Hammaslääkäriliiton vakuutusedut

Hammaslääkäriliiton vakuutusedut

Hammaslääkäriliiton jäsenenä saat automaattisen vakuutusturvan lisäksi omat vakuutukset jäsenhintaan
1

Liiton automaattinen vakuutusturva

Kun liityt Hammaslääkäriliiton jäseneksi, sinut turvataan automaattisesti liiton valitsemilla vakuutuksilla. Tutustu näihin vakuutuksiin sivun alalaidasta.

2

Omat vakuutukset jäsenhintaan

Pyydä tarjous haluamistasi vakuutuksista, ilmoita Hammaslääkäriliiton jäsenyydestäsi ja hyödynnä jäsenen alennukset ja muut edut.

3

Osuuspankin omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi alennusta ja OP-bonuksia.

Hammaslääkäriliiton jäsenetuna arjen vakuutukset jopa -20 %

Hammaslääkäriliiton jäsenenä saat nyt uudet kodin ja perheen vakuutuksesi jopa kolmeksi vuodeksi etuhintaan. Myös perheenjäsenesi voivat kuulua vakuutusten piiriin. Kodin ja perheen vakuutuksiksi luetaan kotivakuutus, oikeusturva- ja vastuuvakuutus, terveysvakuutus, toimeentulovakuutus, jatkuva matkavakuutus, arvotavaravakuutus ja pienvenevakuutus.

1. Vuosi: -20 %; 2. Vuosi: -15 %; 3. Vuosi: -5 %
Vahinkoapu apunasi vuorokauden ympäri

Kasko vuodeksi -20 %

Kasko on vapaaehtoinen autovakuutus. Sen avulla varaudut omaan autoosi kohdistuviin erilaisiin pelti- ja lasivaurioihin ja varmistat, että saat vahingon sattuessa apua nopeasti.

Hammaslääkäriliiton jäsenetuna saat 20 % alennuksen autosi kaskon ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista. Alennus koskee yksityiskäyttöisen henkilö- ja pakettiauton uutta Super- ja Kevytkaskoa, sekä matkailuauton tai matkailuperävaunun uutta Isokaskoa. Alennusvuoden jälkeen vakuutus jatkuu normaalihintaisena.

Henkivakuutukseen veloitukseton 45 % korotus

Tarjoamme sekä Hammaslääkäriliiton jäsenelle, että samassa taloudessa asuvalle puolisolle, kuluttoman 45 % korotuksen henkivakuutuksen korvausmäärään. Etu koskee uusia vakuutuksia ja vakuutuksen korvausmäärä tulee olla 10 000 euron ja 50 000 euron väliltä. Kuluttoman korotuksen suuruus vahvistetaan vuosittain, ja tämä 45 % korotus on voimassa vuoden 2023 ajan.

Yrittäjän palvelut ja edut

Tarjoamme yrittäjälle palveluita, jotka sujuvoittavat kiireistä arkea ja tukevat yrityksen toimintaa. Tällaisia ovat mm. mukana kulkeva OP-yritysmobiili sekä yrityksen riskienhallintaan liittyvät palvelut. Tarkemmat tiedot yrittäjän palveluistamme löydät sivun alalaidasta.

Yrittäjänä saat myös vastaavat edut kodin ja perheen vakuutuksista, henkivakuutuksesta sekä autovakuutuksesta. Vastaavasti yrittäjänä voit hyötyä omistaja-asiakkaamme ainutlaatuisista eduista.

Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Aikuisen terveysvakuutus

Kun liityt hammaslääkäriliiton jäseneksi, liitto turvaa sinut automaattisesti voimaanastuvilla vakuutuksilla. Vakuutuksista ei muodostu sinulle erillisiä maksuja.

Hammaslääkäriliiton jäsenen automaattiset vakuutukset ovat:

  • Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
  • Vakuutus ammattitaudin aiheuttamaan pysyvään työkyvyttömyyteen
  • Järjestövakuutus

Lisäksi voit ottaa Potilasvakuutuksen liiton kautta, jolloin vakuutusmaksu on edullisempi kuin yksittäin otettuna.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuuvakuutus antaa turvan sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, jonka alaiseksi vakuutettu voi joutua laillistettuna hammaslääkärinä tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan asetuksen perusteella hammaslääkärintointa harjoittaessaan tuottamastaan esinevahingosta tai muulle kuin potilaalle tuottamastaan henkilövahingosta. Vastuuvakuutuksesta korvataan myös suoritetun proteettisen hoidon kustannukset ja tästä hoidosta potilaalle aiheutuneet matkakustannukset silloin, kun potilaan proteesi hammaslääketieteellisesti arvioiduin perustein arvioiden on hammaslääkärin tuottamukseksi luettavasta syystä virheellinen. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata istutusprotetiikkaan liittyviä kustannuksia.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan rikos- ja riita-asiat, jotka liittyvät vakuutetun työsuhteeseen taikka virkamiehenä toimimiseen. Vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen.

