Kort

Vanliga frågor

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

Om ditt kort förkommer eller stjäls ska du omedelbart ringa OP Spärrtjänsten: 0100 0555 (24 h/dygn). Då du ringer spärrtjänsten behöver du inte kortets nummer, utan det räcker med din personbeteckning. Då du anmäler ditt kort försvunnet upphör ditt ansvar och du förlorar inte dina pengar om någon använder ditt kort.

Nytt kort i stället för ett kort som försvunnit eller stulits

Ditt kort slutar fungera genast då du anmäler att det försvunnit. Om du hittar ett kort som du anmält som försvunnet, använd det inte, utan vänta på det nya kortet.

Ett nytt kort och en ny kod kan beställas åt dig samtidigt som du ringer till spärrtjänsten och anmäler kortet som försvunnet. Du får det nya kortet inom cirka en vecka.

Kreditkortsfakturans förfallodag – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Då du har ett Visa Credit-kort, går det att ändra förfallodag i OP-nättjänsten. Du kan välja förfallodag för Visa Credit-kortet bland fyra olika alternativ för kreditkortsfakturan: förfallodagen är enligt ditt val den 7:e, 15:e, 24:e eller sista dagen i månaden.

Om du har OP-Mastercard eller K-Plussa Mastercard, kan du välja som förfallodag för din kreditkortsfaktura den 1:a, 8:e, 16:e eller 24:e dagen i månaden. Det går att ändra förfallodag för fakturan för OP-Mastercard-kortet på andelsbankens kontor eller genom att ringa OP 010 253 0022 telefontjänsten. Du kan ändra förfallodagen för K-Plussa Mastercard-kortets kreditkortsfaktura genom att ringa kundbetjäningsnumret 010 252 7020.

Jag känner inte igen alla Visa-transaktioner. Vad ska jag göra?

Kontrollera transaktionerna på din OP-Visa-räkning genast när du får den. Spara kvittona som du fått när du använt kortet tills du har kontrollerat räkningen. Om det finns någonting oklart eller en extra debitering på räkningen ska du kontakta kundtjänst. Gör dina anmärkningar så fort som möjligt. Kom också ihåg att det namn på debiteraren som syns på räkningen inte alltid är detsamma som namnet på den butik som du handlat i.

OP-Visas kundtjänst för kort som börjar med 4324 (vardagar 8.00–18.00)

Tfn (09) 6964 6405 (på finska)
Tfn (09) 6964 6415 (på svenska)

Ny OP Kortkundtjänst för kort som börjar med 4010 (vardagar kl. 8-19)

0100 0500 (på finska, svenska och engelska)

Mitt kort är sönder - Hur får jag ett nytt kort?

Du kan beställa ett nytt kort i stället för ett skadat kort genom att kontakta din bank per telefon, med ett meddelande i nättjänsten eller genom att besöka banken personligen.

Kortets kod fungerar inte - Koden har spärrats

Om koden för ditt kort (PIN) har spärrats antingen i en betalterminal eller i en bensinautomat, kan du öppna den spärrade PIN-koden i en Otto-automat. För att öppna en PIN-kod som har spärrats i en Otto-automat måste du besöka kontoret.

Säkerhetsgränser för kort - Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Du kan ändra de dygnsvisa säkerhetsgränserna för dina OP-Visa-kort i OP-nättjänst via Privatkunder > Kort > Ändra säkerhetsgränserna. Säkerhetsgränserna kan också ändras i OP-mobilen, på andelsbankens kontor eller via telefontjänsten 010 253 0022. För OP-Visa Debit Mobilen kan säkerhetsgränserna också ändras i appen Pivo. Säkerhetsgränserna för OP-Mastercard kan ändras endast i OP-nättjänsten, på ett kontor eller via telefontjänsten.

Observera att också kontot kan ha en bruksgräns, som utöver kontantuttag och gireringar begränsar kortbetalningarna. Du kan ändra bruksgränserna för kontot via OP-nättjänsten eller genom att besöka kontoret.

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Här ser du lösningen på det eventuella problemet.

 

Giltighetstid, outnyttjad kreditgräns, betalningsgräns och kreditgräns

Är kortet i kraft? Kontrollera kortets giltighetstid på kortets framsida.

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Har ditt kort och kontot som det har anslutits till tillräckligt hög kreditgräns? Kontrollera den outnyttjad kreditgränsen i Pivo, OP-mobilen eller tjänsten op.fi. 

Har kreditkortets kreditgräns överskridits? Höj kreditgränsen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Jag gjorde en inbetalning på kreditkortet men betalningen syns inte bland korttransaktionerna eller i den outnyttjad kreditgränsen. Observera att det tar minst en bankdag för att en betalning med referens registreras.

Har kreditkortsfakturan förfallit? Om fakturan har förfallit kan det hindra användningen av kortet.

