OP Smidiga affärer – bilaffärer mellan privatpersoner tryggt och smidigt

Med tjänsten OP Smidiga affärer sköter du enkelt bilaffärer mellan privatpersoner

En avgiftsfri tjänst för försäljning och köp av begagnade personbilar, paketbilar och motorcyklar

Känn din affärspartner

I tjänsten sköter du dina ärenden starkt autentiserad, oavsett om du är säljare eller köpare. Vi kontrollerar ägaruppgifterna om det begagnade fordonet automatiskt. I tjänsten kan du sälja en motorcykel eller en person- eller paketbil, som du är ensam ägare till.
Du kan använda tjänsten OP Smidiga affärer genom att logga in med stark autentisering

Köpebrev för fordonet enkelt och rätt

I tjänsten gör du enkelt upp ett köpebrev för en begagnad bil eller motorcykel. I köpebrevet ingår uppgifter om fordonet som har fastställts av Traficom.
I tjänsten OP Smidiga affärer blir köpebrevet för en bil gjort rätt på en gång

Trygg betalning och tryggt ägarbyte

I tjänsten gör du en överlåtelseanmälan smidigt. Köpesumman kan du betala med nätbetalning eller OP:s finansiering och den övergår till säljaren först när överlåtelseanmälan om fordonet har gjorts.
I tjänsten OP Smidiga affärer sköter du betalningen och ägarbytet i en handvändning

Försäkring och registrering av fordonet genast

Efter en lyckad affär kan du enkelt försäkra och registrera ditt nya fordon i tjänsten. Trevlig resa!
I tjänsten OP Smidiga affärer ordnar du bilens försäkringar och registrering snabbt
 

Ansök om finansiering för en begagnad bil eller motorcykel i förskott

 • Ansök om finansiering i tjänsten OP Smidiga affärer och du får ett finansieringsbeslut i regel genast.
 • Du kan ansöka om finansiering även om det inte ännu är aktuellt med en bilaffär eller en motorcykelaffär.
 • Ansökan är avgiftsfri och förbinder dig inte till att ta emot finansieringen.
Ansök om finansiering

Försäkra och registrera bilen eller motorcykel smidigt

 • Du kan teckna Pohjola Bilförsäkring eller Pohjola Motorcykelförsäkring och registrera ditt fordon i samband med att du gör upp affären i tjänsten OP Smidiga affärer.
 • Startbonus för vår trafikförsäkring är minst 40 % och maxbonus rentav 80 %.
 • Utvidga skyddet med en kaskoförsäkring och du får ett mer omfattande skydd för ditt fordon.
 • Om en skada inträffar sköter Pohjola Verkstadsmästare reparationen och dessutom också ersättningsärendena.
Läs mer om bilförsäkringen
Läs mer om motorcykelförsäkringen

Så här fungerar tjänsten OP Smidiga affärer

Säljaren:
Gå till tjänsten och identifiera dig starkt. Lägg till det nya objekt som är till salu och följ anvisningarna i tjänsten. Bjud till sist in köparen till tjänsten genom att mata in uppgifterna om köparen.

Köparen:
Gå till tjänsten och identifiera dig starkt. Välj att du är köpare och sök köpebrevet genom att mata in ditt telefonnummer i sökfältet. Komplettera, kontrollera och godkänn köpebrevet.

Härnäst ska du betala köpesumman. Du kan själv välja storleken på det belopp som du betalar med nätbetalning eller OP finansiering. Betalningen väntar på OP:s kundmedelskonto tills säljaren gör en överlåtelseanmälan. Om du ansöker om finansiering får du ett finansieringsbeslut i de flesta fall genast. Det beviljade försäkringsbeloppet syns på sidan Egna affärer.

Säljare:
Gör en överlåtelseanmälan om fordon. Vi förmedlar den köpesumma som köparen har betalat från OP:s kundmedelskonto till det konto som du har uppgett, när överlåtelseanmälan har gjorts. Det kan ta några vardagar att överföra köpesumman till ditt konto. Gratulerar till smidiga affärer!

Köparen:
Bilen och motorcykeln ska ha en gällande trafikförsäkring innan den registreras. Du kan teckna en trafikförsäkring och en frivillig kaskoförsäkring för ditt fordon bil behändigt i tjänsten OP Smidiga affärer.

Köparen:
Registrera fordonet inom sju dagar från säljarens överlåtelseanmälan. Efter ägarbyte, försäkring och registrering av fordonet är allt i ordning. Vi gratulerar till det nya fordonet och önskar dig trevlig resa!

