Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Sijoita kiinteistöihin, asuntoihin ja metsään

Erikoissijoitusrahastojemme avulla pääset mukaan asunto-, kiinteistö- ja metsäsijoituksiin helposti pienelläkin summalla.

Metsät kasvavat ja asunnot sekä kiinteistöt kerryttävät vuokratuottoa myös silloin kun osakemarkkinoilla myrskyää. Siksi kiinteistörahastot ja metsärahastot ovatkin perinteisesti muodostaneet osan ammattimaisten sijoittajien sijoitussalkkujen kivijalasta. Piensijoittajien ja säästäjien on sen sijaan ollut vaikeaa päästä niihin käsiksi.

Asunto-, kiinteistö- ja metsärahastojen avulla kenellä tahansa on mahdollisuus hajauttaa säästöjä monipuolisesti perinteisten osake- ja korkosijoitusten ulkopuolelle. Kiinteistörahastojen ja metsärahastojen kautta sijoittaminen on vaivatonta eikä vaadi sijoittajalta aiempaa kokemusta. Kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sijoittavat rahastot sopivat pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata kassavirtaa ja monipuolista hajautusta.

OP-Palvelukiinteistöt

Rahaston tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille. OP-Palvelukiinteistöt sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. 

OP-Metsänomistaja

Metsärahaston salkussa havisee arvopapereiden asemasta oikeaa metsää, joka jatkaa kasvuaan taloussuhdanteista riippumatta. OP-Metsänomistajaan sijoittamalla pääset käsiksi metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidon ratkaisuista huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset.

OP-Vuokratuotto

Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja sekä toimitiloja Suomessa. OP-Vuokratuotto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista. Toimitilasijoittaminen ja uudisrakentaminen nostavat asuntorahaston tuotto-odotusta ja parantavat hajautusta verrattuna pelkkään asuntosijoittamiseen.

Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Säästöjä kannattaa hajauttaa

Kiinteistö- ja metsärahastojen rinnalla kannattaa säästöjä hajauttaa myös muihin omaisuusluokkiin. Jos sopivien sijoituskohteiden valinta tuntuu haastavalta, kannattaa tutustua säästäjän rahastoihin. Säästäjän rahastoissa varat on hajautettu laajasti osake- ja korkosijoituksiin ja sijoittamisen ammattilaiset huolehtivat puolestasi, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.