Kort

Vanliga frågor

Säkerhetsgränser för kort - Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Du kan ändra de dygnsvisa säkerhetsgränserna för dina OP-Visa-kort i OP-nättjänst via Privatkunder > Kort > Ändra säkerhetsgränserna. Säkerhetsgränserna kan också ändras i OP-mobilen, på andelsbankens kontor eller via telefontjänsten 010 253 0022. För OP-Visa Debit Mobilen kan säkerhetsgränserna också ändras i appen Pivo. Säkerhetsgränserna för OP-Mastercard kan ändras endast i OP-nättjänsten, på ett kontor eller via telefontjänsten.

Observera att också kontot kan ha en bruksgräns, som utöver kontantuttag och gireringar begränsar kortbetalningarna. Du kan ändra bruksgränserna för kontot via OP-nättjänsten eller genom att besöka kontoret.

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

Om ditt kort förkommer eller stjäls ska du omedelbart ringa OP Spärrtjänsten: 0100 0555 (24 h/dygn). Då du ringer spärrtjänsten behöver du inte kortets nummer, utan det räcker med din personbeteckning. Då du anmäler ditt kort försvunnet upphör ditt ansvar och du förlorar inte dina pengar om någon använder ditt kort.

Nytt kort i stället för ett kort som försvunnit eller stulits

Ditt kort slutar fungera genast då du anmäler att det försvunnit. Om du hittar ett kort som du anmält som försvunnet, använd det inte, utan vänta på det nya kortet.

Ett nytt kort och en ny kod kan beställas åt dig samtidigt som du ringer till spärrtjänsten och anmäler kortet som försvunnet. Du får det nya kortet inom cirka en vecka.

Kortets kod fungerar inte - Koden har spärrats

Om koden för ditt kort (PIN) har spärrats antingen i en betalterminal eller i en bensinautomat, kan du öppna den spärrade PIN-koden i en Otto-automat. För att öppna en PIN-kod som har spärrats i en Otto-automat måste du besöka kontoret.

Mitt kort är sönder - Hur får jag ett nytt kort?

Du kan beställa ett nytt kort i stället för ett skadat kort genom att kontakta din bank per telefon, med ett meddelande i nättjänsten eller genom att besöka banken personligen.

Betalning av kreditkortsfaktura – Hur betalar jag min kreditkortsfaktura eller amorterar den automatiskt?

Du kan betala en kreditkortsfaktura som du fått som e-faktura, med streckkoden på fakturan i OP-mobilen eller genom att mata in betalningsuppgifterna på fakturan för hand i OP-nättjänsten.

Om du vill att kreditkortsfakturan amorteras automatiskt från det konto du valt på förfallodagen för e-fakturan, kan du ändra inställningarna i de e-fakturor som du beställt. Du kan då välja att betala hela e-fakturan automatiskt med en gång eller att endast amortera den enskilda kreditkortsfakturan enligt den eurogräns som du angett för den. Om du anger en eurogräns för e-fakturan, får du en separat e-faktura i OP-nättjänsten för den andel som överstiger gränsen.

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Vid behov kan du höja kreditgränsen för ditt kreditkort på adressen: Privatkunder > Kort > Använd kortets kredit > Höj kreditgräns. Kreditgränsen kan också höjas på kontoret och via den finskspråkiga telefontjänsten, förutsatt att du identifierats elektroniskt.

Jag känner inte igen alla Visa-transaktioner. Vad ska jag göra?

Kontrollera transaktionerna på din OP-Visa-räkning genast när du får den. Spara kvittona som du fått när du använt kortet tills du har kontrollerat räkningen. Om det finns någonting oklart eller en extra debitering på räkningen ska du kontakta kundtjänst. Gör dina anmärkningar så fort som möjligt. Kom också ihåg att det namn på debiteraren som syns på räkningen inte alltid är detsamma som namnet på den butik som du handlat i.

OP-Visas kundtjänst för kort som börjar med 4324 (vardagar 8.00–18.00)

Tfn (09) 6964 6405 (på finska)
Tfn (09) 6964 6415 (på svenska)

Ny OP Kortkundtjänst för kort som börjar med 4010 (vardagar kl. 8-22, lör. kl 10-16)

0100 0500 (på finska, svenska och engelska)

Vad är OP:s kortförnyelse?

