Mies hymyilee iloisesti tietäen, että tapahtuman vakuutukset ovat kunnossa.

Försäkringar för evenemang

Trygga ditt evenemang med täckande försäkringar och skapa härliga upplevelser säkert.

Försäkringar för evenemang

Det lönar sig alltid för evenemangets arrangör att i sin verksamhet ta i beaktande olika olycksfall och eventuella skador. Därmed är försäkringar för evenemangsarrangören en viktig del av en stor eller mindre publiktillställning.

Evenemangsarrangören är skyldig att i försäkringarna ta i beaktande såväl de anställda som egendomen. Det är viktigt att försäkringarna täcker såväl de anställda och evenemangets deltagare som företagaren själv. De allmännaste och viktigaste försäkringarna för en evenemangsarrangör är ansvarsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Det är dessutom bra att ta i beaktande arbetsgivarens försäkringspremier, såsom arbetspensions (ArPL)- och arbetslöshetsförsäkringspremien.

På den här sidan hittar du de försäkringar du behöver när du arrangerar ett eller flera evenemang.

Ansvarsförsäkringar för evenemang

Ur ansvarsförsäkringen ersätts person- och sakskador som förorsakats publik, tjänsteman eller övriga utomstående. Ansvarsförsäkringen kan även ersätta i situationer då det uppdagas brister i till exempel upprätthållandet av ordning, evenemangets övervakning eller verksamhetsstället. Vid arrangerandet av ett evenemang är det alltid viktigt att ta i beaktande arrangörernas och evenemangsdeltagarnas säkerhet.

En ansvarsförsäkring för evenemang eller tillställning behövs till exempel då det krävs tillstånd från en myndighet för att arrangera tillställningen. Ansvarsförsäkringen kan beviljas till ett företag eller en förening.

Evenemangsarrangörens personförsäkringar

Det är viktigt att teckna de olycksfallsförsäkringar som krävs för de anställda som är delaktiga i arrangemangen med tanke på eventuella olyckor eller olycksfall. Med en olycksfallsförsäkring kan man utöver företagets anställda trygga evenemangets deltagare. Olycksfallsförsäkringen för arbetstagare är obligatorisk för arbetsgivare som har avlönade arbetstagare.

Arbetstagaren ska även stå för de lagstadgade försäkringarna för arbetstagare som är arbetspensionsförsäkring ArPL, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, grupplivförsäkring för arbetstagare, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringspremie.

Försäkringar för anläggningar och egendom som används i evenemanget

När du arrangerar ett evenemang behöver du ofta anläggningar och materiel, som det är viktigt att försäkra med egendomsförsäkringar och försäkringar för maskiner och anordningar. Egendomsförsäkringen skyddar ditt företags fasta egendom och lösegendom. Våra egendomsförsäkringar ersätter plötsliga och oförutsedda skador som drabbar fast och lösegendom i ditt företag. Dessa kan till exempel vara brand-, läckage-, inbrotts-, storm-, el- och haveriskador.

En egendomsförsäkring för lösegendom gäller vanligen på ett avtalat och i försäkringsbrevet definierat försäkringsställe, såsom företagets verksamhetslokaler. Om den lösa egendomen till sin natur är sådan, att den också används utanför försäkringsstället, lönar det sig att skydda den med vår försäkring för maskiner och anordningar.

I evenemangsarrangemang ingår ofta en massa flyttande och hämtande av saker från flera olika ställen. Med en försäkring för maskiner och anordningar får du därmed ett omfattande skydd för alla de anordningar och maskiner i ditt företag som de anställda har med sig. Samtidigt förbättrar du företagets hantering av egendomsrisker och säkerställer verksamhetens kontinuitet om en skada inträffar.

Med försäkringen för maskiner och anordningar kan man försäkra till exempel

telefoner, datorer, betalterminaler, mät- och undersökningsinstrument, audiovisuella apparater, musikinstrument/-spelare
arbetsverktyg som används vid installations- och byggnadsarbeten samt materialförråd som medförs i bilar.

Teckning av försäkringar

Våra kunniga experter går gärna igenom ditt företags behov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning för ditt evenemang. Lägg till evenemangets uppgifter i kontaktbegäran, alltså en uppskattning av antalet deltagare, preliminär tidpunkt och plats samt om evenemanget du arrangerar är avgiftsbelagt. Ingen fara, vi kan kontrollera ovannämnda uppgifter även senare.

Lämna kontaktbegäran, så sätter vi tillsammans ditt företags försäkringar i skick. Du får en offert och premie för alla personliga försäkringar och försäkringar för företagare som du behöver enkelt på en och samma gång!

Nainen on sähkötöissä toiminnan vastuuvakuutus turvana.
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
Miehet hymyilevät, koska omaisuusvakuutus on kunnossa.
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Mies istuu pöydän ääressä ja katsoo puhelintaan hymyillen, sillä hänellä on laitevakuutus.
Försäkring för maskiner och anordningar
Skyddar medföljande redskap och anordningar
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.