Det lönar sig att spara under lånetiden

Bolån amorteras ofta under många års tid. Därför lönar det sig att börja spara i en fond vid sidan av lånet.

Om du placerar regelbundet i fonder medan du betalar av på lånet, har du efter lånetiden både en egen bostad och fondbesparingar. Du kan också förlänga din lånetid för att hålla dina månatliga kostnader oförändrade och samtidigt fondspara. Se exemplen på månadssparande under lånetiden och efter att lånet har återbetalats. Vilket sätt skulle du välja?

Månadssparande under lånetiden eller efter att hela lånet är återbetalt?

Se exempel på månadssparande i en fond under lånetiden och efter att lånet har återbetalats. I båda exemplen är de månatliga utgifterna totalt 1 300 euro. Vilket sätt skulle du välja? 

Månadssparande under lånetiden

Bolån
Lån: 200 000 €
Ränta: 5 %
Lånetid: 25 år
Betalningspost: 1 148 €

Fondsparande
Månadssparande: 152 €
Förväntad avkastning: 6,5 %
Spartid: 25 år
Sparat belopp: 45 600 €
Avkastning: 61 811 €
Totalt: 107 411 €

Månadssparande efter att hela lånet är återbetalt

Bolån
Lån: 200 000 €
Ränta: 5 %
Lånetid: 20 år
Betalningspost: 1300 €

Fondsparande
Månadssparande : 1300 €
Förväntad avkastning: 6,5 %
Spartid: 5 år
Sparat belopp: 78 000 €
Avkastning: 10 821 €
Totalt:  88 821 €

 

5 tips för fondsparande under lånetiden 

1. Betala av på bolånet och spara samtidigt i en fond. Genom att spara redan medan du betalar av på lånet kan du trygga din framtid med fondbesparingar.

2. Håll månadsutgifterna oförändrade genom att förlänga lånetiden och spara de frigjorda pengarna i en fond.

3. Du kan göra ändringar i lånetiden också mitt under lånetiden.

4. Om du månadssparar i en fond, drar du nytta av ränta på ränta-effekten och sprider besparingarna även tidsmässigt.

5. Välj ett sparbelopp som är lämpligt för din ekonomi. Ett idealiskt sparbelopp kan vara 10 procent av nettoinkomsterna, men du kommer igång redan med 10 euro i månaden. Vid behov kan du enkelt ändra beloppet du sparar, pausa sparandet eller lösa ut dina besparingar. 

 

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och portföljförvaltare är OP Kapitalförvaltning Ab. 

Observera att kalkylen är riktgivande. Den är beräknad med en referensränta på 4,116 % (12 månaders euribor 16.08.2023) och en marginal på 0,7 %. Begär en offert på ett lån för att få en närmare uppskattning av lånekostnaderna. Offerten är avgiftsfri, och du förbinder dig inte till någonting.

Så här kan dina besparingar växa – testa sparräknaren