” ”

Omfattande skydd för lantbruksföretagare

Allt du behöver för att skydda din hälsa, arbetsförmåga och ekonomi

Alla dagar är viktiga på en bondgård och därför är det bra att förbereda sig på obehagliga överraskningar. Omfattande skydd för lantbruksföretagare kompletterar det försäkringsskydd som LPA ger och säkerställer snabb och högkvalitativ vård i händelse av olycksfall eller sjukdom. Helskydd erbjuder dig också ekonomisk skydd för att trygga din försörjning.

Hur kompletterar helskydd för lantbruksföretagare LPA:s försäkringsskydd?

Att vara lantbruksföretagare är ett riskfyllt arbete. Därför rekommenderar vi att du ser till att du har tillräcklig företagshälsovård. Hälsoskydd-vårdkostnadsförsäkringen garanterar dig tillgång till snabb vård om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka och säkerställer att återgången till arbetet sker så effektivt som möjlig.

Hälsoskydd för lantbruksföretagare erbjuder dig också en försörjnings- och inkomsttrygghet, och kompletterar ditt pensionsskydd vid händelse av arbetsoförmåga. Invaliditetsförsäkring och livförsäkring tryggar din förmåga att betala tillbaka lån och din familjs försörjning.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) erbjuder ditt företag ett omfattande försäkringsskydd. Lösningarna för helskydd för lantbruksföretagare kompletterar LPA:s skydd. Arbetspension för lantbruksföretagare (LFöPL) är grunden för ditt socialskydd. Olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA) är i sin tur en lagstadgad försäkring för olycksfall och yrkessjukdomar i lantbruksarbete. OFLA gäller automatiskt parallellt med LFöPL-försäkringarna. Vi rekommenderar också att du skyddar din fritid genom att teckna en omfattande försäkring för olycksfall på fritiden (fritids OFLA).

Se till att ditt försäkringsskydd i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) är uppdaterat. Meddela även arbetsinkomster för bisysslor till LPA.


Om du driver verksamhet som bisyssla enligt näringsskattelagen, ska du försäkra arbetstiden för bisysslan separat genom att ta Olycksfallsförsäkring för företagare. Glöm inte att försäkra fritiden!

Läs om Olycksfallsförsäkring för företagare

Du kan plötsligt bli sjuk eller råka ut för en olycka under en resa, både i Finland och utomlands. Om du har tecknat en företagsreseförsäkring får du snabb hjälp om du råkar ut för skador på en resa, exempelvis sjukdomsfall. Reseförsäkringen skyddar också ditt företags ekonomi vid händelse av en skada.

Lagen kräver inte att en företagare ordnar företagshälsovård till sig själv, men det rekommenderas att man som företagare gör det. Du vinner också själv på att följa upp din hälsa och få en bedömning av arbetsförhållandena. Ingå ett företagshälsovårdsavtal eller se till att du regelbundet följer upp din hälsa.

Hälsoskydd garanterar att du får snabb hjälp och så snart som möjligt kommer tillbaka till arbetet. Vi rekommenderar att du väljer omfattningen Extra för ditt Hälsoskydd, något som är en lämplig vårdkostnadsförsäkring för lantbruksföretagare. Den täcker vårdkostnader för sjukvård på allmänläkar- och specialistläkarnivå. 

Invaliditetsförsäkringen ger dig skydd vid händelse av kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar försäkringen en företagares ekonomiska risker och tryggar kontinuiteten i företagsverksamheten.

En livförsäkring hjälper dina anhöriga och ditt företag klara av ett krisläge om någonting händer. Livförsäkringen skyddar också personlig egendom som ställts som säkerhet för företagslån.

Nainen poimii marjoja hymyillen, sillä hänellä on maatilavakuutus toimintansa turvana.
Försäkringar för lantbruksproduktion
Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.
Kuvassa isä ja poika seisovat pellolla tutkimassa viljaa.
LFöPL-försäkring
Lantbruksföretagare som är LFöPL-försäkrade får automatiskt också olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, OFLA-försäkringen. Dessutom är det lönt att försäkra dig om att du utöver försäkringarna LFöPL och OFLA har ett tillräckligt frivilligt personförsäkringsskydd för riskerna.