Yrityksen maksuliikeneuvonta

Företags- och betalningsrörelserådgivning

OPs telefontjänst betjänar ditt företag bankdagar kl. 8.00–16.00 på numret 0100 05151 (lna/msa).

Vi betjänar dig i alla betalningsärenden för företag

Betjäningen blir snabbare då du på förhand tar reda på företagets FO-nummer eller användarkoden för Web Services, bankförbindelseprogrammets eventuella felmeddelande och de sända utlandsbetalningarnas referensnummer eller exakta belopp.

Samtalsmenyn styr ditt tjänsteval.

 • SEPA och utlandsbetalningsmaterial
 • Övriga elektroniska betalningsärenden
 • E-fakturatjänsten
 • Betalterminalärenden
 • Överföringsnycklar och certifikat
 • Installation och användning av Guldlinken
 • Rådgivning om användningen av Kassahanteringstjänsten (betalningsmaterial, val 3)
 • Rådgivning om nätbetalningsknappen och Tupas-identifieringstjänsten (betalningsmaterial, val 3)
 • Nätlönetjänsten (betalningsmaterial, val 3)
 • Förfrågningar på basis av arkiveringskod
 • Slopning av material

Användarstöd för nättjänsten för företag

 • Företagstjänstkoder
 • Stöd för inloggning och användning av nättjänsten för företag
 • Problem med inloggning i företagens nättjänst för försäkringar
 • Det är inte ännu möjligt att lämna order för företagets räkning per telefon. Telefontjänsten styr ditt företags kontaktbegäran till din Andelsbank.

Kom ihåg

 • Användarstödet till företagens nättjänst för försäkringar är tfn 010 253 6198 eller verkkotuki(a)pohjola.fi
 • I den automatiska telefontjänsten är det inte möjligt att sköta ärenden som gäller nättjänster för företag och det går inte att ringa den automatiska telefontjänsten med företagstjänstkoder.