Autovakuutus henkilöautolle

Bilförsäkring

Räkna ut premien och välj den bästa bilförsäkringen för din personbil.
Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.
 
Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.–fre. 8–19).
Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
FÖRMÅN

Pohjola Bilförsäkring på nätet -20 %

Du får en förmån på 20 % för den första försäkringsperioden om du tecknar ett nytt kasko för personbil på nätet. Förmånen gäller nya kaskoförsäkringar och kan inte användas för gällande kaskoförsäkringar. 

Hur får jag förmånen när jag tecknar på nätet?

Teckna kaskoförsäkring för personbil på nätet så får du en förmån på 20 % på den första försäkringsperioden. Förmånen avser ett specifikt fordon och gäller nya kaskoförsäkringar. Vi beviljar inte förmånen om:

  • du byter kaskoförsäkringen för samma fordon till en annan kaskoförsäkring
  • du tecknar samma försäkring på nytt eller
  • du tecknar nya tilläggsskydd till den nuvarande kaskoförsäkringen.

Vi kontrollerar din rätt till förmånen efter tecknandet.

Förmånen när du tecknar på nätet gäller kasko för personbilar: Superkasko, Lättkasko och Delkasko. Förmånen gäller inte skåp-, last-, husbilar, hobby- och museipersonbilar och inte exportregistrerade bilar.

Utöver förmånen när du tecknar på nätet får du eventuella ägarkunds-, preferenskunds- och betalsättsrabatter. Förmånen kan inte kopplas till övriga rabatter utöver de ovan nämnda.

Förmånen -20 % för dig som tecknar på nätet gäller tills vidare. 

Vill du samtidigt ha en offert på övriga försäkringar?

Begär offert på en bilförsäkring och andra försäkringar som du behöver. Förmånen på bilförsäkringen beaktas även i offertbegäran.

Lämna offertbegäran
Läs mera Stäng
1

Trafikförsäkring med snabb bonusutveckling

För nya förare för trafikförsäkringen i bilförsäkringen startbonus på svindlande 40 % – du hittar inte högre startbonus. Med den snabba bonusutvecklingen samlar du 80 % maximibonus på bara fem år.

2

Skräddarsydd frivillig kaskoförsäkring för din bil

Inkludera en frivillig kaskoförsäkring i din bilförsäkring. Du får då ett mer omfattande skydd för din bil i händelse av en skada. Om du så önskar ersätter vårt mest täckande Superkasko också om din bil bucklas till när den står parkerad i ett parkeringshus.

3

Bilförsäkringen ersätter nu skador på vindrutan alltid när du vill

Glasskydd är ett valbart tilläggsskydd för bilförsäkringen, med vilket du skyddar vindrutan och övriga fönsterglas på din bil mot stenskott eller andra skador. Glasskydd finns nu att få för alla kaskoalternativ i bilförsäkringen för en personbil.

4

Omedelbar hjälp från Pohjola Verkstadsmästare om en skada inträffar – utan onödiga skadeanmälningar

När du i en skadesituation sköter ditt ärende hos Pohjola Verkstadsmästare, sköter verkstadsmästaren om reparationen och ansöker om ersättning för din räkning. Du betalar endast en eventuell självriskandel hos verkstaden och verkstadsmästaren fakturerar resten direkt av Pohjola Försäkring. 

5

Antalet körkilometer påverkar nu bilförsäkringens premie

I fortsättningen påverkas premien på nya kaskoförsäkringar av hur mycket du kör. Om du kör lite under året, tar vi hänsyn till det i bilförsäkringens premie. Om ditt antal körda kilometer förändras, meddelar du den nya uppgiften enkelt i tjänsten op.fi. Du kör utan bekymmer även i fortsättningen – dina körkilometer påverkar inte försäkringens innehåll.

Söker du den förmånligaste bilförsäkringen? Koncentrera dina försäkringar och dra nytta av en lägre premie

Som förmånskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos Andelsbanken får du en årlig rabatt på upp till nästan 10 % på en kaskoförsäkring med bonus i bilförsäkringen och samlar du OP-bonus som kan användas för premier.

Bekanta dig med de förmånerna och begär offert på dina försäkringar behändigt på nätet.

