Bilförsäkring för unga

När bilskolan är avklarad och körkortet i fickan, är det dags att börja bygga upp körskickligheten självständigt. Vi har sammanställt en artikel riktad särskilt till unga förare som hjälper dig att ta del av Pohjola Försäkrings bilförsäkring och de förmåner vi erbjuder nya förare.

Din första bilförsäkring? Vad termerna betyder!

Bilförsäkringen är ett mångsidigt skydd som till många delar kan skräddarsys enligt förarens och bilens behov när det gäller vad försäkringen täcker och ersätter. När du ska teckna din första bilförsäkring kan du stöta på nya termer och begrepp, såsom trafikförsäkring, kasko, bonus och bonusskydd. Nedan kan du ta del av bilförsäkringstermer innan du skaffar din första bilförsäkring.

Varje fordon som används i trafik ska skyddas med åtminstone trafikförsäkringen. Vid en kollision eller annan skada ersätter trafikförsäkringen alla personskador som uppkommer i skadesituationen. Dessutom ersätts ur trafikförsäkringen skadorna på en eventuell oskyldig parts fordon eller egendom vid en skada.

Om exempelvis en annan förare genom oaktsamhet i trafiken orsakar en påkörning bakifrån och skadar ditt fordon, ersätts ur hans eller hennes trafikförsäkring både skadorna på ditt fordon och vårdkostnaderna för de skador du eventuellt orsakas.

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du också utvidga fordonets försäkringsskydd med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen, eller kasko, skyddar din bil i händelse av olika skador och du kan skräddarsy kaskoförsäkringen för din bil enligt dina behov. Som kund hos Pohjola Försäkring kan du välja bland tre kaskoalternativ: Delkasko, Lättkasko eller det mest omfattande Superkasko. Observera att alla kaskoförsäkringar inte kan tecknas för äldre fordon.

Kaskoförsäkringen omfattar flera skydd för din bil i olika skadesituationer. Om exempelvis en person som förblir okänd orsakar en skada på din bil när den står parkerad, får du ersättning ur parkeringsskyddet. Ur glasskyddet ersätts till exempel en skada på bilens vindruta orsakad av ett stenskott. Ur kollisionsskyddet ersätts å sin sida reparationskostnader till följd av en krock, sammanstötning eller singelolycka.

Bilförsäkringens bonus är ett belöningssystem där du genom att samla bonusprocent tjänar in en rabatt på din bilförsäkring. Då du kör en försäkringsperiod utan att någon skada har ersatts ur din försäkring, stiger din bonus under nästa försäkringsperiod. Ju högre bonus du tjänar in, desto större rabatt får du på dina bilförsäkringspremier. 

Bilförsäkringens bonussystem består av två separata bonusar: 

  • Bonus på trafikförsäkringen
  • Bonus för kasko med kollisionsskydd (I Delkasko ingår inte kollisionsskydd)

Bonus på trafikförsäkringen

Trafikförsäkringens startbonus för nya förare är alltid 40 %, men genom att köra skadefritt kan du tjäna in maximibonusen på 80 % för din försäkring redan på fem år. När du kör två år med maximibonus tjänar du in ett bonusskydd på din försäkring som gör att en skada under försäkringsperioden som ersätts ur trafikförsäkringen inte sänker din bonus. 

Bonus för kasko med kollisionsskydd

När det gäller bonus för kasko med kollisionsskydd får du genast maximibonusen på 70 %. Om du orsakar en skada som ersätts ur kollisionsskyddet, sänks bonusen för ditt kollisionsskydd med 20 procentenheter följande försäkringsperiod. Om du kör med maximibonus utan skador under fem försäkringsperioder, sjunker bonusen med endast 10 % vid en skada. 

Försäkringens självrisk och maximiersättning konkretiseras i en skadesituation. När en skada inträffar, är självrisken det belopp du betalar själv. Vid ersättning ur trafikförsäkringen är självrisken alltid 0 euro, men kaskoförsäkringens självrisker varierar enligt dina val, skydd och den aktuella skadan.

Maximiersättning avser det högsta beloppet som ersätts ur en försäkring i en skadesituation. Maximiersättningarna varierar beroende på skydd.

 

Hurdan är den bästa bilförsäkringen för unga?

Det finns många slags bilförsäkringar, och när du jämför dem accentueras ofta försäkringens premie. Försäkringens premie påverkas bl.a. av bilens märke och årsmodell, försäkringens bonus och de skydd du väljer att försäkringen ska omfatta. Den billigaste bilförsäkringen för en ung person är sannolikt en försäkring som omfattar endast den obligatoriska trafikförsäkringen. En ung förare som precis börjat bygga upp sin körskicklighet gör ändå klokt i att överväga om den billigaste bilförsäkringen ändå är den bästa för honom eller henne. 

Den valbara kaskoförsäkringen höjer bilförsäkringens premie, men den ökar samtidigt skyddet för fordonet som den nyblivna föraren kör. Om en skada inträffar är den billigaste bilförsäkringen ändå inte nödvändigtvis den billigaste försäkringen i slutändan. Därför rekommenderar vi att du tar del av våra kaskoalternativ innan du tecknar din fordonsförsäkring.

Bilförsäkring för unga eller nyblivna förare -20 %

Har du redan tränat halkkörning? Pohjola Försäkring vill i samarbete med Finlands Bilskoleförbund och banorna för övningskörning erbjuda färska förare de bästa möjliga förutsättningarna för trygga bilfärder. 

När du gör din övningskörning på en bana som drivs av någon av våra samarbetspartner, får du en förmån på till och med 20 % på en Pohjola Bilförsäkring. Förmånen gäller i 6 månader från slutförd övningskörning.