Användningen av OP-Visa Electron upphör

Du får automatiskt ett nytt kort

Det internationella kortbolaget Visa lägger ner Electron-korten i börja av 2024. Då upphör också användningen av OP:s Visa Electron-kort. 

Alla som har ett OP-Visa Electron-kort får automatiskt under 2021–2024 ett nytt kort som ersätter Electron-kortet.  

Om du har ett OP-Visa Electron-kort sänder vi dig ett nytt betalkort i god tid före ditt nuvarande Electron-kort upphör att gälla. 

Giltighetstiden för ditt kort ser du på kortets framsida, till exempel om kortets giltighetstid går ut i april 2021 anges det på kortet i formen 04/21. 

Avgiften för kortet ändras inte - Koden förblir densamma 

Följande gång giltighetstiden för ditt Electron-kort går ut, får du automatiskt ett nytt kort som ersätter Electron-kortet. Kortets PIN-kod är densamma som tidigare.

Avgiften för kortet ändras inte då kortet byts. Också säkerhetsgränserna är desamma som i ditt Electron-kort.

OP Basic- och OP Debit-korten ersätter Electron-korten

Electron-korten ersätts med bankkorten OP Debit och OP Basic. De här korten har ingen kreditfunktion.
 
Vilket kort du får i stället för Electron beror på din situation. Exempel:
 
  • Alla under 18-åringar får ett OP Basic i stället för Electron. 
  • De som har ett Electron-kort utan kontaktlös betalning får ett OP Basic-kort utan kontaktlös betalning.
  • Över 18-åringar som har kontaktlös betalning i sitt kort får ett OP Debit-kort. 

Du får ytterligare information när giltighetstiden för ditt kort närmar sig sitt slut

När slutet av giltighetstiden för ditt Electron-kort närmar sig, får du veta mer om förändringen och ditt nya kort med ett meddelande från OP:s digitala tjänster eller ett brev.  Till dess kan du fortsätta att använda ditt Electron-kort som förut. 

Hurdana funktioner har korten? Hur skiljer sig korten sinsemellan?

OP Debit

Debit är ett bankkort. Då du använder kortet till exempel i butiken eller tar ut pengar med det kontrollerar kortet att det finns tillräckligt med pengar på kontot och samtidigt görs en täckningsreservering. Om du betalar till exempel i ett flygplan, i kollektivtrafiken eller en parkeringsmätare går det inte att kontrollera täckningen, men du kan ändå betala med kortet. Därför är det bra att se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot. 
Kortet har kontaktlös betalning.

Kortet lämpar sig för alla över 15-åringar.

Läs mer om OP Debit 

OP Basic

Basic är ett bankkort. Det fungerar på samma sätt som Electron, dvs. det kontrollerar alltid att det finns tillräckligt med pengar på kontot och samtidigt görs en täckningsreservering. Det går alltså inte att betala med kortet om det inte finns pengar på kontot eller om man inte får kontakt med banken. Det går inte att betala med Basic till exempel i flygplan, eftersom betalningen inte kan bekräftas på nätet. 
Kortet har kontaktlös betalning, men det går också att få kortet utan kontaktlös betalning.

Basic lämpar sig speciellt som första kort för barn som fyllt 7 år.

Läs mer om OP Basic

OP-Visa Electron

Electron är ett bankkort. Alltid då du betalar mer kortet kontrollerar det att det finns tillräckligt med pengar på kontot. Det går alltså inte att betala med kortet om det inte finns pengar på kontot eller om man inte får kontakt med banken via nätet. Det går inte att betala med Electron till exempel i flygplan, eftersom betalningen inte kan bekräftas. Electron har ofta kontaktlös betalning.

Visa lägger ner Electron-korten i börja av 2024. Då upphör också användningen av OP:s Visa Electron-kort. Det går inte längre att beställa nya Visa Electron-kort.

Alla som har ett OP-Visa Electron-kort får automatiskt under 2021–2024 ett nytt kort som ersätter Electron-kortet.

 

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Henkilö muuttaa maksukortin turvarajoja puhelimella OP-mobiilissa.
Så här ändrar du ditt korts säkerhetsgränser
Bankkort för barn eller ungdomar
Underlätta vardagen genom att ansöka om ett eget bankkort för barnet. Åldersgränsen för OP:s bankkort är 7 år.