Nuoret naiset hymyilevät ja nojaavat seinään.

Välkommen som preferenskund hos Pohjola Försäkring

Som preferenskund hos oss får du rejäla rabatter på dina försäkringar.

Koncentrera försäkringarna för de bästa rabatterna

Då du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos Andelsbanken, får du upp till 10 procent rabatt på dina försäkringar och en självriskförmån på 250 euro för din hemförsäkring. De bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Förmåner för 18–27-åringar

Vi erbjuder unga preferenskunder upp till 21 procent rabatt på nästan alla försäkringar som tryggar vardagen.

Hela hushållet får rabatterna

De förmåner du får som preferenskund gäller alla i ditt hushåll! Visst har du redan slagit samman försäkringarna i ditt hushåll? Du kan göra det genom att logga in och kontakta vår kundtjänst till exempel med ett nätmeddelande.

Förmåner och rabatter enligt din kundrelation

Då du koncentrerar dina försäkringar till Pohjola Försäkring och blir preferenskund hos oss får du rejäla förmåner för och rabatter på dina försäkringar. Då du samtidigt är ägarkund i andelsbanken får du ännu bättre förmåner och rabatter.
Etuasiakkaan edut

Så här slår du samman försäkringarna i hushållet

När du kopplar samman dem som bor i ditt hushåll får alla de förmåner som du har i egenskap av preferenskund. Du kan ändra uppgifterna om hushållet genom att kontakta vår kundtjänst via ett nätmeddelande eller per telefon. Om du är kund hos andelsbanken kan du också besöka kontoret.

Det är enkelt att skicka nätmeddelanden:
1. Logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.
2. Kontakta vår kundtjänst under punkten Meddelanden och berätta att du vill slå samman ditt hushåll till en helhet
3. Kundtjänsten ber om behövliga uppgifter om medlemmarna i ditt hushåll och slår samman hushållet till en helhet.

Vad är det för skillnad mellan en preferenskund hos Pohjola Försäkring och en ägarkund hos andelsbanken?

Du blir preferenskund i Pohjola Försäkring när du har försäkringar ur tre olika kategorier. Du får rabatterna för preferenskunder även om du inte vore bankkund hos OP. Som ägarkund hos andelsbanken äger du en del av din bank. Du får förmåner för och rabatter på såväl bank- som försäkringsärenden, du samlar OP-bonus som kan användas till exempel för att betala försäkringspremier och du får tillgång till våra samarbetspartners förmåner.

Du kan kontrollera de exakta, personliga rabatterna och förmånerna på försäkringsfakturan och försäkringsbrevet. Om du vill kontrollera om du redan är preferenskund eller inte, kan du använda räknaren här.

NewLife-försäkringen är en livförsäkring avsedd för föräldrar till barn under ett år och livförsäkringsskyddet är 20 000 euro/förälder. Försäkringen ger skydd för att klara vardagen i händelse av att barnets förälder avlider och exempelvis för barnets utbildning.

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen det första året avgiftsfritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd.

Försäkringen kan tecknas genast efter att barnet har fötts tills det fyller ett år. Försäkringen kräver ingen hälsodeklaration. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund får du en avgiftsfri förhöjning med 40 % på livförsäkringens försäkringsbelopp. Höjningen fastställs årligen.

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 40 procent till dina förmånstagare. Om ersättningsbeloppet i en livförsäkring är t.ex. 20 000 euro, betalar vi i en ersättningssituation ut 28 000 euro till förmånstagarna.

Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med en nära anhörig. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Om du är 18–27 år gammal får du 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen då du tecknar försäkringar från tre olika kategorier. Förmånen gäller följande försäkringar:
  • försäkring för värdeföremål
  • hemförsäkring
  • djurförsäkring
  • båtförsäkring
  • personförsäkringar
  • fortlöpande resenär- och resgodsförsäkring
Observera att rabatten inte gäller liv- och invaliditetsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller försäkringar som redan utgått, dvs. sjukkostnadsförsäkringar och Easy-försäkringspaket.
Som ägarkund samlar du OP-bonus för dina ärenden, bonus som används till exempel för betalning av bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Med bonusräknaren räknar du behändigt ut en uppskattning av OP-bonus som du samlar.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 250 euro för Mitthem-försäkringen.

Du betalar ingen självrisk eller så är den mindre än normalt om din egendom utsätts för skador på grund av brand, naturfenomen eller brott som ersätts ur Mitthem-försäkringen och den ersättning som betalas överstiger självrisken som du har valt.

Om till exempel din cykel som är värd 600 euro blir stulen och din självrisk är 250 euro, behöver du tack vare självriskförmånen inte betala någon självrisk alls. Om din självrisk i samma situation är 500 euro, betalar du efter att självriskförmånen utnyttjats en självrisk på endast 250 (dvs. 500–250) euro.

Produktskydd skyddar credit- eller debitinköp som du gör med kreditkortet för ett halvt år. Premiefritt Produktskydd ingår automatiskt i alla ägarkunders OP-Visa, OP-Visa Gold,  OP-Visa Platinum eller  OP-Mastercard-kort. Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.