Omistaja-asiakkaan lisäedut

Tilläggsförmåner för ägarkunder – du sparar på dagliga bankärenden

Som ägarkund får du tilläggsförmåner hösten 2023.

  • Du får dagliga banktjänster utan månadsavgifter i sex månader från och med 1.10.
  • Räntan på ditt Brukskonto stiger till 0,25 procent från och med 1.11.
  • Dessutom betalar vi ut 30 procent mer i OP-bonus under 2023.

Om du inte redan är ägarkund i andelsbanken är det nu en utmärkt tid att bli det!

Dagliga banktjänster avgiftsfritt 1.10.2023–31.3.2024

Du får dagliga banktjänster för privatkunder utan månadsavgifter i sex månader 1.10.2023–31.3.2024. Du får automatiskt tillgång till förmånen om du har både ägarkundskap och de tjänster som omfattas av förmånen i en och samma andelsbank. Förmånen omfattar:

  • Brukskonto
  • OP:s koder och digitala tjänster
  • Ett eller flera kort (OP Electron, OP Basic, OP Debit, OP Classic, OP Gold, OP Platinum, OP Duo)

Förmånen gäller såväl enskilda produkter som paket med dagliga tjänster. Dess värde beror på vilka produkter och tjänster du använder. Exempelvis är priset på paketet med dagliga tjänster för ägarkunder från 3,95 euro/månad och för ägarkunder under 30 år 0 euro/månad. Brukskontot är redan avgiftsfritt för ägarkunder i den andelsbank där ägarkundskapet finns.

Observera att serviceavgifterna alltid debiteras i efterskott. Därför kan dina serviceavgifter för tidigare månader ännu debiteras efter oktober.

 

Räntan på ditt Brukskonto stiger från och med 1.11.2023

Vi höjer räntan på ägarkunders Brukskonton till 0,25 procent 1.11.2023. För närvarande är insättningsräntan 0,00 procent.

Räntan betalas till de ägarkunder som har både Brukskonto med standardvillkor och ägarkundskap i en och samma andelsbank. 

Om ett konto har flera kontohavare måste de alla vara ägarkunder i samma andelsbank.

Räntehöjningen gäller endast privatpersoner.

 

Du får 30 % mer i OP-bonus 2023

Under 2023 får du som ägarkund i andelsbanken 30 % mer OP-bonus. Den extra bonusen minskar kostnaderna för dina ärenden och underlättar de dagliga penningaffärerna i synnerhet när du använder våra tjänster i stor utsträckning. 

OP-bonus samlas till exempel för fonder, pengar på sparkonton och lån med säkerhet. OP-bonus används för bland annat försäkringspremier och service- och expeditionsavgifter för lån.

I år kan ärenden på exempelvis 100 000 euro ge dig OP-bonus till ett värde av hela 325 euro.

 

Vanliga frågor om tilläggsförmånen på dagliga banktjänster

Förmånen gäller från oktober till mars. Så länge du blir ägare under den tidsperioden får du förmånen från och med den månad då du blivit ägarkund. På grund av faktureringstidtabellen måste du vara ägarkund före den 25:e dagen i månaden. Om du blir medlem därefter får du förmånen från och med följande månad.

Serviceavgifterna för ägarkunder betalas i första hand med OP-bonus. Debiteringen sker en månad i efterskott och därför kan du i oktober se debiterade serviceavgifter för september på ditt bonuskonto. Förmånen gäller serviceavgifter från oktober 2023 fram till mars 2024, vilket innebär att bonus inte debiteras mellan november 2023 och april 2024. Du hittar ditt bonuskonto i OP-mobilen genom att välja Annat -> Ägarkund -> Bonuskonto eller i tjänsten op.fi under Dagliga penningaffärer.

Ja, förmånen gäller också nya kort som du beställer mellan oktober och mars (OP Electron, OP Basic, OP Debit, OP Classic, OP Gold, OP Platinum, OP Duo).

Förmånerna för ägarkunder gäller privatpersoner. Förmånen gäller med andra ord dina personliga tjänster (tjänster som är kopplade till din personbeteckning). Om ditt företags ärenden är kopplade till ett FO-nummer gäller förmånen inte för dem.

Brukskontot är avgiftsfritt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om ett konto har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.

Enligt priskampanjen för ägarkunders OP Gold-kort har ett Gold-kort som ansöks om senast 31.12.2023 ingen månadsavgift under de första sex (6) månaderna. 

Tilläggsförmånen för dagliga tjänster och prisförmånen för OP Gold kan inte kopplas samman. Om exempelvis det nya OP Gold-kortets sex månaders avgiftsfria tid är under tiden 1.10.2023–31.3.2024, ersätts prisförmånen för kortet med en tilläggsförmån för de dagliga tjänsterna. Om du skaffar ett nytt OP Gold-kort under tiden 1.11–31.12.2023 är ditt Gold-kort avgiftsfritt också efter 31.3.2024 tills det har gått sex månader från att du skaffade ditt nya Gold-kort.