Kuvassa yrittäjä kartoittaa rahoitusvaihtoehtoja.

Jämför företagslån och finn den lämpligaste finansieringslösningen

OP erbjuder ett brett urval finansieringsalternativ för de olika skedena i företagets livscykel.

Lösningar för olika finansieringsbehov i ditt företag

Företagsfinansiering erbjuds alltid individuellt, och med kalkylatorn för företagslån kan man vanligen inte beakta företagets behov i tillräckligt hög grad. Därför kan det vara vanskligt att jämföra olika företagslån. I stället för att använda kalkylatorn för företagslån lönar det sig att fylla i en preliminär ansökan om finansiering och lämna en så detaljerad beskrivning av företagets behov av lån som möjligt. 

Kalkylatorn för företagslån ger vanligen endast en riktgivande kalkyl på amorteringsbetalningarna för företagslånet med de valda ränte- och återbetalningsvariablerna, men kalkylatorn för företagslån beaktar inte bland annat säsongvariationerna i företagets verksamhet och deras inverkan på kassaflödet eller på förmågan att återbetala lånet. Exempelvis ett företagskonto med kredit, en finansieringslimit eller leasingfinansiering kan vara bättre finansieringsalternativ för företaget än ett vanligt skuldebrevslån.

Läs mer om de vanligaste finansieringsprodukterna för företag och jämför företagslån och andra finansieringslösningar.

Jämförelsen mellan företagslån och det slutliga avgörandet gör du tillsammans med OP:s expert på finansiering på basis av en noggrann genomgång av företagarens och företagets behov. Fyll i ansökan om finansiering och diskutera med våra experter, så försöker vi komma fram till en helhetslösning för finansieringen av ditt företag och ett lånealternativ som lämpar sig för just ditt företag. Genom att göra olika kalkyler för företagslån kan man enkelt jämföra olika finansieringsalternativ och välja det rätta. 

Lämna en ansökan om företagsfinansiering eller en kontaktbegäran

För närvarande kan vi tyvärr inte erbjuda någon separat kalkylator för företagsfinansiering, men du kan fylla i en ansökan om företagsfinansiering, varefter våra experter analyserar din situation och du kan jämföra olika företagslåneprodukter. Du får en offert på den finansieringslösning som bäst lämpar sig för ditt företag.

Fyll i ansökan om företagsfinansiering i vår webbtjänst redan i dag eller kontakta vår kundtjänst. Tillsammans kommer vi nog fram till en finansieringslösning för ditt företag.