Pohjola Bilförsäkring – ett skräddarsytt skydd för din bil

Pohjola Bilförsäkring är ett utomordentligt skydd för din personbil. I bilförsäkringen ingår alltid en obligatorisk trafikförsäkring. Om en skada inträffar ersätts ur trafikförsäkringen alla personskador samt skador som förorsakats en eventuell oskyldig parts egendom. 

I försäkringen för en bil ingår i bästa fall även en frivillig kaskoförsäkring. En kaskoförsäkring ersätter enligt de skydd som du har valt skador som förorsakats din bil av exempelvis skadegörelse, en glasskada eller kollision. Pohjola Bilförsäkrings kaskoalternativ är Delkasko, Lättkasko och den mest täckande Superkasko.

Vad bygger premien på bilförsäkringen på?

Bilförsäkringens pris baseras bland annat på bilens uppgifter, så som märke, effekt, massa och ålder. Även de skydd du väljer till försäkringen, din bedömning av dina årliga körkilometer samt försäkringstagarens uppgifter så som din samlade bonus för bilförsäkring påverkar priset. Premien påverkas dessutom av de självriskandelar som du valt och av eventuella rabatter som du får.

Du får en rekommendation och premien för en försäkring som är lämplig för din bil, när du matar in registreringstecknet för bilen i premieräknaren upptill på sidan.

Kan jag få rabatt på bilförsäkringen?

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du 7 % rabatt på kasko med bonus för din bil. När du dessutom är ägarkund i andelsbanken, får du en extra rabatt om 3 % på kaskoförsäkringen, dvs. sammanlagt en rabatt om nästan 10 %.

Kan jag använda OP-bonus för bilförsäkringspremierna?

Som ägarkund i andelsbanken samlar du bonus enligt omfattningen av dina månatliga ärenden hos OP. Dessa bonus används automatiskt för försäkringspremier. Under 2024 får du som ägarkund 40 % mer än normalt OP-bonus. Till exempel ett bolån på 100 000 euro ger dig OP-bonus för 350 euro per år.

Tack vare OP-bonus kan bilförsäkringens pris per år vara mycket förmånligt, då fakturan för bilförsäkringen som återstår för dig att betala efter OP-bonus är billigare än den ursprungliga.

Är den förmånligaste bilförsäkringen den bästa bilförsäkringen?

Premien på bilförsäkringen baserar sig delvis på de skydd som du har valt för din bilförsäkring. Ju mer täckande skydd du väljer för din bil desto högre blir premien för bilförsäkringen. Räknaren för försäkringspremien för en bil anger på ett ögonblick premiebeloppet för din bil. Du kan lätt jämföra skyddsnivåerna i olika kaskoförsäkringar och du ser hur den förmånligaste premien inverkar på de skydd som ingår i bilförsäkringen.

Den förmånligaste bilförsäkringen kan emellertid bli överraskande dyr om en skada inträffar, om försäkringen inte alls ersätter skadan. Du kan då blir tvungen att till sist betala dyrt för den förmånliga bilförsäkringen.

Om du till exempel kör med bilen varje dag och råkar ut för en skada kan det bli både dyrt och tidskrävande att på egen bekostnad skaffa en ersättande bil. Den förmånligaste bilförsäkringen ersätter ofta inte skador där en okänd part har repat eller stött samman med din bil på parkeringsplatsen och avlägsnat sig från platsen.

En förmånlig bilförsäkring är en försäkring som du har hjälp av när du behöver det. När du ska teckna en bilförsäkring och jämför premierna för bilförsäkringar är det bra att tänka på de totalkostnader som en skada kan medföra. Den förmånligaste bilförsäkringen är ofta inte förmånligast på riktigt, när olyckan är framme.

Vad ersätter bilförsäkringen?

