OP-High Yield

Från lågt förtroende till betydande intäkter

Högre risk medför högre avkastning. Det här är den bärande idén också i räntefonden OP-High Yield. Fonden har som mål att omvandla företagslån med låg rating till tilläggsavkastning i placerarens portfölj.

 • Placeringsobjektet utgörs av obligationslån från företag med låg rating.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,80 % 0,00 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-High Yield placerar i regel sina tillgångar i obligationslån emitterade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av företag med låg rating. Eftersom fondens placeringsobjekt består av obligationslån från företag med låg rating, uppskattas det ingå mer risk än i snitt i återbetalningen. Den andra sidan av osäkerheten är att avkastningspotentialen hos High Yield-lån är väsentligt bättre än potentialen hos statslån och företagslån med god rating.

Ränteplaceringar betraktas som ett gott sätt att minska den totala risken i en portfölj. OP High Yield erbjuder en angenäm avkastningspotential för placerare som tål risk. Trots att det ingår risk i återbetalningen av High Yield-lån, har de som placeringsobjekt betraktat mindre risk än risken på aktiemarknaden. Fondens övriga placeringar än placeringarna i euro skyddas mot valutakursrisken så fullständigt som möjligt, dvs. fondandelsägarna behöver inte bära någon valutakursrisk. Fonden OP-High Yield rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-High Yield är en lång räntefond som placerar sina tillgångar främst i obligationslån emitterade av företag vars långfristiga rating är högst BB+ eller motsvarande. Placeringarna görs i första hand i obligationslån emitterade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Andelen av alla ovan nämnda placeringar varierar vanligen mellan 75 och 100 %.

Fondens övriga placeringar än placeringarna i euro skyddas mot valutakursrisken så fullständigt som möjligt. Den modifierade durationen, som mäter fondens räntekänslighet, ligger vanligen mellan 2,5 och 5,0, vilket anger en negativ förändring i fondens värde i procent om räntenivån stiger med en procentenhet. Om räntenivån sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt.

Fonden placerar i regel via direkta ränteplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också placera sina tillgångar i derivatavtal avsedda för överföring av kreditrisken. Mest används derivatinstrument för att hantera ränte- och kreditrisken.

Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på obligationslån av olika emittenter. Vanligen placerar Fonden sina tillgångar i cirka 70 till 100 ränteinstrument av olika emittenter, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex är Barclays Pan European High Yield Index (3 % constrained, Euro hedged). Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Tommi Kokkarinen, Ville Vuonokari
Jämförelseindex
Barclays Pan European High Yield Index (3 % constrained, Euro hedged)
Begynnelsedag
01.11.2004
ISIN
FI0008807615
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
727 Meur
Andelens värde (04.05.)
216,26 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.05)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-High Yield A +0,53 % +1,26 % +6,44 % +13,88 % +2,53 % +3,65 %
Jämförelseindex +0,50 % +1,28 % +6,85 % +15,79 % +3,93 % +4,78 %

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-High Yield A +8,24 % +5,98 % −3,63 % +9,35 % −0,64 % +2,15 %
Jämförelseindex +9,02 % +6,77 % −3,59 % +11,32 % +2,32 % +2,37 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-High Yield A 3,40 % 4,24 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.