Ammattitaudin aiheuttama pysyvä työkyvyttömyys

Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus laillistetulle hammaslääkärille, joka ammattitaudin vuoksi on pysyvästi työkyvytön hammaslääkärin työhön. Pysyvä työkyvyttömyys tarkoittaa eläkeasian käsittelevän vakuutusyhtiön päätöstä pysyvän tapaturmaeläkkeen myöntämisestä tai uuteen ammattiin kuntouttamisesta.

Järjestövakuutus

Järjestövakuutuksessa vakuutettuina ovat järjestön jäsenet sekä toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Järjestötehtäviä ovat mm. liiton ja jäsenyhdistyksen kokoukset, koulutustilaisuudet, kesäpäivät ja matkat. Jäsenten turvana on matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä toissijainen kasko.

Hammaslääkäriliiton jäsenet voivat ottaa potilasvakuutuksen liiton kautta, jolloin vakuutusmaksu on edullisempi kuin yksittäin otettuna.
 
Vakuutus kattaa Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenten itsenäisinä yrittäjinä tai yhtiön osakkaina tai yksityisten yritysten ja laitosten palveluksessa harjoittaman laillistetun lääkärin toiminnan sekä hammaslääkärin tehtävissä toimivat opiskelijat. Vakuutus kattaa myös tähän toimintaan liittyen hammashoitajien, erikoishammashoitajien ja suuhygienistien tehtävät.

Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna edellyttää, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Lisätiedot

Lisätietoja Liiton potilasvakuutuksesta antaa Satu Kiviharju, puh. 09 6220 2550,
sähköposti satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi.
 
Lisätietoa saa myös liiton jäsensivustolta (kirjaudutaan tunnuksella, joka on liiton jäsenrekisteriin ilmoitettu sähköpostiosoite) yksityissektorin osiosta.

 

Hammaslääkäriliiton jäsenenä saat alennuksia kodin ja perheen vakuutuksistasi seuraavasti:

1. vuosi: -20 %
2. vuosi: -15 %
3. vuosi: -5 %

Kotivakuutus

Kotivakuutuksellamme turvaat kotisi ja kodin irtaimiston kätevästi yhdellä vakuutuksella. Kotivakuutus turvaa kotisi, vapaa-ajan asuntosi ja tavarasi mm. murron, palon ja äkillisen vuotovahingon varalta. Vakuutus täyttää myös vuokralaisen tarpeet vuokra-asunnon turvaamiseen.

Terveysvakuutus

Terveysvakuutuksellamme varmistat parhaan mahdollisen hoidon sitä tarvitessasi. Terveysvakuutus on muokattavissa juuri sinun tarpeisiisi, ja voitkin valita siihen eri laajuuksia sekä monenlaista turvaa sairauden ja tapaturman varalle. Vakuutuksella varmistat mahdollisimman nopean kuntoutumisen ja voit myös ennaltaehkäistä jo olemassa olevan sairauden pahenemisen. Lisäksi terveysvakuutus mahdollistaa erilaisten lääkärin määräämien terapioiden hyödyntämisen.

Matkavakuutus

Matkavakuutuksemme koostuu matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta. Matkustajavakuutuksella turvaat itsesi matkalla sattuvien tapaturmien ja matkan aikana alkavien sairauksien varalta. Matkatavaravakuutus korvaa puolestaan matkatavarasi kaikkialla maailmassa. On hyvä huomioida, että matkavakuutuksesta korvataan mm. matkan peruuntumisia ja keskeytymisiä, matkalta myöhästymisiä sekä matkan odottamisia.

Arvotavaravakuutus

Arvotavaravakuutuksella saat turvaa kodin ulkopuolella kuljettamillesi arvotavaroille. Tällaisia arvotavaroita ovat mm. erilaiset kalliit soittimet, kamerat, objektiivit, kellot sekä korut. Arvotavaravakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ja turvaa näin ollen kallisarvoisen omaisuutesi missä ikinä kuljetkin.