  Superkasko Lättkasko Delkasko
En okänd part kolliderar med din parkerade bil Valbara Ei Ei
Du får en större inlösningsersättning än normalt om din bil blir skadad och det inte lönar sig att reparera den Valbara Ei Ei
Du får en ersättningsbil till ditt förfogande på grund av ett tekniskt fel eller en skada som leder till reparation och ersätts från kaskoförsäkringen Valbara Ei Ei
Vindrutan på din bil går sönder eller det uppstår en spricka i vindrutan av ett direkt slag som träffat den, och skadan ska repareras Valbara Valittavissa Valittavissa
Din bil blir skadad till exempel till följd av en kollision, krock eller avkörning Kyllä Kyllä Ei
Din bilfärd avbryts till exempel på grund av ett tekniskt fel på bilen och du vållas extra kostnader på grund av det Kyllä Kyllä Valbara
Någon repar din bil med avsikt eller vandaliserar bilen på något annat sätt Kyllä Kyllä Valbara
Du vållas advokat- och rättegångskostnader till exempel vid tvistemål som gäller ägandet av bilen Kyllä Kyllä Kyllä
Det sker ett inbrott i din låsta bil eller någon försöker stjäla den Kyllä Kyllä Kyllä
Du krockar med en älg, ren eller ett annat djur med din bil och bilen blir skadad Kyllä Kyllä Kyllä
Din bil får brandskador till exempel på grund av kortslutning i bilens elanordningar Kyllä Kyllä Kyllä
Trafikförsäkringen
Personskador och skador på motpartens egendom till följd av bilkrock
Kyllä Kyllä Kyllä

Bilförsäkring med Superkasko - det bästa skyddet för din bil

Då du vill säkerställa bästa möjliga skydd och att färden kan fortsätta under nästan alla förhållanden, rekommenderar vi Superkasko för din bil. Superkasko är en bilförsäkring som du kan anpassa efter dina behov med de fyra valbara skydden nedan.

1. Avbrottsskydd

Om du har avbrottsskydd får du vid behov en ersättningsbil till och med direkt till skadeplatsen. Med ersättningsbilen håller du vardagen i gång medan din egen bil är på reparation.

2. Parkeringsskydd

Parkeringsskydd ersätter bucklor som en okänd part förorsakat på parkeringsplatsen.

3. Glasskydd

Glasskydd ersätter ett byte av glas utan bonusförlust i kasko och en reparation av glaset utan självrisk. Glasskyddet är valbart också till övriga kaskoförsäkringar för personbil.

4. Superinlösning

Superinlösning innebär, som namnet säger, en högre ersättning än normalt i en situation då bilen löses in. Det finns två principer för inlösning: inlösning enligt nyvärde och inlösning till verkligt värde förhöjt med upp till 30 procent.

Beloppet vid inlösning till nyvärde är kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits ett sådant till salu. Om villkoren för inlösning till nyvärde inte uppfylls kan bilen lösas in till dess verkliga värde före skadan förhöjt med upp till 30 procent. Mer ingående information om inlösningsskydd och dess villkor hittar du längst ned på sidan i villkoren för kaskoförsäkring.

Hurdan bilförsäkring lämpar sig för mig?

Varje personbil som används i trafik ska ha en lagstadgad trafikförsäkring och du kan komplettera skyddet i den med ett kasko som passar just dig och din bil. När du väljer kasko är det bra att beakta bilens värde, ålder och vilka risker du vill gardera dig mot med försäkringen.

Vi rekommenderar Superkasko för dig, om

  • din bil är ny eller relativt ny och högst 15 år
  • du vill trygga din bil i så stor omfattning som möjligt till exempel i händelse av parkeringsskador, skador på vindrutan eller inlösen

Vi rekommenderar Lättkasko, om

  • värdet på din bil är högst 15 000 euro och den är 3–19 år
  • du med en försäkring vill gardera dig mot till exempel kollisioner, en avbruten resa eller skadegörelse

Vi rekommenderar Delkasko, om

  • din bil är högst 25 år
  • det är tillräckligt för dig med ett kasko försett med basskydd, med vilket du kan gardera dig mot bland annat djurkollisioner och stölder

Är du en nybliven förare eller söker du en bilförsäkring för en ung person?

Läs om vad det är skäl att beakta vid valet av bilförsäkring, när du håller på att teckna din första bilförsäkring.

Varför just Pohjola Bilförsäkring som försäkring för bilen?

