Kort

Vanliga frågor

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Kredit- och bankkortsfunktioner

Säkerhetsgränser för kort - Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

PIN-koden har glömts eller försvunnit – Beställ ny PIN-kod

Mitt kort är sönder - Hur får jag ett nytt kort?

Användning av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Jag känner inte igen alla Visa-transaktioner. Vad ska jag göra?

Användningen av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag för min kreditkortsfaktura?

Byta korttyp - Hur kan jag byta korttyp t.ex. från OP-Visa till OP-Visa Gold?

Uppgifterna för Visa-kort kan i fortsättningen uppdateras automatiskt i prenumerations- och strömningstjänster

Miten lisään Plussa-ominaisuuden kortilleni?

Produktskyddsförsäkringen – Vad ersätter Produktskydd? Hur fungerar försäkringen?

Visa Secure - Vad betyder Visa Secure?

Kortets kod fungerar inte - Koden har spärrats

Användning av kreditkort - Hur amorterar jag den utnyttjade krediten under faktureringsperioden?

Kontaktlös betalning - Är kontaktlös betalning möjlig med andelsbankens kort?

Betalning av hotell eller hyrbil med kort - Med vilka kort kan jag betala för hotell eller hyrbil?

Betalning av inköp på nätet - Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Debit och Credit - Vilken är skillnaden mellan Debit- och Credit-betalningar?

Betalning i butik utomlands - Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Betalning av kreditkortsfaktura – Hur betalar jag min kreditkortsfaktura eller amorterar den automatiskt?

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Här ser du lösningen på det eventuella problemet.

 

Giltighetstid, outnyttjad kreditgräns, betalningsgräns och kreditgräns

Är kortet i kraft? Kontrollera kortets giltighetstid på kortets framsida.

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Har ditt kort och kontot som det har anslutits till tillräckligt hög kreditgräns? Kontrollera den outnyttjad kreditgränsen i Pivo, OP-mobilen eller tjänsten op.fi. 

Har kreditkortets kreditgräns överskridits? Höj kreditgränsen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Jag gjorde en inbetalning på kreditkortet men betalningen syns inte bland korttransaktionerna eller i den outnyttjad kreditgränsen. Observera att det tar minst en bankdag för att en betalning med referens registreras.

Har kreditkortsfakturan förfallit? Om fakturan har förfallit kan det hindra användningen av kortet.

 

Kortet fungerar inte vid kassan

Betalterminalen kan ha ett tillfälligt förbindelseproblem. Försök på nytt om en stund eller om möjligt, pröva med ett annat kort.

Kortet är nytt eller du använder det för första gången och den kontaktlös betalningen fungerar inte. Aktivera den kontaktlös betalningen genom att först betala med PIN-koden. Med ett kombikort ska den första betalningen betalas med Debit för att den kontaktlös betalningen ska aktiveras.

Har du använt den kontaktlös betalningen mycket? Av säkerhetsskäl krävs det att du ibland använder PIN-kod då du betalar. Om du har glömt din PIN-kod ska du beställa en ny.

PIN-koden kan låsa sig om du flera gånger knappar in den fel på betalterminalen. Om din kod har låst sig i en betalterminal kan du öppna koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat.

Chippet kan vara dammigt. Torka av dammet försiktig t.ex. med skjortärmen. Det borde hjälpa. Om det inte hjälper, kan det hända att chippet har gått sönder. Beställa ett nytt kort i stället för det som gått sönder.

 

Kortet fungerar inte på nätet

Kontrollera att du har matat in kortuppgifterna (kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod) rätt. Säkerhetskoden, dvs. CVC-koden, är en tresiffrig nummerserie på frånsidan av kortet.

Förhindrar säkerhetsgränserna för kortbetalning på nätet användningen av kortet? Kontrollera säkerhetsgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Besökte du bankens sida medan du gjorde inköp? Lyckades identifieringen? Kontrollera att identifieringen via Verified by Visa eller MasterCard Secure Code lyckas. Ibland kan webbläsarens säkerhetsinställningar förhindra betalningstransaktionen.