Vi förnyar alla våra kunders OP-Visa-kort med kredit under 2019–2020. Vi gör den här förnyelsen för att vi ska kunna utveckla ännu bättre och snabbare korttjänster för dig. Läs mer på www.op.fi/kortfornyelse

Kontaktlös betalning - Är kontaktlös betalning möjlig med andelsbankens kort?

Med OP-Visa Debit och OP-Mastercard är kontaktlös betalning möjlig vid inköp som kostar under 50 euro. På de kontaktlösa korten finns en särskild symbol för kontaktlös betalning.

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Kontosaldot - Kontrollera att det finns tillräcklig mycket pengar för betalningen på ditt konto.

Köpmannens kortläsare - Apparaten kan ha ett tillfälligt förbindelseproblem. Vid betalningar utomlands måste säljaren ringa ett kontrollsamtal till kundens kreditkortsbolag då en viss summa överskrids. Ibland lyckas betalningen inte för att säljaren inte ringer kontrollsamtalet.

Kortets giltighetstid - kontrollera att ditt kort är i kraft.

Dygnsvisa säkerhetsgränser - Säkerhetsgränserna har kanske uppnåtts. Du kan ange och ändra gränserna på adressen: Privatkunder > Kort > Ändra säkerhetsgränserna. Säkerhetsgränserna kan också ändras på andelsbankens kontor eller via den finskspråkiga OP 0100 0500 telefontjänsten.

OBS. Kontot kan ha en bruksgräns som är starkare än den säkerhetsgräns som fastställts för kortet. Du kan ändra bruksgränserna för kontot via kontots grunddata på nätet eller genom att besöka kontoret.

Kortets kod fungerar inte - Koden har spärrats. Om koden för ditt kort (PIN) har spärrats antingen i en betalterminal eller i en bensinautomat, kan du öppna den spärrade PIN-koden i en Otto-automat. För att öppna en PIN-kod som har spärrats i en Otto-automat måste du besöka kontoret.

Inköp på nätet lyckas inte - Kontrollera att du har matat in alla kortuppgifter korrekt. OBS. Kortets sifferserie ska skrivas utan mellanslag. Kontrollera också att du för kortet har satt ut en säkerhetsgräns för betalningar på nätet. Du kan kontrollera/ändra säkerhetsgränsen i kortets grunddata: Privatkunder > Kort > Ändra säkerhetsgränserna.

Mitt kort är sönder - Du kan beställa ett nytt kort i stället för ett skadat kort genom att kontakta din bank per telefon, med ett meddelande i nättjänsten eller genom att besöka banken personligen.

Betalning med OP-Visa Electron - Vid betalning med ett OP-Visa Electron-kort görs en täckningsreservering i realtid, och kortet accepteras inte nödvändigtvis som betalningsmedel i t.ex. tåg eller flygplan.

PIN-koodi unohtunut tai kadonnut - Tilaa uusi tunnusluku

Kreditkortsfakturans förfallodag – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Då du har ett Visa Credit-kort, går det att ändra förfallodag i OP-nättjänsten. Du kan välja förfallodag för Visa Credit-kortet bland fyra olika alternativ för kreditkortsfakturan: förfallodagen är enligt ditt val den 7:e, 15:e, 24:e eller sista dagen i månaden.

Om du har OP-Mastercard eller K-Plussa Mastercard, kan du välja som förfallodag för din kreditkortsfaktura den 1:a, 8:e, 16:e eller 24:e dagen i månaden. Det går att ändra förfallodag för fakturan för OP-Mastercard-kortet på andelsbankens kontor eller genom att ringa OP 010 253 0022 telefontjänsten. Du kan ändra förfallodagen för K-Plussa Mastercard-kortets kreditkortsfaktura genom att ringa kundbetjäningsnumret 010 252 7020.

Användning av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Vid behov kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura, dvs. det belopp som du åtminstone alltid måste amortera av den utnyttjade krediten på den förfallodag som du valt.

Du kan ändra den månatliga minimibetalningen i kreditkortsfakturan för ditt Visa Credit-kort i OP-nättjänsten.

