Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Yritys, sijoita kiinteistöihin, asuntoihin ja metsään

1

Helppoa sijoittamista asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään

Rahastojen kautta yritys pääsee sijoittamaan asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään helposti ja vaivattomasti ja ilman suurta alkupääomaa.

2

Vakaata vuokra- ja metsätuloa

Kiinteistöt ja metsäomaisuus tarjoavat vakaata vuokra- tai metsätuloihin perustuvaa tuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Hajautushyötyä sijoitussalkkuun

Asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään sijoittavat rahastot tarjoavat sijoitusvaihtoehdon osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Sijoita pienilläkin summilla asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään

Metsät kasvavat ja asunnot sekä kiinteistöt kerryttävät vuokratuottoa myös silloin kun osakemarkkinoilla myrskyää. Siksi kiinteistö- ja metsärahastojen joukosta löytyy vaihtoehtoja hyvin hajautetun sijoitussalkun osaksi. Nykypäivänä näiden erikoissijoitusrahastojemme avulla yritykset pääsevät helposti mukaan asunto-, kiinteistö- ja metsäsijoituksiin pienelläkin summalla. Rahastoissa ei ole minimimerkintäsummaa, joten alkuun pääset esimerkiksi 50 eurolla kuukaudessa.

Asunto-, kiinteistö- ja metsärahastojen avulla kenellä tahansa on mahdollisuus hajauttaa säästöjä monipuolisesti perinteisten osake- ja korkosijoitusten ulkopuolelle. Kiinteistörahastojen ja metsärahastojen kautta sijoittaminen on vaivatonta eikä vaadi sijoittajalta aiempaa kokemusta. Kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sijoittavat rahastot sopivat pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata kassavirtaa ja monipuolista hajautusta.

Reaaliomaisuusrahastojen osto ja myynti

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Tämän jälkeen rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 20 päivää, jonka jälkeen vahvistetut ostot ja myynnit näkyvät salkussasi*.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja milloin tahansa, mutta kauppa toteutetaan kunkin vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä. 

  • Kun teet ostotoimeksiannon, se vahvistetaan vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä. Merkintä toteutetaan sen vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet merkinnän 1.4., niin se vahvistuu 30.6.
  • Kun teet myyntitoimeksiannon, vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä, lunastus vahvistetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet lunastuksen 30.6. klo 16 mennessä, niin se vahvistuu 30.9.

*Arvonlaskenta voi kestää pidemmänkin aikaa, mikäli rahaston varoja joudutaan realisoimaan lunastusten maksamiseksi. OP-Alternative Portfolio -rahastossa arvonlaskenta kestää 45 päivää.

Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Rahastojen salkunhoitajana toimii OP Kiinteistösijoitus Oy. Hallinnoimme useita asuntoihin, toimitiloihin, tontteihin ja metsään sijoittavia kiinteistörahastoja.
OP-Palvelukiinteistöt
OP-Palvelukiinteistöt
Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot.
OP Vuokratuotto
OP-Vuokratuotto
Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Rahasto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista.
OP-Metsänomistaja
Rahastoon sijoittamalla pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa. Metsänhoidosta huolehtivat kokeneet ammattilaiset.
Varho
OP-Alternative Portfolio
Rahasto sijoittaa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.