Blockeringen av popup-fönster kan hindra betalningar på nätet. Om betalningen bekräftas med nätbankskoder ska du kontrollera att popup-fönstren är tillåtna då du gör inköp på nätet.

 

Kortet fungerar inte i bankautomaten

Utgör den dagsvisa säkerhetsgränsen för kontantuttag eller bruksgränsen för kontot ett hinder för användningen av kortet? Kontrollera säkerhets- och bruksgränsen och ändra gränsen för kontantuttag enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Kortets kod fungerar inte. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Kortet fungerar inte utomlands

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Betalterminalens tillfälliga förbindelseproblem hindrar betalningen. Försök på nytt om en stund eller pröva med ett annat kort.

Ibland kan lösningen också vara att använda ett annat kort. Då du reser utomlands är det bra att för säkerhets skull ta med ett annat betalkort för överraskande situationer.

 

Kortets kod fungerar inte

Kortkoden (PIN) låste sig i en betalterminal. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en bränsleautomat. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en Otto.-automat. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Om du inte ännu har hittat en lösning på ditt problem ska du kontakta kundtjänsten så löser vi problemet tillsammans.

Lägg också felmeddelandet som du fick i betalterminalen eller på nätbutikens sida på minnet.

Så här når du vår kundtjänst.
 

Kredit- och bankkortsfunktioner

På OP:s betalkort står kreditkortets nummer, dvs. credit-numret, på kortets framsida. 

Debit-numret, dvs. bankkortets nummer, och kortets säkerhetskod finns på kortets frånsida.

Säkerhetsgränser för kort - Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för betalkortet.
 
Du kan själv enkelt och snabbt ändra de dygnsvisa säkerhetsgränserna för ditt betalkort i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.
 
Du kan för användningen av kort ange dygnsvisa säkerhetsgränser för:
 • kontantuttag, dvs. hur mycket kontanter du kan ta ut med kortet i automater i Finland och utomlands eller i butikskassan.
 • auktoriserade inköp, dvs. med ett hur stort belopp du kan göra inköp till exempel i affärer och restauranger. 
 • nät- och andra distansköp, dvs. hur stora inköp du kan betala med kort till exempel på nätet eller per telefon.  
 
Du kan fastställa säkerhetsgränser separat både för credit- (kredit) och debit- (debitering direkt från kontot) funktionerna.
 
De nya gränserna träder i kraft genast. Du kan ändra säkerhetsgränserna så ofta du vill.
 
Om du till exempel som säkerhetsgräns för betalningar på nätet fastställer noll (0 €), kan kortet inte alls användas för nätbetalningar.
 
 
Du kan också ändra säkerhetsgränserna på andelsbankens kontor eller genom att ringa kundtjänsten.
 

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

Om ditt kort förkommer eller stjäls ska du omedelbart ringa OP Spärrtjänsten: 0100 0555 (24 h/dygn). Då du ringer spärrtjänsten behöver du inte kortets nummer, utan det räcker med din personbeteckning. Då du anmäler ditt kort försvunnet upphör ditt ansvar och du förlorar inte dina pengar om någon använder ditt kort.

Nytt kort i stället för ett kort som försvunnit eller stulits

Ditt kort slutar fungera genast då du anmäler att det försvunnit. Om du hittar ett kort som du anmält som försvunnet, använd det inte, utan vänta på det nya kortet.

Ett nytt kort och en ny kod kan beställas åt dig samtidigt som du ringer till spärrtjänsten och anmäler kortet som försvunnet. Du får det nya kortet inom cirka en vecka.

PIN-koden har glömts eller försvunnit – Beställ ny PIN-kod

Du kan själv enkelt beställa en ny kod genom att logga in i tjänsten op.fi. Logga in, välj det kort för vilket du behöver en ny kod och beställ en ny PIN-kod.

