Ullakkohuone kuvattuna yläviistosta, nainen makoilee sohvalla

Specialkredit

2 000–15 000 euro kredit utan säkerhet

Du får kreditbeslutet på nätet

Gör en ansökan på nätet, och du får beslutet senast inom två bankdagar. Du får pengarna på ditt konto när du godkänt kreditavtalet.

Du behöver inga säkerheter

Du behöver varken borgensmän eller säkerheter för krediten.

Inga överraskande avgifter

Utöver räntan och den månatliga kreditavgiften på 6 € betalar du inga andra avgifter för krediten.

Du kan ha en betalningsfri månad per år på ditt lån

Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta.

Ansök om upp till 15 000 euro kredit utan säkerhet

Specialkredit är ett engångslån utan säkerhet. Specialkrediten lämpar sig för finansiering av såväl små som stora inköp. Du kan ansöka om en kredit på mellan 2 000 och 15 000 euro. För Specialkrediten behöver du ingen säkerhet.

Hur kan jag ansöka om Specialkredit?

Du kan ansöka om lån i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Du får ett beslut om din kreditansökan senast inom två bankdagar. Pengarna överförs till ditt konto när du godkänner kreditofferten.

Om du ännu inte är kund hos oss eller om du inte har OP:s koder ska du boka tid till närmaste OP-kontor.

Vem kan få lån? Vad inverkar på beviljande av lån?

Du kan ansöka om Specialkredit om du:

 • är minst 23 år och andelsbanken är din huvudsakliga bank
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga
 • har skött din ekonomi klanderfritt och
 • är fast bosatt i Finland.

Hur mycket lån du kan få beror på många faktorer. Din låneoffert baserar sig på din livssituation och på hur du klarar dina utgifter med dina inkomster. Vi vill alltid försäkra oss om att lånet är rätt dimensionerat enligt din situation och att det inte uppstår problem med lånebetalningen.

Kan Specialkrediten betalas tillbaka snabbare?

Ja. Specialkrediten är flexibel. Du kan när som helst betala mer än den avtalade amorteringen eller betala tillbaka hela lånet på en gång.

Då du ansöker om ett lån avtalar du om betalningsposterna för det. Du kan dock i fortsättningen ändra beloppet på betalningsposten, byta förfallodag eller aktivera en betalningsfri månad.

Så här ansöker du om en ändring av betalningsplanen 

Kan jag få en betalningsfri månad för Specialkrediten?

Ja. Du kan få en betalningsfri månad per år på Specialkrediten. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta. Den betalningsfria månaden är densamma varje år.

Ändringen träder i kraft från och med faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Kostnader för Specialkredit

Kostnaderna för Specialkredit består förutom av lånebeloppet även av räntan och kreditavgiften.

Månadsbetalningen på krediten beror på lånebeloppet och lånetiden. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16, eller 24 dagen i månaden. Krediten upphör då den sista posten har betalats.

Kostnader för Specialkredit:

 • Krediträntan, 3 mån. euribor + 7,95 % (11,91 % 12/23)
 • Kreditavgift 6 euro per månad. 


Exempelkalkyl:

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 13,36 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (11,91 % 12/23) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 557,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna och provisionerna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 230 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i kreditansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök Andelsbankens kontor. Du får ett beslut om kreditansökan senast inom två bankdagar. Då du godkänt offerten står krediten till ditt förfogande i OP-nättjänsten.

Du kan beviljas Specialkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, är minst 23 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Säkerheter för kredit

Specialkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa. Täsmäluottoa voit hakea kätevästi verkossa.

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag. 

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit
Du kan se uppgifterna om din kredit i op.fi och OP-mobilen. Läs om hur du själv kan göra ändringar i krediter utan säkerhet.