Kuljetusyrityksen vakuutukset kattavat muun muassa kuvassa näkyvään kuorman lastaamiseen liittyvät vahingot.

Försäkringar för transportföretag

Vad bör en transportföretagare känna till om försäkringar? Läs om hur du enkelt försäkrar såväl transportobjekt, fordonspark, ditt företag som dina anställda.

Transportföretagarens ansvar baserar sig på lagen om vägbefordringsavtal

Vi har redan länge bedrivit ett nära samarbete med transportföretagare, och vi kan därför hjälpa ditt företag att identifiera risker i branschen. Med hjälp av försäkringar kan du bereda dig på till exempel ersättningsansvar för transportföretagare.

Fraktförare har enligt lagen om vägbefordringsavtal lagstadgat ansvar för det gods som de transporterar. Vid internationell befordran baserar sig fraktförarens ansvar på CMR-konventionen. I lagen om vägbefordringsavtal och i CMR-konventionen fastställs såväl ersättningsskyldighet som de situationer där fraktföraren befrias från ansvar.

Företagsettan – en smidig lösning för transportföretag

Företagsettan är ett försäkringspaket som tagits fram för behov hos småföretag. Det hjälper ditt företag att enkelt gardera sig mot de största risker som hotar företagets lösa egendom och verksamhet. Vi har utarbetat Företagsettan och dess tilläggsskydd i synnerhet för yrkestrafikens behov – du får de skydd som du behöver med ett enda försäkringsbrev och en enda faktura.

Med Företagsettan för yrkestrafik får transportföretaget på en gång

  • egendomsskydd för företagets lösa egendom, såsom arbetsredskap
  • avbrottsskydd i händelse av skador på företagets verksamhet
  • ansvarsskydd, som också omfattar skador på andras egendom som lämnats till dig för behandling och skötsel
  • rättsskydd
  • de tilläggsskydd som behövs, såsom vägtransport-, last- eller speditionsskydd.

Utöver Företagsettan som lämpar sig för småföretag erbjuder vi också lösningar riktade till större företag. Om ditt företag har en omsättning på mer än en miljon, ta kontakt så skräddarsyr vi en försäkringslösning som passar situationen för just ditt företag.

Skräddarsytt skydd för fordonspark

Avkörning på en hal väg, en älgkrock, ett fordon som backar mot en takskjutport eller ett fordon som börjar brinna – mot dessa och många andra överraskande situationer lönar det sig att gardera sig med frivilliga fordonsförsäkringar.

Oavsett om det ingår skåpbilar, lastbilar eller truckar i din fordonspark får du hos oss en försäkring som passar dina behov. Vi försäkrar såväl enskilda fordon som fordonsparker bestående av flera fordon. Om det är fråga om en stor fordonspark kan vi underlätta din vardag med ett avtal, enligt vilket försäkringarna uppdateras automatiskt när fordonsparken byts ut.

Trygga företagarens och den anställdes arbetsförmåga

De anställda håller hjulen igång. Att kliva upp i en lyftkran, krypa under en kärra, sätta på kedjor, hala trappor och vägytor, varierande arbetsplatser och arbete med farliga ämnen är vardag inom transportbranschen. Du kan förhindra olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar med rätt arbetssätt, genom att använda skyddsutrustning och genom noggrannhet. Brådska är en av de orsaker som oftast ligger bakom olyckor.

När en skada överraskar ger den lagstadgade olycksfallsförsäkringen skydd åt de anställda i ditt företag, och vår snabba vårdkedja hjälper dem att återgå till vardagen. Som företagare omfattas du inte nödvändigtvis av den lagstadgade försäkringsskyldigheten, men du kan försäkra dig med en olycksfallsförsäkring för företagare. Vid sidan av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen kan du teckna en frivillig vårdkostnadsförsäkring, Hälsoskydd. Hälsoskydd säkerställer snabb vård och förkortar återgången till arbetet, oavsett om frånvaron beror på ett olycksfall eller en sjukdom. En sjukdom kan till exempel vara slitage som under årens lopp uppstått i axeln eller knäet, och som gör ont i vardagen.

Skapa en bättre likviditet i företaget med hjälp av effektiva finansieringslösningar

För anskaffning av nya transportfordon behövs det ofta finansiering så att kassaflödet i ditt företag kan användas till drivandet av kärnverksamheten. Ur OP:s breda urval hittar du de lösningar för att finansiera investeringar som bäst lämpar sig för ditt företag. Utöver investeringar kan ditt företag också dra nytta av fakturabelåning, med hjälp av vilken du får pengar som du väntar på från fakturor snabbare in på ditt företags konto.

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.

Vid utrikestransporter är det viktigt att du ser till att försäkringarna för ditt företag är i ordning också utomlands.

Genom oss får du heltäckande försäkringstjänster för såväl sjö-, luft- och landsvägstransporter som för anställda på resa.

Kom också ihåg att skaffa gröna kortet, dvs. Green Card, och ta med det vid utrikestransporter. Gröna kortet är ett intyg över att trafikförsäkringen är i kraft utomlands.