Du kan ansöka om finansiering på 2 000 - 20 000 euro för en fordonsaffär som görs via tjänsten OP Smidiga affärer.

 • Du behöver ingen handpenning, inga säkerheter eller borgensmän. Kan beviljas alla bankers kunder.
 • Du äger bilen genast.
 • Du kan betala en del eller hela köpesumman med finansieringen.
 • Gör en finansieringsansökan - du får beslutet snabbt. Ansökan förbinder dig inte till att använda finansieringen.
 • Betala på en gång eller flexibelt i poster. Den första fakturan är räntefri och kostnadsfri.

Finansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro är 10,28 procent, då krediträntan är OP-prime + 5,40 procent, (8,90 procent 11/23), uppläggningsavgiften är 0 euro och faktureringsavgiften är 6 euro/mån. Den estimerade totala kostnaden för krediten är 13 706,15 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka med minimiamorteringar på 170 euro (1,7 procent av kreditbeloppet) med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 81 mån. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

Vanliga frågor om tjänsten OP Smidiga affärer: köp eller försäljning av en begagnad bil eller motorcykel

Är tjänsten OP Smidiga affärer avgiftsbelagd?  

Tjänsten OP Smidiga affärer är avgiftsfri för användaren. Endast registrering av fordonet kostar, och Pohjola Försäkring förmedlar betalningen till Traficom.  

Vem kan använda tjänsten OP Smidiga affärer? Ska jag vara kund hos OP? 

Tjänsten OP Smidiga affärer kan användas av vilken privatperson som helst och tjänsten är avsedd endast för bilaffärer eller motorcykelaffärer mellan privatpersoner. I tjänsten är det enkelt att köpa ett begagnat fordon av en privatperson och sälja en begagnat fordon till en privatperson. Tjänsten förutsätter inte att säljaren eller köparen är kund hos OP. Man identifierar sig i tjänsten med den egna bankens nätbankskoder. 

Är det säkert att använda tjänsten OP Smidiga affärer?  

Det är säkert att använda tjänsten OP Smidiga affärer. Säljaren och köparen besöker tjänsten med stark autentisering. I köpebrevet för ett begagnat fordon ingår uppgifter om fordonet som har fastställts av Traficom och som är mer omfattande än en sedvanlig överlåtelsehandling för ett fordon. I samband med affären överförs köpesumman för fordonet till säljaren först när säljaren har gjort en överlåtelseanmälan om bilen. 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas hos oss och vi behandlar dem på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Läs mer om behandlingen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för tjänsten.

Läs dataskyddsbeskrivningen

Använder ni mina personuppgifter för marknadsföring? 

I tjänsten begärs tillstånd till marknadsföring separat. Om du ger oss tillstånd till marknadsföring, kan vi marknadsföra tjänster till dig som hänför sig till tjänsten OP Smidiga affärer. Du kan när som helst återta ett tillstånd till marknadsföring, och efter det får du inte längre marknadsföringsmeddelanden av oss. 
 
Var finns användarvillkoren för tjänsten? 

Användarvillkoren för tjänsten OP Smidiga affärer finns i tjänsten op.fi.

Läs användarvillkoren 
 
Var hittar jag ett tillgänglighetsutlåtande för tjänsten?

Tillgänglighetsutlåtandet för tjänsten OP Smidiga affärer finns i tjänsten op.fi.

Läs tillgänglighetsutlåtandet 

Vilka fordon kan jag sälja eller köpa i tjänsten OP Smidiga affärer?

För närvarande kan man i tjänsten sälja eller köpa endast begagnade person- och paketbilar samt motorcyklar (fordonsklasserna L3 och L3e).

Till vem kan jag sälja en begagnad bil i tjänsten? 

I tjänsten OP Smidiga affärer kan du sälja en bil till en myndig person som har finländsk personbeteckning. Personen får inte vara belagd med förbud mot utlämning av uppgifter. 
 
Jag har en begagnad bil på avbetalning. Kan jag sälja bilen i tjänsten? 

Du kan i tjänsten sälja bilar som du är ensam ägare till. Om din bil ägs av ett finansbolag, kan du tyvärr inte sälja bilen i tjänsten. 
 
Kan jag sälja en bil som jag är innehavare av? 

Nej, det kan du inte. Du kan sälja en bil som du är ensam ägare till. 
 
Varför går det inte att få fram uppgifter om den bil som är till salu för köpebrevet? 

I Traficoms uppgifter kan det till exempel finnas en uppgift som hindrar försäljning.

Läs mer om användarvillkoren för tjänsten

Hur får jag ett köpebrev för bilen i tjänsten? 

