Hae Täsmäluottoa netissä missä ja milloin vain

Specialkredit

Kredit för att uppfylla dina drömmar.

Lämpligt kreditbelopp

Du kan få en Specialkredit på 2 000–15 000 euro.

Inga säkerheter eller borgensmän

Du behöver inga borgensmän eller säkerheter, t.ex. en ägarbostad, för krediten.

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund samlar du OP-bonus för Specialkredit.

En lämplig kredit för engångsinköp

Specialkredit är en konsumentkredit av engångsnatur. Den lämpar sig för finansiering av både små och stora inköp. Med en Specialkredit kan du dela upp större utgifter på flera år. En Specialkredit lämpar sig för överraskande utgifter, semesterresor, fordon eller för att förverkliga andra drömmar. Med en Specialkredit kan du göra investeringar i hemmet t.ex. med en lätt renovering. 

Specialkredit är en kredit utan säkerhet. Du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten. Specialkrediten är en kredit av engångsnatur, dvs. du kan inte använda krediten på nytt då du betalat den såsom t.ex. en kreditkortskredit. Återbetalningen kan planeras så att den passar just din situation. 

 

Ansök om kredit enkelt på nätet

Du får ett beslut om kreditansökan genast eller senast inom två bankdagar. Pengarna överförs till ditt konto då du godkänner kreditofferten. 

Du kan ansöka om kredit på nätet utan något besök på kontoret. Om du inte ännu är kund hos oss eller inte har OP:s nättjänstkoder, ska du boka tid till närmaste OP-kontor

 

  

Vare sig du drömmer om en semesterresa, ett drömbröllop, ett bilbyte eller t.ex. en egen ponny, kan du förverkliga din dröm med hjälp av en Specialkredit. Hos oss får du kredit utan säkerhet till vettiga villkor. Välj bara det kreditbelopp som passar dig och fyll i ansökan i tjänsten op.fi.

Heli Majoinen Utvecklingschef, OP
Täsmäluotto Täsmäluotto
Joustoluotto on monipuolinen kulutusluotto, joka sopii pieniin ja suuriin elämän hankintoihin muuttolaatikoista keittiöremonttiin.
Skaffa nytt med smidig betalning
Ska du flytta eller skaffa nytt till hemmet? Ta en flexibel kredit utan säkerhet för både små och stora inköp.
Så här gör du ändringar i din kredit - Flexkredit och Specialkredit
Du kan alltid se uppgifterna om Flexkredit och Specialkredit i realtid i op.fi och OP-mobilen. Du kan också själv göra ändringar i din kredit. Läs mer!
Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i kreditansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök Andelsbankens kontor. Du får ett beslut om kreditansökan genast eller senast inom två bankdagar. Då du godkänt offerten står krediten till ditt förfogande i OP-nättjänsten.

Du kan beviljas Specialkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, är 23-74 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP-Kortbolaget Abp, som beviljar krediten. OP-Kortbolaget Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Säkerheter för kredit

Specialkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa. Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa.
Kreditbetalning Månadsbetalning, förfallodag

Månadsbetalningen på krediten beror på lånebeloppet och lånetiden. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16 eller 24 dagen i månaden.

Krediten upphör då den sista posten har betalats på den.

Kreditkostnader Uttagsprovision, ränta, effektiv ränta, totalkostnad

För Specialkrediten debiteras en kreditavgift på 6 euro per månad (avgiften omfattar uppläggningskostnaderna för krediten och faktureringen). Krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,6 % 9/19).

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 9,22 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (7,6% 9/19) och kreditavgiften är 6 euro per månad. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 410,77 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka med amorteringar på 206,9 euro med en månads mellanrum. Krediten beviljas av OP-Kortbolaget Abp.

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag. 

Läs villkoren för Specialkredit.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

  • lån
  • sparande och placering
  • inköp som betalats med Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Lånet beviljas av OP-Kortbolaget Abp.