Mies ja 2 laitetta

Identifiering

På grund av ändringar i betaltjänstlagen behövs stark autentisering allt oftare. Mobilnyckeln uppfyller kraven i betaltjänstlagen och är det primära identifieringssättet i våra tjänster. Vi rekommenderar att du börjar använda Mobilnyckeln.

Mobilnyckeln följer alltid med i din smarttelefon eller datorplatta

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt som alltid finns till hands i din smarttelefon eller datorplatta. Med hjälp av den loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. Du kan också identifiera dig med den när du ringer vår kundtjänst för privatkunder samt i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA eller då du betalar på nätet.

OP-mobilen och Mobilnyckeln aktiveras bara en gång på en enhet, en smarttelefon eller datorplatta. Mobilnyckeln finns i appen OP-mobilen. Efter aktiveringen kan du alltid använda Mobilnyckeln när du ska identifiera dig i tjänster som kräver identifiering.

Du kan fortfarande också identifiera dig med din nyckeltalslista

Om du fortfarande vill sköta dina ärenden i våra tjänster med nyckeltalslistan, väljer du den som identifieringssätt när du ska identifiera dig. Då behöver du för identifieringen förutom dina koder också en telefon där du kan ta emot bankens textmeddelanden.

Då du använder din nyckeltalslista för att sköta ärenden måste du alltså ha en enhet med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden. Bankens bekräftelsemeddelanden sänds alltid från numret +358 40 711 8180 och är undertecknade av OP.

Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

För att du ska kunna använda Mobilnyckeln och ta emot bekräftelsemeddelanden, måste ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse vara uppdaterat. Numret för tilläggsbekräftelse ska vara ett telefonnummer som du använder och som har anslutits till din användarkod. Kontrollera att ditt nummer för tilläggsbekräftelse är rätt.

Så här kontrollerar du dina uppgifter i tjänsten op.fi:

  • Privatkunder: Min profil > Mina uppgifter
  • Företagskunder: Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse

Om det inte finns ett nummer för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter, kan du lätt ge det i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret. Om numret för tilläggsbekräftelse är fel i dina uppgifter, ska du ta kontakt med telefontjänsten eller kontoret.

Har du ingen telefon?

Om du inte har en telefon, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden.

Nya tjänster för kontoanvändning och betalning

I och med ändringarna i betaltjänstlagen kan du se dina kontouppgifter och göra betalningar också i andra tjänster än de som tillhandahålls av din bank. Den nya betaltjänstlagen gör detta möjligt. Lagen förpliktar bankerna att öppna konto- och betalningsuppgifterna för utomstående tjänsteleverantörer.