Mies tekee talouslaskelmia lasiseinään

Skydda företagets ekonomi mot förändringar

Företagarens allvarliga sjukdom eller en räntestegring kan rubba företagets ekonomi. Det lönar sig att förbereda sig på låntagarens risker.

Förbered dig på personliga risker

Förlusten av din eller en nyckelpersons arbetsinsats kan avsevärt inverka på ditt företags ekonomi samt också på din egen ekonomi, om din egendom står som säkerhet för lånet. Det går att förbereda sig på arbetsoförmåga på grund av allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 

Skydda ditt företag mot externa risker

Räntorna har länge varit exceptionellt låga. En räntestegring kan innebära att dina lånebetalningskostnader stiger avsevärt. Med ett ränteskydd kan du förutse dina lånebetalningskostnader på lång sikt.

Boka tid till nätmöte din andelsbank

Är du intresserad av ränteskydd, återbetalningsskydd för företagskredit, valutaskydd eller skydd vid allvarlig sjukdom? Boka tid till nätmöte din andelsbank och skydda lätt ditt företags lånebetalning.

Skydd mot ränterisker gör det lättare att förutse företagets ekonomi

En räntestegring leder till fluktuationer i kassaflödet och resultatet samt gör det svårare att förutse ditt företags affärsrörelse. I värsta fall äventyras lönsamheten för hela affärsrörelsen.

Med ränteskydd hanterar du ditt företags ränterisker och de gör lånebetalningskostnaderna mer förutsägbara. Du kan till exempel avtala om fast ränta, räntetak eller en variationsbredd för räntan.

Trygga lånebetalningen vid allvarlig sjukdom

Som företagare lönar det sig att tänka på hur du klarar av dina lån om det händer något överraskande. Med Återbetalningsskydd för företagskredit är det möjligt att förbereda sig i händelse av en allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall eller dödsfall. Försäkringen betalar det återstående lånebeloppet som en engångsersättning.

Återbetalningsskydd för företagskredit kan tecknas för 1–4 personer, dvs.för företagaren och dessutom för de anställda vid företaget. Du kan försäkra en ny eller gammal kredit för högst sju år och försäkringsbeloppet kan vara högst 200 000 euro.

Trygga ekonomin för ditt företags nyckelpersoner då en allvarlig sjukdom eller skada överraskar

Med Skydd vid allvarlig sjukdom tryggar du ekonomin för ditt företags nyckelpersoner då en allvarlig sjukdom eller skada överraskar. Du kan välja ersättningsbelopp enligt ditt företags och de anställdas behov och enligt behov använda den engångsersättning som betalas ut för vård, att anställa en vikarie eller för att återbetala krediten.

Skydda dig mot förändringar i valutakurserna

I utrikeshandeln kan förändringar i valutakurserna ha en betydande inverkan på ditt företags ekonomi. Med OP:s vältäckande tjänster för valutahandel blir utrikeshandeln smidig och du hanterar valutariskerna.

Genom att spara får du spelrum för företagets ekonomi

Då du börjar spara vid sidan av lånebetalningen, får du spelrum för företagets ekonomi vid överraskande utgifter eller anskaffningar. Samtidigt ökar företagets omslutning. Ta reda på de bästa tjänsterna som ditt företag behöver för kassahantering och lönsam placering av överskott på såväl lång som kort sikt.


Skyddet vid allvarlig sjukdom i Återbetalningsskydd för företagskredit beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Ränteskyddet tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.