Perhe keittiössä

Konkurrensutsättning av bolån

Konkurrensutsätt ditt nya eller gamla bolån smidigt på nätet

-

 • Det lönar sig att konkurrensutsätta bolån

  Du får veta om du kan få ett lån som passar dina behov bättre och är förmånligare än dina befintliga lån.

 • Konkurrensutsätt ditt bolån behändigt på nätet

  Du kan be om och få en bolåneoffert behändigt på nätet. Som kund hos OP kan du få en preliminär offert genast och underteckna lånet elektroniskt. Kom ihåg att låneofferten inte binder dig till att ta lån.

 • OP-bonus för ditt bolån

  Som ägarkund i andelsbanken får du OP-bonus för dina lån med säkerhet. För den som tar ett bolån är bonusfördelen ofta kännbar – det kan samlas bonus till ett värde av hundratals euro per år. OP-bonusar används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot.

 • Låt oss sköta allt som gäller bytet av bank för dig

  Koncentrera dina bank- och försäkringsärenden till oss, så underlättar du din vardag och maximerar du den nytta du får av OP-bonus.

Räkna ut hur mycket ditt lån skulle kosta per månad

Till låneräknaren

Till låneräknaren

Så här går det till när ett bolån konkurrensutsätts

 1. Samla uppgifterna som behövs för bolåneansökan: den eller de sökandes inkomster och månatliga utgifter, nuvarande lån, annan egendom och säkerheter samt uppgifter om bostaden.

 2. Fyll i och sänd låneansökan på nätet.

 3. Du får en preliminär låneoffert.

 4. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Diskussionen om lånet och överföringen av ärenden fortsätter per telefon, på nätet eller kontoret.

 5. Underteckna avtalen elektroniskt.

 

Så här jämför du bolåneofferter

Det lönar sig att konkurrensutsätta bolånen och jämföra låneofferterna noggrant. Här följer några tips:

 • Den effektiva räntan innehåller alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Med den kan du jämföra hur förmånliga bankernas krediter är.
 • OP-bonus, som andelsbankens ägarkunder får, beaktas inte i beräkningen av den effektiva räntan. De kan dock sänka kostnaderna för ett bolån avsevärt, eftersom bonus används för låneskötselkostnaderna. Med bonus kan du också kvitta t.ex. hemmets försäkringspremier, vilket underlättar vardagen. Läs mer om OP-bonus
 • Hur beredd är du på låntagarens risker under en lång lånetid? Du kan trygga din lånebetalningsförmåga på olika sätt: t.ex. med ränteskydd eller försäkringar. Läs mer om hur du kan trygga din ekonomi
 • Ta reda på hur du kan ansöka om ändringar i din betalningsplan eller amorteringsfrihet under lånetiden. I andelsbanken kan du göra det själv i nättjänsten. För genomförda ändringar debiteras en serviceavgift i enlighet med tariffen. Till andelsbankens servicetariff

Läs mer om att vara ägarkund

Bolånet beviljas av andelsbanken.

Ett bolån för dina drömmars hem
Du kan plötsligt hitta dina drömmars bostad. Därför lönar det sig att be om en låneoffert i god tid.

För lånet behövs en säkerhet som tryggar återbetalningen. Den bostad som köps täcker största delen av lånet (vanligen 70 %). För resten kan det behövas tilläggssäkerhet.

Du kan ansöka om statsborgen för ditt bolån. Du kan också höra dig för om andelsbankens kreditgaranti eller be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Skuldvillkor