Sijoita indeksirahastoon

Indeksirahasto on helppo, edullinen ja tehokas vaihtoehto sijoittajan salkkuun. Se on erinomainen valinta sijoittajalle, joka tavoittelee osakemarkkinoiden tuottoa ja kustannustehokkuutta.

Osakeindeksien mukaisesti sijoittavat rahastot

Suurin osa rahastoista edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla sijoituskohteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hyödyntämällä poissulkua. Indeksirahastomme seuraavat MSCI ESG Screened –indeksiä*, jossa kasvihuonekaasuintensiteetti pidetään vähintään 30 prosenttia alhaisempana kuin vastaavan yleisindeksin ja joka poissulkee kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja.
 
*OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahaston vertailuindeksi on Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -index.
 

Indeksisijoittaminen soveltuu mainiosti lähes kelle tahansa. Kun sijoitat indeksirahastoihin, tunnista kuitenkin oma riskinsietokykysi. Sijoita rahastoihin sen verran, kuin olet valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

Indeksirahasto sopii pitkäaikaiseen säästämiseen

Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahasto on oivallinen sijoitusvaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen.

Pitkän aikavälin säästäjänä kannattaa riskiä hallita hajauttamalla järkevästi. Kun sijoitat säännöllisesti kuukausittain ja jaat sijoituksesi useampaan eri kohteeseen, hajautat tehokkaasti eli pienennät riskiä. Yhdellä rahastosijoituksella pystyt hajauttamaan sijoituksesi osakemarkkinoille ympäri maailmaa.   

Voit tehdä indeksirahastoon jatkuvan säästösopimuksen haluamallasi summalla. Tarvittaessa saat nopeasti nostettua rahat käyttöösi.

Näin indeksirahastot kerryttävät tuottoa:

  • Indeksirahastoihin laitettavat varat sijoitetaan indeksin mukaisesti osakemarkkinoille.
  • Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan uudelleen automaattisesti vertailuindeksin mukaisesti, eli osingot päätyvät rahaston omistajille rahaston arvon nousuna. 

 

Indeksirahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy 

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.