Du får köpebrevet för bilen i pdf-format och du kan vid behov skriva ut det i tjänsten OP Smidiga affärer. Vi sparar det elektroniska köpebrevet för fordonet i ett års tid i tjänsten OP Smidiga affärer. 
 
Hur lång tid har säljaren och köparen på sig att göra affärer och hur länge finns uppgifterna om bilaffären kvar i tjänsten? 

En ofullbordad affär sparas i säljarens tjänst i sex månader. Den köpare som har kallats till köpslutet har tre dygn på sig att godkänna köpebrevet och betala köpesumman för bilen. Om tidsfristen på tre dygn löper ut och köpet förfaller, kan man börja göra affären på nytt. Uppgifterna om en slutförd affär syns i tjänsten i ett års tid både för säljaren och köparen.  

Tidsfristen för affären löpte ut, kan jag börja den på nytt? 

Du kan alltid börja affären på nytt och vid behov upprätta ett nytt köpebrev.
 
Kan jag avbryta en bilaffär när jag håller på att göra den? 

Ja, du kan avbryta en affär i vilket skede som helst. Affären förfaller automatiskt också om köparen inte inom tre dygn efter att affären börjats godkänner köpebrevet och betalar köpesumman eller säljaren inte gör en överlåtelseanmälan inom utsatt tid. 
  
Kan jag provköra bilen eller be om en konditionsbesiktning av bilen före köpet? 

Du kan med säljaren komma överens om en eventuell provkörning och konditionsbesiktning. OP är inte part i affären och OP ansvarar inte för det fordon som är föremål för köpet.

Vilka slags fordon kan jag sälja eller köpa via tjänsten OP Smidiga affärer?

Du kan sälja eller köpa begagnade motorcyklar (fordonskategorierna L3 ja L3e) samt person- och paketbilar via tjänsten. 

Vem kan sälja begagnade motorcyklar via tjänsten OP Smidiga affärer?

Personer som är 18 år, har finländsk personbeteckning och som inte har förbud mot utlämning av uppgifter kan bedriva handel.

Jag har en begagnad motorcykel med avbetalning. Kan jag sälja motorcykeln via tjänsten? 

Via tjänsten kan du sälja endast sådana motorcyklar som du är ensam ägare till. Om din motorcykel ägs av finansbolaget, kan du tyvärr inte sälja motorcykeln via tjänsten OP Smidiga affärer.

Kan jag sälja ett fordon vars innehavare jag är? 

Tyvärr är det inte möjligt. Du kan sälja endast ett fordon som du är ensam ägare till. 

Varför går det inte att få fram uppgifter om den motorcykel som är till salu för ett köpebrev? 

Detta kan möjligtvis bero på att uppgifterna i Traficom kan innehålla en uppgift som förbjuder försäljning av motorcykeln.

Läs mer om användarvillkoren för tjänsten

Hur får jag ett köpebrev för motorcykeln från tjänsten?

Efter att affären har genomförts kan du ladda ner köpebrevet för motorcykeln i pdf-format och vid behov skriva ut det från tjänsten OP Smidiga affärer. Det elektroniska köpebrevet för ett fordon bevaras i tjänsten OP Smidiga affärer i ett år, och du hittar det på ingångssidan Egna affärer. Jämfört med ett vanligt överlåtelsebrev för motorcykel, det vill säga ett överlåtelseintyg för motorcykel, är det köpebrev som bildas i tjänsten mer omfattande.

Hur lång tid har försäljaren och köparen att handla och hur länge bevaras uppgifterna om motorcykeln i tjänsten? 

När affären pågår, visas den i tjänsten för försäljaren i sex månader. När köparen har bjudits in till affären, har hen tre dygn att godkänna köpebrevet för motorcykeln och betala köpesumman. Om affären inte genomförs inom denna tid, kan man även påbörja affären på nytt. Både försäljaren och köparen kan se uppgifterna om den genomförda motorcykelaffären i tjänsten i ett år. Du kan om du vill ladda ned köpebrevet för motorcykeln i pdf-format från tjänsten.

Om tidsfristen för affären har löpt ut, kan jag börja den på nytt? 

Ja, du kan alltid påbörja en affär på nytt och vid behov upprätta ett nytt köpebrev för motorcykeln.

Kan jag återkalla motorcykelaffären medan affären pågår?

Du kan återkalla affären tills köparen har godkänt köpebrevet. Om köparen inte inom tre dygn efter att affären ingåtts godkänner köpebrevet och betalar köpesumman eller om säljaren inte gör en överlåtelseanmälan om motorcykeln inom utsatt tid, förfaller affären automatiskt.