Pohjola Bilförsäkring är ett utomordentligt paket för såväl nya som mer erfarna förare. Nedan kan du läsa mer om hur Pohjola Bilförsäkring lämpar sig för alla sorters förare.

Bonus

Som ny förare får du för din trafikförsäkring en startbonus på rentav 40 %. Med en säker körstil utvecklas din bonus snabbt och efter 2 år är din bonus redan 60 %. En mer erfaren förare belönar vi med en maximibonus på rentav 80 % och med ett bonusskydd som skyddar mot bonusförlust.

Vare sig du är en ny eller mer erfaren förare får du på en kaskoförsäkring genast full bonus på 70 %.

Du får lätt reda på din personliga bonus för bilförsäkringen samtidigt som du räknar ut premien för försäkringen för bilen. Bonusräknaren för bilförsäkringen räknar utgående från dina uppgifter ut bonus för trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen.

Bekanta dig med bonus i trafikförsäkringen

Bekanta dig med bonus i kaskoförsäkringen

Liten självrisk

Den bästa bilförsäkringen är den som hjälper när en skada inträffar. I kasko i Pohjola Bilförsäkring är självrisken som lägst endast 200 euro, det vill säga du behöver inte betala i en skadesituation.

Pohjola Skadehjälpen

Tjänsten Pohjola Skadehjälpen står till din tjänst då en skada inträffar. I Skadehjälpen finns klara instruktioner för allt från skadeplatsen till anvisningar för skadeanmälan och det som bilförsäkringen ersätter. I Pohjola Skadehjälpen hittar du också kontaktuppgifterna för våra verkstadsmästare.

Pohjola Skadehjälpen finns också i OP-mobilen, där den följer med dig var du än rör dig.  

Gå över till tjänsten Pohjola Skadehjälpen

Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare till din hjälp vid bilskador

Då du försäkrar din bil med en Pohjola Bilförsäkring som innehåller kasko får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare. Om du råkar ut för en bilskada kan du föra din bil för reparation till närmaste Pohjola Verkstadsmästare-verksamhetsställe. Verkstadsmästaren sköter reparationen av bilen och gör en skadeanmälan för dig. Du betalar hos verkstaden endast en eventuell självrisk och verkstadsmästaren fakturerar resten direkt av Pohjola Försäkring. 

Pohjola Verkstadsmästare-verksamhetsställen finns runtom i Finland. Hitta i Pohjola Skadehjälpen kontaktuppgifterna för den Pohjola Verkstadsmästare som finns närmast dig.

Att byta försäkringsbolag för bilförsäkringen lyckas enkelt när som helst – också mitt under försäkringsperioden. Då du tecknar en bilförsäkring i vår nätbutik sköter vi om bytet av försäkringsbolag för dig och vi säger upp din gamla försäkring. Vi förmedlar också automatiskt de uppdaterade uppgifterna till Traficoms fordonsregister då du är fordonets ägare eller innehavare.

Bonusförmånen för en bilförsäkring består av bonus för trafikförsäkringen och av bonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen. Bonus för trafikförsäkringen bildas i enlighet med din personliga försäkrings- och skadehistoria. I den tas hänsyn till hur länge du haft bilar försäkrade på ditt namn och till de skador som bilar som du försäkrat eventuellt råkat ut för.

Bonus i trafikförsäkringen för personbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen får du alltid full startbonus på 70 %. Vid en skada som ersätts ur kollisionsskyddet minskar bonus i kollisionsskyddet med 10 procentenheter. Exempelvis skador som förorsakas av storm eller hagelskur minskar dock inte din bonus. Efter skadefria försäkringsperioder stiger bonus igen med 10 % per år. Mer information om hur bonus för bilförsäkringen samlas hittar du i produktguiden för bilförsäkringen.

Intyg över försäkrings- och skadehistoria

Om du behöver ett intyg över ditt fordons försäkrings- och skadehistoria exempelvis på grund av att du flyttar utomlands, kan du beställa det hos Trafikförsäkringscentralen. Med intyget kan du påvisa din körhistoria för ett utländskt försäkringsbolag.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.
Funderar du på att konkurrensutsätta bilförsäkringen? Läs om hur du kan sköta konkurrensutsättningen så behändigt som möjligt.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.