Logga in i op.fi

Mitt kort är sönder - Hur får jag ett nytt kort?

Du kan beställa ett nytt kort i stället för ett skadat kort genom att kontakta din bank per telefon, med ett meddelande i nättjänsten eller genom att besöka banken personligen.

Användning av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Vid behov kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura, dvs. det belopp som du åtminstone alltid måste amortera av den utnyttjade krediten på den förfallodag som du valt.

Du kan ändra den månatliga minimibetalningen i kreditkortsfakturan för ditt Visa Credit-kort i OP-nättjänsten.

Om du har OP-Mastercard eller K-Plussa Mastercard, kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura på andelsbankens kontor eller genom att ringa kundbetjäningsnumret 010 252 7020.

Jag känner inte igen alla Visa-transaktioner. Vad ska jag göra?

Kontrollera transaktionerna på din OP-Visa-räkning genast när du får den. Spara kvittona som du fått när du använt kortet tills du har kontrollerat räkningen. Om det finns någonting oklart eller en extra debitering på räkningen ska du kontakta kundtjänst. Gör dina anmärkningar så fort som möjligt. Kom också ihåg att det namn på debiteraren som syns på räkningen inte alltid är detsamma som namnet på den butik som du handlat i.

OP:s kundtjänst 0100 0500 / Kort (vardagar kl. 8-16, på finska, svenska och engelska)

Användningen av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag för min kreditkortsfaktura?

Då du har ett OP-Visa Credit-kort, kan du enkelt ändra förfallodag i tjänsten op.fi. Logga in i op.fi

Du kan välja förfallodag för OP-Visa Credits kreditkortsfaktura bland fyra alternativ: den 7:e, 15:e, 24:e eller sista dagen i månaden. Du kan också ändra förfallodag genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–19, lna/msa).

Om du har OP-Mastercard eller K-Plussa Mastercard, kan du som förfallodag för din kreditkortsfaktura välja den 1:a, 8:e, 16:e eller 24:e dagen i månaden. Det går att ändra förfallodag för fakturan för OP-Mastercard-kort genom att ringa OP Mastercard-kundtjänsten på numret 010 252 7020 (mån.–fre. kl. 8–16, lna/msa).

Byta korttyp - Hur kan jag byta korttyp t.ex. från OP-Visa till OP-Visa Gold?

Ofta kan det vara förnuftigt att byta korttyp t.ex. från betalkort till kreditkort eller till ett kreditkort med mer tilläggstjänster.

Läs mer om OP:s kort. När du hittar det kort som passar dig bäst kan du fylla i kortansökan. Det går också att ansöka om kort per telefon.
 
Du får ditt nya kort inom 1–2 veckor.
 
Då du har fått ditt nya kort och konstaterat att det fungerar, kan du be att det gamla kortet avslutas genom att skicka oss ett meddelande. Du kan skicka ett meddelande om du är inloggad i op.fi.
 
I ditt meddelande ska du uppge:
 • vilket kort du vill att ska avslutas
 • de fyra sista siffrorna på det kort som ska avslutas och
 • att du förstör ditt kort själv.
 
Förstör ditt gamla kort genom att klippa itu det omsorgsfullt i flera delar så att chipet och magnetremsan förstörs.
 
Om din kortansökan avslås, ska du kontakta vår kundtjänst 0100 0500 / Välj Kort (mån.–fre. kl. 8–16).
 
Då du ansöker om ett nytt kort kan det hända att kreditgränsen för ditt gamla kort påverkar kreditgränsen för det nya kortet. När du börjat använda ditt nya kort och slutat använda det gamla kan du höja kreditgränsen för det nya kortet. 

Uppgifterna för Visa-kort kan i fortsättningen uppdateras automatiskt i prenumerations- och strömningstjänster

Alla OP-Visa-betalkort har anslutits till tjänsten Visa Account Updater. Via tjänsten uppdateras uppgifterna för betalkort tryggt och automatiskt i prenumerations- och strömningstjänster.

