Skötsel av ärenden utan dator eller smarttelefon

Det kan gå helt smidigt att sköta bankärenden utan dator eller smarttelefon. Vi erbjuder olika sätt att betala räkningar tryggt hemifrån och du kan sköta ärenden med betalkortet. Det är också möjligt att följa kontot i realtid utan smarttelefon tack vare OP Kontomeddelande.