banklån med säkerhet >

Varför lönar det sig att ansöka om ett båtlån hos OP?

Det är lätt och tryggt att ansöka om ett båtlån hos andelsbanken.

 • Du får båtfinansiering till vettig ränta.
 • Du kan betala tillbaka lånet smidigt och ansöka om ändringar i din betalningsplan.
 • Du ser tydligt de totala kostnaderna för ditt lån.

På lånebeslutet inverkar i hur god balans dina inkomster och utgifter är. Vi vill alltid försäkra oss om att lånet är rätt dimensionerat enligt din situation och att det inte uppstår problem med lånebetalningen. Jämför olika alternativ och bedöm din betalningsförmåga realistiskt. Ansök om ett lånebelopp som ger dig tillräckligt med pengar över också till andra utgifter och besparingar.

Flexibilitet i båtlånet enligt din livssituation

Du kan när som helst betala mer än den avtalade amorteringen på ett båtlån med eller utan säkerhet. Du kan också när som helst betala tillbaka hela lånet på en gång.

När du ansöker om ett båtlån avtalar du om betalningsposterna för det. Om det behövs kan du ändå under tidens gång ändra beloppet på betalningsposten, byta förfallodag eller ansöka om amorterings- eller betalningsfrihet för ditt lån.

Läs mer om de ändringar du kan göra i en Specialkredit utan säkerhet

Läs mer om de ändringar du kan göra i ett Banklån med säkerhet

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 1,921 % (5.9.2022), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,2 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 842 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 192,88 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,59 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 9 181,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 155 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.