Specialkredit

Kredit för att uppfylla dina drömmar.

Du får kreditbeslutet snabbt på nätet

Gör en ansökan på nätet, och du får beslutet genast eller senast inom två bankdagar. Du får pengarna på ditt konto genast då du godkänner kreditofferten.

Du behöver inga säkerheter

Du behöver varken borgensmän eller säkerheter för krediten.

Du kan ha en betalningsfri månad per år på ditt lån

Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta.

Ansök om upp till 15 000 euro utan säkerhet

Specialkrediten är ett engångslån utan säkerhet. Specialkrediten lämpar sig för finansiering av såväl små som stora inköp. Du kan ansöka om en kredit på mellan 2 000 och 15 000 euro. För Specialkrediten behöver du inga säkerheter.

Fyll i låneansökan på nätet. Du får ett beslut om din kreditansökan genast eller senast inom två bankdagar. Pengarna överförs till ditt konto genast när du godkänner kreditofferten.

Om du ännu inte är kund hos oss eller om du inte har OP:s nättjänstkoder ska du boka tid till närmaste OP-kontor.

Vem kan få lån? Vad inverkar på beviljande av lån?

Du kan ansöka om Specialkredit om du:

  • är 23–74 år och andelsbanken är din huvudsakliga bank
  • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
  • har en tillräcklig betalningsförmåga
  • har skött din ekonomi klanderfritt och
  • är fast bosatt i Finland.

Specialkrediten är flexibel – om du vill så kan du betala hela lånet på en gång

Du kan när som helst betala mer än det avtalade minimibeloppet eller återbetala hela krediten på en gång utan extra kostnad. När du ansöker om krediten bestäms även betalningsposterna för den. Du kan dock i fortsättningen göra ändringar i betalningsplanen. Det här sker behändigt och utan extra kostnader i tjänsten op.fi. Där kan du själv ändra beloppet på betalningsposten, byta förfallodag eller välja en betalningsfri månad om det skulle ske förändringar i din livssituation.

En betalningsfri månad per år

Du kan ha en betalningsfri månad per år på din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta. Den betalningsfria månaden är densamma varje år.

Ändringar träder i kraft från och med faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Kreditkostnader

För Specialkrediten debiteras en kreditavgift på 6 euro per månad (avgiften omfattar uppläggningskostnaderna för krediten och faktureringen). Krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,4 % 1/21). Månadsbetalningen på krediten beror på lånebeloppet och lånetiden. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16 eller 24 dagen i månaden.

Krediten upphör då den sista posten har betalats på den.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 9,01 % då krediträntan är 3 mån, euribor + 7,95 % (7,4 % 1/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 341,01 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka med amorteringar på 206,9 euro med en månads mellanrum. Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i kreditansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök Andelsbankens kontor. Du får ett beslut om kreditansökan genast eller senast inom två bankdagar. Då du godkänt offerten står krediten till ditt förfogande i OP-nättjänsten.

Du kan beviljas Specialkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, är 23-74 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Säkerheter för kredit

Specialkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa. Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa.

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag. 

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit - Flexkredit och Specialkredit
Du kan alltid se uppgifterna om Flexkredit och Specialkredit i realtid i op.fi och OP-mobilen. Du kan också själv göra ändringar i din kredit. Läs mer!