Tjänsten underlättar vardagen och tryggar en smidig fortsättning på tjänsterna till exempel då OP-Visa-kortet årligen förnyas. 

Tjänsten Visa Account Updater används redan av många tjänsteleverantörer och användningen ökar hela tiden. 

Miten lisään Plussa-ominaisuuden kortilleni?

Voit lisätä Plussa-ominaisuuden maksuttomasti OP-Visa Credit/Debit-, Gold-, Platinum-, Debit- tai Electron-kortillesi kätevästi OP:n verkkopalvelussa. 

Tee näin:

 1. Kirjaudu op.fi:hin
 2. Valitse "Omat kortit" ja listalta kortti, johon haluat liittää ominaisuuden
 3. Valitse K-Plussan kohdalta "Liitä"
 4. Täytä lomake
 5. Valmis! Korttisi saapuu toimitustapasi mukaan kotiisi tai konttoriin 

 

Produktskyddsförsäkringen – Vad ersätter Produktskydd? Hur fungerar försäkringen?

Produktskydd är en kostnadsfri försäkring för ägarkunder. Den omfattar produkter som köpts med Credit- eller Debit-egenskapen hos OP:s kreditkort

Den ingår automatiskt i alla kreditkort för ägarkunder, dvs. i OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum eller OP-Mastercard

Försäkringen skyddar dina köp i 180 dagars tid. Produktskydd kan ersätta till exempel när splitternya glasögon går sönder, en alldeles ny pekdator trillar ner och går sönder eller det uppkommer sprickor på telefonens skärm. Självrisken är 75 euro och maximiersättningen för ett enskilt föremål är 2 000 euro.

Om en skada inträffar, gör en skadeanmälan

Om produkten är defekt, ta kontakt med säljaren. Om produkten går sönder av någon annan anledning, ansök om ersättning från Produktskydd-försäkringen. Gör en skadeanmälan i OP-mobilen eller i op.fi. Du kan också anmäla en skada genom att ringa vår ersättningstjänst. Läs mer om hur du anmäler en skada 

Visa Secure - Vad betyder Visa Secure?

Visa Secure (tidigare Verified by Visa) är en tjänst som utvecklats av internationella Visa, Nets och bankerna och som förbättrar tryggheten vid betalning på internet. Då du använder OPs Visa-kort* för nätinköp, överförs du vid betalningen av inköpet till OP-nättjänsten där du kvitterar inköpet med dina nätbankskoder.

Om du har ett OP-Visa Business Card som är avsett för företagskunder, får du vid betalningen till din telefon en bekräftelsekod för engångsbruk. Med bekräftelsekoden kan du identifiera dig och godkänna betalningen. Man behöver inte ta i bruk tjänsten separat.

Använd tjänsten för att betala tryggt på nätet alltid då du handlar i en nätaffär som anlitar tjänsten Visa Secure.

* OPs Visa-kort är OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum, OP-Visa Debit och OP-Visa Electron.

Kortets kod fungerar inte - Koden har spärrats

Om koden för ditt kort (PIN) har spärrats antingen i en betalterminal eller i en bensinautomat, kan du öppna den spärrade PIN-koden i en Otto-automat. För att öppna en PIN-kod som har spärrats i en Otto-automat måste du besöka kontoret.

Användning av kreditkort - Hur amorterar jag den utnyttjade krediten under faktureringsperioden?

Det går att amortera en utnyttjad kredit när som helst, om du inte vill vänta tills nästa kreditkortsfaktura kommer eller om du före förfallodagen vill betala en kreditkortsfaktura som du redan fått. Du kan amortera krediten med önskat belopp eller betala tillbaka hela krediten med en gång.