Pienvenevakuutus

Venevakuutuksella saat pienveneellesi kattavan suojan niin satamassa kuin vesillä sattuvan vahingon varalle. Vakuutus turvaa veneen niin törmäyksen, myrskyn kuin ilkivallan aiheuttaman vaurion varalle, ja vakuutuksesta korvataan myös kuljetuksessa tai telakoituessa aiheutuneita vahinkoja. Venevakuutukseen sisältyy aina myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus, jossa vakuutettuina ovat veneen omistaja, haltija sekä kuljettaja.

Toimeentulovakuutus

Toimeentulovakuutus antaa taloudellista turvaa itsellesi ja läheisillesi, jos loukkaannut tai kuolet tapaturmaisesti. Vakuutus on voimassa myös matkustaessasi ja urheillessasi.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Joskus voi käydä niin, että aiheutat toiselle vahingon, jonka olet velvollinen korvaamaan. Saatat myös tahtomattasi joutua tilanteeseen, jossa tarvitset oikeudellista apua omien oikeuksiesi puolustamisessa. Vakuutus koskee myös kaikkia läheisiäsi, jotka asuvat kanssasi saman katon alla.

Tarjoamme yrittäjille palveluita, jotka sujuvoittavat arkea ja tukevat yrityksen toimintaa. Yrittäjälle suosittelemme seuraavia palveluita:

Riskienhallinnan palvelut

Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä. Mitä paremmin olet tietoinen yrityksesi toiminnan mahdollisista riskeistä, sitä paremmin olet kykeneväinen hallitsemaan niitä ja suojautuman riskeiltä ennakkoon oikeanlaisilla toimenpiteillä.

Kun tunnistamme yrityksesi riskit, voimme auttaa yritystäsi sekä minimoimaan riskien haitalliset vaikutukset että hyödyntämään mahdollisuudet ottaa oikeanlaisia riskejä.

OP-yritysmobiili

Yrityksen vakuutus- ja pankkiasiointi onnistuu kätevästi verkossa. Tämän lisäksi voit hoitaa yrityksesi asiointia ajasta ja paikasta riippumatta mobiililaitteella, kun lataat käyttöösi OP-yritysmobiilin. OP-yritysmobiili sisältää peruspalvelut, joiden avulla hoidat yrityksesi arkiset pankkiasiat helposti. Lisäksi käytössäsi on mobiili laskutuspalvelu asiakas- ja tuotehallinnan tueksi. Pääset seuraamaan yrityksesi laskutustietoja, ja voit toimittaa laskuja asiakkaillesi haluamallasi tavalla.

Yrittäjän palvelunumerot

Yrittäjänä saat apua kaikissa yrityksesi vakuutusasioissa numerosta 0303 0303 (valinta 3, arkisin klo 8-22). Kyseisestä numerosta saat apua myös Ilmarisen työeläkkeeseen liittyen. Vakuutusasioissa voit myös olla yhteydessä sähköpostitse: yrityspalvelut@op.fi.

Mikäli sinulla on kysyttävää pankkiasiointiisi tai säästöihisi tai sijoituksiisi liittyen, palvelee sinua paikallisen osuuspankkisi ohella yritysten neuvonta numerosta 0100 05151 (arkisin klo 8-18).

Pohjola Vahinkoapu ja Pohjola Sairaala

Apu on lähellä vahingon sattuessa. Pohjola Vahinkoavusta löydät kattavat ohjeet vahinkotilanteiden varalle. Syöttämällä palveluun sattuneen vahingon saat toimintaohjeet, joiden avulla saat mahdollisimman nopean avun. Jos loukkaannut tai sairastut, voit hyödyntää Pohjola Sairaalan palveluita nopean ja ammattitaitoisen avun saamiseksi. Pohjola Sairaala hoitaa koko sydämellä ja varmistaa, että pääset takaisin arjen normaaliin rytmiin niin nopeasti kuin mahdollista.

Vahingon sattuessa on tärkeää, että saat apua mahdollisimman nopeasti. Tällä varmistat sen, että pääset takaisin normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti.

Pohjola Vahinkoavusta löydät helpot ohjeet erilaisiin vahinkotilanteisiin sekä sinua lähimmän kumppanimme, oli kyseessä sitten sairastuminen, kännykän rikkoutuminen tai kolari. OP:n asiakkaana voit lisäksi tehdä vahinkoilmoituksen OP-mobiili -sovelluksella välittömästi vahingon sattuessa. Pohjola Vahinkoavun pikainen ohjeistus sekä välitön vahinkoilmoitus muodostavat hyvän pohjan ikävistä sekä yllättävistä vahinkotilanteista selviämiselle.

Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy. Muut vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.