Lån på nätet hero

Lån på nätet

Det går smidigt och tryggt att ansöka om lån på nätet. Läs mer om OP:s alternativ och ansök om lån med eller utan säkerheter.

OP Exaktkredit

Gör en ansökan på nätet - du behöver inte säkerheter

 • Engångskredit utan säkerhet, pengarna på ditt konto på en gång
 • Upp till 30 000 euro
 • Personlig ränta 3,5–10,95 % marginal + 3 mån. euribor
 • Kreditansökan bekvämt på nätet
 • En betalningsfri månad per år
 • Endast för OP:s kunder

Flexkredit

Du kan ansöka om kredit enkelt på nätet, utan säkerheter

 • En fortlöpande kredit utan säkerhet som du kan ta ut enligt dina behov
 • Upp till 8 500 euro
 • Ränta 7,95% + 3 mån. Euribor
 • Kreditansökan bekvämt på nätet
 • En betalningsfri månad per år
 • Endast för OP:s kunder

Banklån

En engångskredit med säkerhet som ofta har en förmånligare ränta.

 • Du får en låneoffert som är anpassad till din situation
 • Från 10 000 euro uppåt
 • Typisk ränta 3 - 5%
 • Ansökan binder dig inte till att ta ut lånet
 • Som andelsbankens ägarkund samlar du OP-bonus för banklån med säkerhet
 • För alla bankers kunder

 

Ansök om lån på nätet efter dina behov


Be alltid först din egen bank om en låneoffert då du behöver lån på nätet. Oavsett om du planerar en liten renovering, ny bil eller en annan anskaffning, hittar du ett lånealternativ i vårt utbud som passar just dina behov.

 

Hurdant lån kan jag ansöka om?


Hos oss kan du ansöka om lån för olika ändamål direkt på nätet. För ett behov av engångsnatur lämpar sig ett banklån med säkerhet eller en OP Exaktkredit utan säkerhet. För ett mer fortlöpande kreditbehov lämpar sig en Flexkredit utan säkerhet.

Du kan också fylla i ansökan om bolån eller studielån på nätet samt ansöka om avbetalningsfinansiering för fordon eller renoveringsfinansiering direkt hos OP:s samarbetsföretag.  

Det lämpligaste alternativet beror på lånets syfte, hur mycket lån du behöver samt om du vill ansöka om lån med eller utan säkerhet. Lånealternativen skiljer sig från varandra också i fråga om räntan. 

Läs i lugn och ro om de olika alternativen och ansök om det lån som passar dig bäst, på nätet när du behöver det.

Jämför olika lånealternativ med hjälp av låneräknaren

 

Ansök om lån med säkerhet på nätet – vi ger dig en låneoffert


Ett lån med säkerhet kan vara en bra lösning för finansiering av större anskaffningar på över 10 000 euro. För att ansöka om lån med säkerhet på nätet, måste du ha fria säkerheter tillgängliga.

Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom (till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga). Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet. Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet.

Ansök om ett banklån med säkerhet

 

Ansök om lån utan säkerhet på nätet


Ett lån utan säkerhet passar för finansiering av anskaffningar på 2 000–30 000 euro. Då du ansöker om ett lån utan säkerhet behöver du inga säkerheter eller borgensmän, men du måste vara kund hos OP.

Du kan ansöka om OP Exaktkredit och Flexkredit i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.


Hur ansöker jag om lån utan säkerheter?


För att du ska kunna ansöka om lån på nätet måste du i vår nättjänst svara på några frågor om din ekonomiska situation. Med hjälp av frågorna reder vi ut dina månatliga inkomster och utgifter, om du bor i en ägarbostad och hur många personer som hör till ditt hushåll. Samtidigt kontrollerar vi dina kreditupplysningar.

Om du ansöker om lån utan säkerhet, får du kreditbeslutet senast inom två bankdagar. Du får pengarna på kontot när du har godkänt vår låneoffert.

Läs mer och ansök om OP Exaktkredit

Läs mer och ansök om Flexkredit

 

Varför lönar det sig att ansöka om lån på nätet?


Du sparar tid och möda då du ansöker om lån på nätet. Du kan ansöka om lån utan säkerhet smidigt på nätet. Om du tänker ansöka om Banklån med säkerhet, kan vi sköta låneförhandlingarna och underskrifterna elektroniskt från början till slut, om du så önskar.
 

Dessutom kan du smidigt jämföra olika lånealternativ på nätet. Med hjälp av löneräknaren kan du till exempel ta reda på hur mycket lån du kan få utan säkerheter och hur lång din lånetid är om du amorterar lånet med små månadsbetalningar. För Banklån med säkerhet kan du jämföra hur lånebeloppet, lånetiden och räntan påverkar ditt slutgiltiga lånebelopp.
 

Det lönar sig att ansöka om lån på nätet för att:

 • Det kräver inget besök på kontoret. Du kan när som helst ansöka om lån på nätet.
   
 • Du kan enkelt jämföra olika låneprodukter.
   
 • Du kan när som helst jämföra lånekostnaderna.
   
 • Lånet anpassar sig vid behov enligt din livssituation.
   

Läs om alla lånealternativ

Testa låneräknaren och ansök om ett lån som passar dig

 

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,091 % (18.08.2023), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,9 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 046,06 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 196,28 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,57 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 246,58 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,66 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 072,37 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,38 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 293,83 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 18,10 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (11,73 % 06/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 178,95 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 225 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.