 

Kortet fungerar inte vid kassan

Betalterminalen kan ha ett tillfälligt förbindelseproblem. Försök på nytt om en stund eller om möjligt, pröva med ett annat kort.

Kortet är nytt eller du använder det för första gången och den kontaktlös betalningen fungerar inte. Aktivera den kontaktlös betalningen genom att först betala med PIN-koden. Med ett kombikort ska den första betalningen betalas med Debit för att den kontaktlös betalningen ska aktiveras.

Har du använt den kontaktlös betalningen mycket? Av säkerhetsskäl krävs det att du ibland använder PIN-kod då du betalar. Om du har glömt din PIN-kod ska du beställa en ny.

PIN-koden kan låsa sig om du flera gånger knappar in den fel på betalterminalen. Om din kod har låst sig i en betalterminal kan du öppna koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat.

Chippet kan vara dammigt. Torka av dammet försiktig t.ex. med skjortärmen. Det borde hjälpa. Om det inte hjälper, kan det hända att chippet har gått sönder. Beställa ett nytt kort i stället för det som gått sönder.

 

Kortet fungerar inte på nätet

Kontrollera att du har matat in kortuppgifterna (kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod) rätt. Säkerhetskoden, dvs. CVC-koden, är en tresiffrig nummerserie på frånsidan av kortet.

Förhindrar säkerhetsgränserna för kortbetalning på nätet användningen av kortet? Kontrollera säkerhetsgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Besökte du bankens sida medan du gjorde inköp? Lyckades identifieringen? Kontrollera att identifieringen via Verified by Visa eller MasterCard Secure Code lyckas. Ibland kan webbläsarens säkerhetsinställningar förhindra betalningstransaktionen.

Blockeringen av popup-fönster kan hindra betalningar på nätet. Om betalningen bekräftas med nätbankskoder ska du kontrollera att popup-fönstren är tillåtna då du gör inköp på nätet.

 

Kortet fungerar inte i bankautomaten

Utgör den dagsvisa säkerhetsgränsen för kontantuttag eller bruksgränsen för kontot ett hinder för användningen av kortet? Kontrollera säkerhets- och bruksgränsen och ändra gränsen för kontantuttag enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Kortets kod fungerar inte. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Kortet fungerar inte utomlands

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Betalterminalens tillfälliga förbindelseproblem hindrar betalningen. Försök på nytt om en stund eller pröva med ett annat kort.

Ibland kan lösningen också vara att använda ett annat kort. Då du reser utomlands är det bra att för säkerhets skull ta med ett annat betalkort för överraskande situationer.

 

Kortets kod fungerar inte

Kortkoden (PIN) låste sig i en betalterminal. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en bränsleautomat. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en Otto.-automat. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Om du inte ännu har hittat en lösning på ditt problem ska du kontakta kundtjänsten så löser vi problemet tillsammans.

Lägg också felmeddelandet som du fick i betalterminalen eller på nätbutikens sida på minnet.

Så här når du vår kundtjänst.
 

Användning av kreditkort - Hur amorterar jag den utnyttjade krediten under faktureringsperioden?

Det går att amortera en utnyttjad kredit när som helst, om du inte vill vänta tills nästa kreditkortsfaktura kommer eller om du före förfallodagen vill betala en kreditkortsfaktura som du redan fått. Du kan amortera krediten med önskat belopp eller betala tillbaka hela krediten med en gång.

Om du vill amortera krediten flera gånger under faktureringsperioden, lönar det sig för dig att göra ett nytt betalningsunderlag bland mottagaruppgifterna och spara det för framtiden. För att amortera krediten behöver du kontonumret och referensnumret från din kreditkortsfaktura, för de här uppgifterna är oförändrade från en amortering till nästa. Du kan också spara de mottagaruppgifter som du lade till med ett lämpligt namn, för då är det i fortsättningen enkelt att amortera på nytt.

Du kan också kopiera betalningen för en amortering som du gjort tidigare. Det lyckas enkelt då du i dina kontotransaktioner går till den amortering som du gjort och väljer "Kopiera som betalning". Då fylls kontonumret och referensnumret för ditt kreditkonto automatiskt i den nya betalningen. Du behöver bara i betalningsuppgifterna lägga till det belopp som du vill amortera krediten med, och godkänna betalningen.

Extra amorteringar är avgiftsfria för dig och du kan amortera krediten så ofta som du vill. Observera att din amortering syns på ditt kreditkonto efter ett par bankdagar.

