Asuntosijoittaja kuva

Tjänster för bostadsplacerare

Hos oss får du hela paketet: finansiering, köp, försäljning, uthyrning och försäkringar.

  • OP-Fastighetscentralens yrkeskunniga fastighetsmäklare sköter för din räkning köp, uthyrning och försäljning av bostäder. Du betjänas på kontor runt om i Finland.
  • Det lönar sig att finansiera också köp av placeringsbostad med Andelsbankens bolån. Du kan fylla i ansökan på nätet när som helst. Vi kommer tillsammans överens om en månadsbetalning och återbetalningstid som passar dig.
  • Din kommande hyresgäst får via Andelsbanken ett hyresgarantikonto, där garantipengarna hålls i gott förvar.
  • Det är hyresgästens uppgift att teckna en hemförsäkring för bostaden. Du kan skydda din egendom genom att utöver det försäkra lösöret i placeringsbostaden, allt från tvättmaskinen till mikrovågsugnen.

Ta kontakt med din Private-kontaktperson för mer information.

Är du tveksam när det gäller direkta fastighetsplaceringar?

Du kan placera på bostadsmarknaden också via fonden OP-Hyresinkomst. Den är en specialplaceringsfond, som placerar sina tillgångar i bostäder, kontors- och affärsutrymmen samt byggprojekt. Läs mer om fonden www.op.fi/fonder.

Överföring av fastighetsegendom till följande generationer

Våra juridiska experter hjälper dig planera överföringen av fastighetsegendomen till följande generationer så skatteeffektivt som möjligt.

OP-Fastighetscentralerna sköter årligen totalt över 15 000 bostadsaffärer.

  • Bolånet räknas med bland de ärenden som ger OP-bonus.
  • Med OP-bonus som samlats betalas bl.a. serviceavgifter för lån samt andra banktjänster, försäkringspremier och OP-Fastighetscentralens provisioner.
  • Du kan få en rabatt på 250 euro på OP-Fastighetscentralens normala tariffenliga förmedlingsprovision (inte på minimiprovisionen)

Läs mer om förmånerna på adressen www.op.fi/formaner.