Om du vill amortera krediten flera gånger under faktureringsperioden, lönar det sig för dig att göra ett nytt betalningsunderlag bland mottagaruppgifterna och spara det för framtiden. För att amortera krediten behöver du kontonumret och referensnumret från din kreditkortsfaktura, för de här uppgifterna är oförändrade från en amortering till nästa. Du kan också spara de mottagaruppgifter som du lade till med ett lämpligt namn, för då är det i fortsättningen enkelt att amortera på nytt.

Du kan också kopiera betalningen för en amortering som du gjort tidigare. Det lyckas enkelt då du i dina kontotransaktioner går till den amortering som du gjort och väljer "Kopiera som betalning". Då fylls kontonumret och referensnumret för ditt kreditkonto automatiskt i den nya betalningen. Du behöver bara i betalningsuppgifterna lägga till det belopp som du vill amortera krediten med, och godkänna betalningen.

Extra amorteringar är avgiftsfria för dig och du kan amortera krediten så ofta som du vill. Observera att din amortering syns på ditt kreditkonto efter ett par bankdagar.

Utöver extra amorteringar kan du vid behov överföra extra pengar till ditt kreditkonto, dvs. extrainsättningar, för att betala ett pris som är större än kreditgränsen. Du kan på ditt kreditkonto göra en extrainsättning på högst 2 000 euro, varvid den outnyttjade kreditgränsen på kontot ökar med det belopp du lagt till. Du kan förbereda dig med extrainsättningar till exempel på ett större inköp eller försäkra dig om att det på kreditkontot finns tillräckligt outnyttjad kreditgräns för en semesterresa. Om kreditgränsen på ditt kreditkort är till exempel 1 000 euro, kan du på kreditkontot sätta in extra pengar för 2 000 euro och med en eventuell extrainsättning göra ett inköp som kostar 3 000 euro.

Kontaktlös betalning - Är kontaktlös betalning möjlig med andelsbankens kort?

Med OP-Visa Debit och OP-Mastercard är kontaktlös betalning möjlig vid inköp som kostar under 50 euro. På de kontaktlösa korten finns en särskild symbol för kontaktlös betalning.

Betalning av hotell eller hyrbil med kort - Med vilka kort kan jag betala för hotell eller hyrbil?

Det vanligaste är att betala med ett Credit-kort, och ofta är det också det enda betalningssättet som accepteras.

Betalning av inköp på nätet - Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Du kan göra inköp på nätet med andelsbankens alla betalkort. Köpmannen bestämmer vilka betalningssätt som godkänns.

Debit och Credit - Vilken är skillnaden mellan Debit- och Credit-betalningar?

En Debit-betalning debiteras ditt bankkonto och en Credit-betalning debiteras Visa-kontot.

Betalning i butik utomlands - Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Du kan betala med andelsbankens alla betalkort utomlands. Observera att det varierar från land till land och område till område om kortet fungerar.

Betalning av kreditkortsfaktura – Hur betalar jag min kreditkortsfaktura eller amorterar den automatiskt?

Du kan betala en kreditkortsfaktura som du fått som e-faktura, med streckkoden på fakturan i OP-mobilen eller genom att mata in betalningsuppgifterna på fakturan för hand i OP-nättjänsten.

Om du vill att kreditkortsfakturan amorteras automatiskt från det konto du valt på förfallodagen för e-fakturan, kan du ändra inställningarna i de e-fakturor som du beställt. Du kan då välja att betala hela e-fakturan automatiskt med en gång eller att endast amortera den enskilda kreditkortsfakturan enligt den eurogräns som du angett för den. Om du anger en eurogräns för e-fakturan, får du en separat e-faktura i OP-nättjänsten för den andel som överstiger gränsen.

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Vid behov kan du höja kreditgränsen för ditt kreditkort på adressen: Privatkunder > Kort > Använd kortets kredit > Höj kreditgräns. Kreditgränsen kan också höjas på kontoret och via den finskspråkiga telefontjänsten, förutsatt att du identifierats elektroniskt.