” ”

Ta kontroll över personalens olycksfallsrisker

Sätt dina anställdas skydd för arbets- och fritid i skick!

Sätt de lagstadgade försäkringarna för de anställda i skick och beakta olycksfall på fritiden. Lösningen ger din personal ett begränsat skydd som garanterar snabb vård och återgång till arbetet samt ersättning för inkomstbortfall vid olyckor i arbetet och på fritiden.

Utöver försäkringarna ska ditt företag ombesörja företagshälsovård för förebyggande tjänster. För upprätthållandet av arbetsförmågan är det även bra att utnyttja vår arbetarskyddstjänst.

Vad ingår i lösningen?

Försäkringar och tjänster för arbets- och fritiden:

Som arbetsgivare är du skyldig att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dina anställda.

Det är obligatoriskt att försäkra samtliga anställda som står i anställnings- eller tjänsteförhållande. Detta gäller även bolagsmän och aktieägare som allmänt arbetar i företaget. Företagare försäkras genom att teckna Olycksfallsförsäkring för företagare. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen utgör en del av socialskyddet.

Försäkringen täcker bland annat:

 • Snabb tillgång till vård och återgång till arbetet vid olycksfall i arbetet
 • Vårdkostnader
 • Inkomstbortfall
 • Ersättning för bestående men
 • Rehabilitering

Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet! Säkerställ att din personal har en möjlighet till bra och snabb vård. Den anställda får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar sig snabbt och kan börja arbeta.

Försäkringen täcker bland annat:

 • Snabb tillgång till vård och återgång till arbetet vid olycksfall på fritiden
 • Vårdkostnader
 • Inkomstbortfall
 • Ersättning för bestående men
 • Rehabilitering
 • Olycksfall som inträffat vid idrott

Försäkringen gäller överallt i världen.

I en säker arbetsmiljö är förutsättningarna för att arbeta bra och arbetet förorsakar inga olägenheter för hälsan. Utvecklingen av arbetsskyddet är något som ska ske varje dag. Vi hjälper dig att hitta de rätta medlen för att förhindra olyckor, och att säkerställa säkra arbetsförhållanden och personalens arbetsförmåga.

Vi har ställt samman den viktigaste informationen om hur du sörjer för arbetarskyddet. Vid behov kan du kontakta våra arbetsskyddsexperter.

Förebyggande tjänster

Så fort ditt företag har en enda anställd måste förebyggande företagshälsovård ordnas. 

Vad ingår i de förebyggande tjänsterna?

 • Arbetsplatsutredningar
 • Arbetarskyddssamarbete
 • Uppföljning av hälsan
 • Stödjande av arbetsförmågan
 • Hänvisning till rehabilitering
 • Första hjälpen-utbildning
 • Krishjälp
 • Information och hjälp


Sjukvård

Med tanke på ditt företags framgång är det viktigt att du satsar på att stödja din personals hälsa och arbetsförmåga. 90 procent av alla företag ordnar sjukvård på allmänläkarnivå till sin personal, utöver den förebyggande företagshälsovården.

Vad täcker sjukvården?

 • Sjukvård på allmänläkarnivå
 • Konsultationer med specialistläkare för stödjande av arbetsförmåga

Du kan komplettera förebyggande företagshälsovårdstjänster och sjukvård på allmänläkarnivå med olycksfallsförsäkringar för arbete och fritid och med Hälsoskydd – med dessa stödjer du din personals hälsa och arbetsförmåga. 

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Kaksi miestä nauravat ulkona huolettomasti tietäen, että yrityksen vapaa-ajan tapaturmavakuutus tuo turvaa vapaa-ajalla ja etätöissä.
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.