Kan jag provköra motorcykeln eller be om en konditionsbesiktning före köpet?

Ja, du kan med säljaren komma överens om en eventuell provkörning och konditionsbesiktning för motorcykeln. Observera att OP inte är en part i köpet och ansvarar inte för skicket hos den motorcykel som är till salu.

Hur fort överförs köpesumman för ett fordon från köparen till säljaren?  

Köpesumman överförs säkert först till OP:s Kundmedelskonto och därifrån till säljaren. Överföringen av köpesumman från köparen till säljaren beror på flera faktorer såsom penningrörelsen mellan bankerna och hur snabbt köparen gör en överlåtelseanmälan om fordonet. När säljaren får i tjänsten veta att köparen har betalat köpesumman, kan säljaren i lugn och ro göra en överlåtelseanmälan och lita på att betalningen överförs till det konto som uppgetts. När säljaren i tjänsten får veta att köparen har betalat köpesumman, kan säljaren i lugn och ro göra en överlåtelseanmälan om fordonet och lita på att betalningen överförs till det konto som uppgetts. 

Vad är OP:s Kundmedelskonto?  

OP:s Kundmedelskonto är ett tillfälligt konto med vilket man försäkrar sig om att köparens pengar överförs säkert till fordonets säljare. Köparens pengar förvaras på OP:s Kundmedelskonto tills säljaren har gjort en överlåtelseanmälan om fordonet.
 
Kan jag betala en del av köpesumman för bilen kontant och en del med finansiering? 

Du kan om du vill betala en del av köpesumman kontant som girering och en del med finansiering från OP. Det går bra att definiera andelarna i samband med betalningen. 

När övergår äganderätten till fordonet från säljaren till köparen? 

Äganderätten till fordonet övergår till köparen när köparen har betalat köpesumman och säljaren har gjort en överlåtelseanmälan om fordonet.
 
Hur gör jag om säljaren inte gör en överlåtelseanmälan om fordonet och jag redan har betalat köpesumman?

Inget problem! Den köpesumma som du har betalat finns på OP:s Kundmedelskonto och återbetalas till dig om säljaren inte gör en överlåtelseanmälan om bilen. 

Säljaren har tre dygn på sig att göra en överlåtelseanmälan räknat från det ögonblick då köparen kallades till tjänsten. Vår tjänst kontrollerar att överlåtelseanmälan har gjorts senast inom 12 timmar räknat från utgången för tidpunkten för affären. Om överlåtelseanmälan inte har gjorts, återbetalas köpesumman från OP:s Kundmedelskonto till köparen.

Vem kan få finansiering i tjänsten? 

Alla bankers kunder kan få finansiering. Ett villkor för finansiering är minst 20 års ålder, stadigvarande adress i Finland, tillräckliga regelbundna inkomster och klanderfritt skötta penningaffärer.

Hur mycket finansiering kan jag söka för en fordonaffär via tjänsten?  

I tjänsten OP Smidiga affärer kan du söka finansiering på 2 000–20 000 euro. 
 
Hur snabbt får jag ett finansieringsbeslut?  

Du får finansieringsbeslutet i tjänsten OP Smidiga affärer för det mesta genast. I vissa fall kan handläggningen av finansieringsbeslutet dröja till nästa vardag.
 
Måste jag använda hela den finansiering som jag har sökt? 

Du behöver inte använda hela den finansiering som du har sökt, om du vill kan du använda endast en del.

När får jag den första fakturan för finansieringen och hur ofta får jag en faktura?  

Du får fakturan cirka två veckor före förfallodagen. Förfallodagen för den första fakturan är en månad efter betalning med finansiering. Den första fakturan är alltid räntefri och kostnadsfri.

Faktureringen sker med pappersfaktura eller e-faktura månatligen. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank. 

Hur beställer jag en e-faktura?  

Du kan beställa en e-faktura i din nätbank:  

Är du bankkund hos OP? Läsa anvisningarna för beställning av e-faktura här

Om du inte är bankkund hos OP, kan du beställa en e-faktura till din bank via nätbanken.  

Då du beställer en e-faktura ska du välja OP Företagsbanken Abp som fakturerare och OP Smidiga affärer som faktureringsgrund.

Var ser jag mitt skuldsaldo och minimiposten per månad för finansieringen? 

På fakturan anges den återstående skulden på förfallodagen under punkten ”köparens skuldsaldo” och den alternativa minimiposten per månad. Om du vill kan du också i stället för minimiposten betala ett större belopp, varvid återbetalningstiden förkortas. 

