Testa bonusräknaren

Som ägarkund i andelsbanken får du OP-bonus utifrån dina månatliga ärenden. Mängden bonus som samlas till dig kan du räkna enkelt med hjälp av bonusräknaren.

Under 2024 samlar du 40 % mer OP-bonus än normalt. Vi betalar extra bonus för att vi vill dela vårt goda resultat till ägarkunderna.

För vad används OP-bonus?

OP-bonus som du samlat används för betalning av dina bank- och försäkringstjänster.

Användningsobjekt för bonus är

  • dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster och OP:s betalkort)
  • service- och expeditionsavgifter för lån
  • försäkringar, såsom premier för försäkringar för hem, familj och fordon
  • förvarings- och portföljförvaltningsprovisioner för besparingar och placeringar
  • arvoden för juridiska tjänster
  • OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner

Som ägarkund i andelsbanken får du de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter fram till slutet av 2024. Bonus som samlats medan erbjudandet gäller används inte för månadsavgifterna i fråga.

Ju mer du använder tjänsterna, desto mer nytta får du av OP-bonusen för ägarkunder. Du kan lätt kontrollera om du är ägarkund.