Placera på tillväxtmarknaden

FÖRMÅN

Fondförmån för ägarkunder

Som ägarkund i andelsbanken kan du teckna, sälja och byta alla fonder som placerar på tillväxtmarknader avgiftsfritt. Utnyttja förmånen och spara för viktiga saker! 

Läs om förmånen

Läs mera Stäng

Tillväxtmarknader som placeringsobjekt

Aktiefonder som placerar på tillväxtmarknaden är ett bra alternativ för placerare som strävar efter hög avkastning på marknader som expanderar kraftigt. Som motvikt till den lovande avkastningspotentialen är det skäl att observera att aktiekurserna på tillväxtmarknaden normalt fluktuerar kraftigare än i västländerna och att de politiska riskerna i omvärlden är varierande.

På tillväxtmarknaden är utgångspunkten alltid att riskerna är högre än på den utvecklade marknaden. Fondens värde kan variera avsevärt enligt marknadsläget och värdeutvecklingen kan avvika från andra motsvarande fonder.

Tillväxtmarknadsfonderna lämpar sig utmärkt som en del av en omfattande, diversifierad placeringsportfölj. De lämpar sig såväl för avkastningsorienterade, långsiktiga placerare som för månatliga sparare samt utmärkt som en del av en aktie- eller kombinationsportfölj.

OP's tillväxtmarknadsfonder

Vi erbjuder ett mycket omfattande utbud av tillväxtmarknadsfonder. I fondförvaltningen utnyttjar vi våra internationella samarbetspartner.

Våra fonder förvaltas av lokala och regionala portföljförvaltare som bäst känner till marknadsområdet i fråga och dess särdrag. Till exempel fonden OP-Indien förvaltas av J.P. Morgan Asset Management, som har omfattande lokalkännedomen i Indien.

 

Fonder som placerar på tillväxtmarknader

Utvidga din placeringsportfölj med indexfonder

Utöver tillväxtmarknadsfonderna lönar det sig också att sprida sina placeringar till andra tillgångsklasser. Indexfonderna är ett utmärkt val för placerare som är ute efter god avkastning och kostnadseffektivitet. Du ska ändå alltid vara medveten om din risktålighet då du placerar i indexfonder. Placera så mycket i fonder som du är villig att tolerera värdefluktuationer på aktiemarknaden.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.