Utöver extra amorteringar kan du vid behov överföra extra pengar till ditt kreditkonto, dvs. extrainsättningar, för att betala ett pris som är större än kreditgränsen. Du kan på ditt kreditkonto göra en extrainsättning på högst 2 000 euro, varvid den outnyttjade kreditgränsen på kontot ökar med det belopp du lagt till. Du kan förbereda dig med extrainsättningar till exempel på ett större inköp eller försäkra dig om att det på kreditkontot finns tillräckligt outnyttjad kreditgräns för en semesterresa. Om kreditgränsen på ditt kreditkort är till exempel 1 000 euro, kan du på kreditkontot sätta in extra pengar för 2 000 euro och med en eventuell extrainsättning göra ett inköp som kostar 3 000 euro.

Användning av kreditkort – Hur ändrar jag förfallodag i min kreditkortsfaktura?

Vid behov kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura, dvs. det belopp som du åtminstone alltid måste amortera av den utnyttjade krediten på den förfallodag som du valt.

Du kan ändra den månatliga minimibetalningen i kreditkortsfakturan för ditt Visa Credit-kort i OP-nättjänsten.

Om du har OP-Mastercard, kan du ändra den månatliga minimibetalningen för din kreditkortsfaktura på andelsbankens kontor eller genom att ringa OP 010 253 0022 telefontjänsten. Du kan ändra minimibetalningen för K-Plussa Mastercard-kortets kreditkortsfaktura genom att ringa kundbetjäningsnumret 010 252 7020.

PIN-koodi unohtunut tai kadonnut - Tilaa uusi tunnusluku

Voit tilata itse uuden tunnusluvun helposti kirjautumalla op.fi-palveluun. Kirjaudu, valitse kortti johon tarvitset uuden koodin ja tee PIN-koodin tilaus.

Kirjaudu op.fi:hin

Vad är OP:s kortförnyelse?

Vi förnyar alla våra kunders OP-Visa-kort med kredit under 2019–2020. Vi gör den här förnyelsen för att vi ska kunna utveckla ännu bättre och snabbare korttjänster för dig. Läs mer på www.op.fi/kortfornyelse

Kontaktlös betalning - Är kontaktlös betalning möjlig med andelsbankens kort?

Med OP-Visa Debit och OP-Mastercard är kontaktlös betalning möjlig vid inköp som kostar under 50 euro. På de kontaktlösa korten finns en särskild symbol för kontaktlös betalning.

Betalning av hotell eller hyrbil med kort - Med vilka kort kan jag betala för hotell eller hyrbil?

Det vanligaste är att betala med ett Credit-kort, och ofta är det också det enda betalningssättet som accepteras.

Betalning av inköp på nätet - Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Du kan göra inköp på nätet med andelsbankens alla betalkort. Köpmannen bestämmer vilka betalningssätt som godkänns.

Debit och Credit - Vilken är skillnaden mellan Debit- och Credit-betalningar?

En Debit-betalning debiteras ditt bankkonto och en Credit-betalning debiteras Visa-kontot.

Verified by Visa - Vad betyder Verified by Visa?

Verified by Visa är en tjänst som utvecklats av internationella Visa, Nets och bankerna och som förbättrar tryggheten vid betalning på internet. Då du använder OPs Visa-kort* för nätinköp, överförs du vid betalningen av inköpet till OP-nättjänsten där du kvitterar inköpet med dina nätbankskoder.

Om du har ett OP-Visa Business Card som är avsett för företagskunder, får du vid betalningen till din telefon en bekräftelsekod för engångsbruk. Med bekräftelsekoden kan du identifiera dig och godkänna betalningen. Man behöver inte ta i bruk tjänsten separat.

Använd tjänsten för att betala tryggt på nätet alltid då du handlar i en nätaffär som anlitar tjänsten Verified by Visa.

* OPs Visa-kort är OP-Visa, OP-Visa Debit och OP-Visa Electron.

Betalning i butik utomlands - Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Du kan betala med andelsbankens alla betalkort utomlands. Observera att det varierar från land till land och område till område om kortet fungerar.

Betalning av kreditkortsfaktura – Hur betalar jag min kreditkortsfaktura eller amorterar den automatiskt?

Du kan betala en kreditkortsfaktura som du fått som e-faktura, med streckkoden på fakturan i OP-mobilen eller genom att mata in betalningsuppgifterna på fakturan för hand i OP-nättjänsten.

Om du vill att kreditkortsfakturan amorteras automatiskt från det konto du valt på förfallodagen för e-fakturan, kan du ändra inställningarna i de e-fakturor som du beställt. Du kan då välja att betala hela e-fakturan automatiskt med en gång eller att endast amortera den enskilda kreditkortsfakturan enligt den eurogräns som du angett för den. Om du anger en eurogräns för e-fakturan, får du en separat e-faktura i OP-nättjänsten för den andel som överstiger gränsen.

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Vid behov kan du höja kreditgränsen för ditt kreditkort på adressen: Privatkunder > Kort > Använd kortets kredit > Höj kreditgräns. Kreditgränsen kan också höjas på kontoret och via den finskspråkiga telefontjänsten, förutsatt att du identifierats elektroniskt.