Om du har OP-Mastercard, kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura på andelsbankens kontor eller genom att ringa OP 010 253 0022 telefontjänsten. Du kan ändra minimibetalningen för K-Plussa Mastercard-kortets kreditkortsfaktura genom att ringa kundbetjäningsnumret 010 252 7020.

Användning av kreditkort - Hur amorterar jag den utnyttjade krediten under faktureringsperioden?

Det går att amortera en utnyttjad kredit när som helst, om du inte vill vänta tills nästa kreditkortsfaktura kommer eller om du före förfallodagen vill betala en kreditkortsfaktura som du redan fått. Du kan amortera krediten med önskat belopp eller betala tillbaka hela krediten med en gång.

Om du vill amortera krediten flera gånger under faktureringsperioden, lönar det sig för dig att göra ett nytt betalningsunderlag bland mottagaruppgifterna och spara det för framtiden. För att amortera krediten behöver du kontonumret och referensnumret från din kreditkortsfaktura, för de här uppgifterna är oförändrade från en amortering till nästa. Du kan också spara de mottagaruppgifter som du lade till med ett lämpligt namn, för då är det i fortsättningen enkelt att amortera på nytt.

Du kan också kopiera betalningen för en amortering som du gjort tidigare. Det lyckas enkelt då du i dina kontotransaktioner går till den amortering som du gjort och väljer "Kopiera som betalning". Då fylls kontonumret och referensnumret för ditt kreditkonto automatiskt i den nya betalningen. Du behöver bara i betalningsuppgifterna lägga till det belopp som du vill amortera krediten med, och godkänna betalningen.

Extra amorteringar är avgiftsfria för dig och du kan amortera krediten så ofta som du vill. Observera att din amortering syns på ditt kreditkonto efter ett par bankdagar.

Utöver extra amorteringar kan du vid behov överföra extra pengar till ditt kreditkonto, dvs. extrainsättningar, för att betala ett pris som är större än kreditgränsen. Du kan på ditt kreditkonto göra en extrainsättning på högst 2 000 euro, varvid den outnyttjade kreditgränsen på kontot ökar med det belopp du lagt till. Du kan förbereda dig med extrainsättningar till exempel på ett större inköp eller försäkra dig om att det på kreditkontot finns tillräckligt outnyttjad kreditgräns för en semesterresa. Om kreditgränsen på ditt kreditkort är till exempel 1 000 euro, kan du på kreditkontot sätta in extra pengar för 2 000 euro och med en eventuell extrainsättning göra ett inköp som kostar 3 000 euro.

Betalning av hotell eller hyrbil med kort - Med vilka kort kan jag betala för hotell eller hyrbil?

Det vanligaste är att betala med ett Credit-kort, och ofta är det också det enda betalningssättet som accepteras.

Betalning i butik utomlands - Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Du kan betala med andelsbankens alla betalkort utomlands. Observera att det varierar från land till land och område till område om kortet fungerar.

Betalning av inköp på nätet - Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Du kan göra inköp på nätet med andelsbankens alla betalkort. Köpmannen bestämmer vilka betalningssätt som godkänns.

Debit och Credit - Vilken är skillnaden mellan Debit- och Credit-betalningar?

En Debit-betalning debiteras ditt bankkonto och en Credit-betalning debiteras Visa-kontot.

Verified by Visa - Vad betyder Verified by Visa?

Verified by Visa är en tjänst som utvecklats av internationella Visa, Nets och bankerna och som förbättrar tryggheten vid betalning på internet. Då du använder OPs Visa-kort* för nätinköp, överförs du vid betalningen av inköpet till OP-nättjänsten där du kvitterar inköpet med dina nätbankskoder.

Om du har ett OP-Visa Business Card som är avsett för företagskunder, får du vid betalningen till din telefon en bekräftelsekod för engångsbruk. Med bekräftelsekoden kan du identifiera dig och godkänna betalningen. Man behöver inte ta i bruk tjänsten separat.

Använd tjänsten för att betala tryggt på nätet alltid då du handlar i en nätaffär som anlitar tjänsten Verified by Visa.

* OPs Visa-kort är OP-Visa, OP-Visa Debit och OP-Visa Electron.