Specialkredit

NYTT

Försäljningen av Specialkredit har upphört – Läs mer om nya OP Exaktkredit

Specialkredit har utgått ur försäljning i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Specialkredit har ersatts med nya OP Exaktkredit, som är en 2 000–30 000 euros engångskredit utan säkerhet med individuell ränta. Fyll i låneansökan på nätet, så får du kreditbeslutet och ser din egen ränta.

Läs mer om OP Exaktkredit

Läs mera Stäng

Försäljningen av Specialkredit har upphört

Specialkredit har utgått ur försäljning 6.3.2024 i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Specialkredit har ersatts med nya OP Exaktkredit, som är en 2 000–30 000 euros engångskredit utan säkerhet. Om du har en Specialkredit förvandlas den inte till en OP Exaktkredit. Betalningen av den nuvarande Specialkrediten fortsätter enligt den avtalade betalningsplanen.

Räntan i OP Exaktkredit är personlig och den består av en marginal på 3,5–10,95 % + 3 mån. euribor. Utöver räntan och den månatliga kreditavgiften på 6 euro betalar du inga andra avgifter för krediten. OP Exaktkredit har ingen öppningsavgift.

Ansök om OP Exaktkredit smidigt på nätet. Du får ett kreditbeslut som gäller i 30 dagar. På kreditbeslutet ser du din ränta.

Läs mer om OP Exaktkredit

Ändring av betalningsplanen i OP Exaktkredit

Du kan fortfarande göra ändringar i betalningsposten och förfallodagen för Specialkrediten. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera eller betala ränta. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten, och den betalningsfria månaden är densamma varje år. 

Fakturan för låneposten bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan alltid göra ändringar i en lånepost om fakturan för den inte ännu har bildats. Ändra alltså betalningsplanen i god tid så att ändringen träder i kraft från den lånepost du önskar. 

Ändra betalningsplanen

Observera att du kan göra ändringar i självbetjäningskanaler bara om du har skött din kredit klanderfritt.

Snabbare återbetalning av Specialkrediten

Du kan när som helst göra en extra amortering i OP-mobilen eller på op.fi. En överlopps amortering minskar inte den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet minskar, dvs. betalningstiden blir kortare. 

Läs anvisningarna för att göra en extra amortering

Du kan även betala tillbaka hela Specialkrediten på en gång. Snabbare återbetalning av lånet medför inga extra kostnader för dig.

Läs instruktionerna om hur du betalar lånet färdigt

Kostnader för Specialkredit

Kostnaderna för Specialkredit består förutom av lånebeloppet även av räntan och kreditavgiften. Månadsbetalningen på krediten beror på lånebeloppet och lånetiden. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16, eller 24 dagen i månaden. Krediten upphör då den sista posten har betalats.

Kostnader för Specialkredit:

  • Krediträntan, 3 mån. euribor + 7,95 % (11,89 % 03/24)
  • Kreditavgift 6 euro per månad.

Exempelkalkyl:

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 13,34 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (11,89 % 03/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 494,56 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna och provisionerna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 235 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

  • medel på sparkonton
  • bolån, studielån och banklån med säkerhet
  • fonder och fondanknutna försäkringar
  • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit
Du kan se uppgifterna om din kredit i op.fi och OP-mobilen. Läs om hur du själv kan göra ändringar i krediter utan säkerhet.