Trukki pakkaamassa rekkaa satamassa.

Våra tjänster för export

Vill du trygga din fordran i utrikeshandeln och ta hem den så fort som möjligt. Från Andelsbanken får du mångsidiga lösningar för riskhantering och finansiering av exporten.

"Mångsidiga tjänster som stöd för din export – var du än idkar handel."

Tillväxt i utlandet

Allt fler finländska företag letar efter nya möjligheter och marknader i utlandet. Ju mer exotiskt landet är, desto mer kan exporten beröras av rutiner och risker som inte är så vanliga i Finland. Det lönar sig att beakta dem. Det går att på ett lönande sätt skydda sig mot de här riskerna på förhand. Vi erbjuder dig mångsidiga tjänster som stöd för din export – var du än idkar handel. Vi hjälper dig också att hitta de mest passande betalningssätten oberoende av land och läge.

Pengarna tryggt och snabbt på det egna kontot

I exporten måste man beakta inte endast riskerna med motpartens betalningsförmåga utan också de ekonomiska och politiska riskerna i mållandet. Med exportremburser och exportinkasso, dvs. exportens dokumentbetalningar, kan du skydda dig mot de här riskerna: genom att välja rätt betalningssätt kan du på förhand försäkra dig om att få betalt och du får snabbt pengarna på kontot. Samtidigt kan du ge köparen betaltid, och få en värdefull konkurrensfördel.

Det lönar sig att använda remburserna som betalningssätt i synnerhet då din handelspartner är okänd eller då det finns risker i handelspartnerns land. I vissa länder är rembursen ett obligatoriskt betalningssätt i utrikeshandeln. Å andra sidan kan det med en bekant och tillförlitlig handelspartner passa bäst med att komma överens om att betala med inkasso eller en direkt utlandsbetalning, i synnerhet om handelspartnerns land är en stabil och utvecklad ekonomi.

Läs mer om våra produkter för export:

Då du i köpeavtalet kommer överens om att betalningssättet är remburs, kan du också få finansiering efter leverans. Då får ditt företag pengarna genast, men din handelspartner får betaltid. Finansieringen kan också ordnas som exportfactoring som befriar ditt företags driftskapital och gör det möjligt att följa upp och hantera köparnas ekonomiska läge.

Från din andelsbank får du också de garantier du behöver som säkerhet i utrikeshandeln. Köparna i utlandet vill ofta försäkra sig om att de finländska företagen klarar av sina avtalsförpliktelser. En garanti är ett smidigt sätt att ställa de säkerheter som behövs för ditt företag.

Vi erbjuder övergripande lösningar för ditt företags internationella betalningar och kassahantering. Grunden för kassahanteringen består av euro- och valutakonton i Finland och utlandet. Då ditt företags utlandsbetalningar är regelbundna och fortlöpande, är ett smidigt alternativ att öppna ett konto i landet i fråga.

Våra factoringalternativ effektiviserar ditt företags kreditbevakning och gör det möjligt att skydda köparrisken med kreditförsäkringar i både Finland och utlandet.

Den internationella verksamheten ger ditt företag möjligheter att expandera, men då lönar det sig att förbereda sig på riskerna i utrikeshandeln till exempel med försäkringar.

Läs mer:

Vill du vara en attraktiv handelspartner i utlandet, få betalningstid och befria driftskapital för nyttobruk. Från OP får du mångsidiga alternativ för ditt företags behov i importen.