Du ser betalningsuppgifterna för ditt avtal och beloppet av den skuld som återstår genom att logga in i OP:s nättjänst för finansiering. Du kan logga in i tjänsten med bankkoder från alla banker. 

Gå till OP:s nättjänst för finansiering (på finska)

Jag har problem med faktureringen, vem ska jag kontakta?   

Om du inte har fått en faktura eller om det finns oklarheter i fakturan ber vi dig kontakta vår kundtjänst: 010 252 5811.

Hur kan jag ändra förfallodagen för månadsposten? 

Du kan söka ändring i förfallodagen för månadsposten i OP:s nättjänst för finansiering. Du kan logga in i nättjänsten med bankkoder från alla banker.

Jag vill betala mer än minimiposten eller den återstående skulden på en gång. Hur ska jag göra?  

Du kan betala en amorteringspost som är större än minimiposten när som helst utan extra kostnader. Använd referensnumret på din faktura. Du kan också betala hela det återstående skuldsaldot på en gång. I OP:s nättjänst för finansiering ser du dagens skuldsaldo och anvisningar för att återbetala krediten i sin helhet.   

Det återstående skuldbeloppet finns också på fakturan under "köparens skuldsaldo". Om du vill använda beloppet för att återbetala krediten i sin helhet ska du se till att du betalar beloppet senast på fakturans förfallodag.

Hur ansöker jag om betalningsfrihet, minskning av månadsposten eller ändring i betalningsplanen?  

För en kredit kan du få två betalningsfria månader per kalenderår. Du kan utnyttja en betalningsfri månad om fakturan ännu inte har förfallit till betalning. Observera att de betalningsfria månaderna inte kan infalla efter varandra. Om du vill lägga till betalningsfrihet till avtalet ber vi dig kontakta vår kundtjänst 010 252 5811. 

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du ansöka om en tillfällig minskning av månadsposten för din kredit i OP:s nättjänst för finansiering. Du kan ansöka om ändring i betalningsplanen på grund av vägande skäl, till exempel betydligt försvagad betalningsförmåga eller allvarlig sjukdom.

Jag har ansökt om att få månadsposten minskad. Hur lång tid tar det att behandla min ansökan?  

Behandlingstiden för ansökningar är cirka två veckor.

Hur säger jag upp ett avtal om finansiering?  

Uppsägning av kredit sker genom att återbetala krediten i sin helhet. Kontrollera det återstående skuldbeloppet i OP:s nättjänst för finansiering och återbetala krediten i sin helhet. Använd referensnumret på din faktura då du betalar det återstående skuldbeloppet. 

Gå till OP:s nättjänst för finansiering (på finska)

Kan jag teckna en försäkring för min bil eller motorcykel i tjänsten på samma gång? 

Det går enkelt att teckna en obligatorisk trafikförsäkring och en frivillig kaskoförsäkring i tjänsten såväl för motorcykeln som för bilen. Att teckna en försäkring i tjänsten förutsätter att bilaffären eller motorcykelaffären har genomförts.

Efter att säljaren har gjort en överlåtelseanmälan har du sju dagar tid att registrera bilen eller motorcykeln. Registrering av bilen eller motorcykeln förutsätter att det fordon som du köpt har en giltig trafikförsäkring. Du kan behändigt teckna en trafikförsäkring i tjänsten på samma gång. 

Om du vill teckna en Pohjola Bilförsäkring eller en Pohjola Motorcykelförsäkring för ditt nuvarande fordon, gör du det enklast i nätbutiken för försäkringar. 

Teckna en Pohjola Bilförsäkring 

Teckna en Pohjola Motorcykelförsäkring

Är jag som köpare av en begagnad bil eller en begagnad motorcykel tvungen att teckna också försäkringen i den här tjänsten?  

Användning av tjänsten förutsätter inte att du tecknar en försäkring, utan du kan teckna den senare om du vill. Kom ändå ihåg att bilen eller motorcykeln ska registreras inom sju dygn efter överlåtelseanmälan. Registrering av fordonet förutsätter en giltig trafikförsäkring. 

Får jag rabatt på försäkringar och OP-bonus om jag är kund hos OP?

Försäkringar som har tecknats i tjänsten OP Smidiga affärer samlar bonus för ägarkunder i andelsbanken på samma sätt som Pohjola Försäkrings försäkringar som tecknats genom andra kanaler. Också eventuella rabatter beaktas i premierna för försäkringar på samma sätt

 

OP är inte part i affären och OP ansvarar inte för det fordon som är föremål för köpet.

Tjänsten OP Smidiga affärer tillhandahålls av Pivo Wallet Oy. Finansieringen beviljas av OP Företagsbanken Abp och försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.