Respons och problem


Berätta för oss hur vi har lyckats med betjäningen och våra produkter. Med hjälp av din respons strävar vi efter att utveckla våra produkter och tjänster så att de blir ännu bättre.

Du kan också anmäla problem som du har upptäckt i nät- eller mobiltjänsterna.

På responsblanketten kan du berätta hur vi har lyckats i betjäningen eller anmäla tekniska fel eller störningar. Om ditt ärende gäller ett eget eller ditt företags bank- eller försäkringsärende, kan du ringa kundtjänsten eller sända ett nätmeddelande.

Din respons kan behandlas snabbare om du är inloggad i tjänsten då du ger den.

Läs mer om behandlingen av respons

Vem behandlar din respons? Då du ger respons via din andelsbank är banken den som först och främst reder ut frågan. Respons som kommer in via telefontjänsten eller nättjänsten tas emot av vår kundtjänst. Beroende på responsen svarar din andelsbank eller vår kundtjänst genast på din respons eller förmedlar den vidare för utredning.

Hur snabbt får du svar?

Vi svarar på kundrespons så fort som möjligt, inom cirka fyra dygn. Behandlingstiden varierar från fall till fall och beror på vad responsen handlar om.

Är du missnöjd med betjäningen?

Är du missnöjd med den betjäning du fått i bankärenden, kapitalförvaltning eller fastighetsförmedling?
Ta först kontakt via den allmänna responsblanketten. Om du efter det är missnöjd med betjäningen kan du kontakta din andelsbank eller den av OPs tjänsteleverantörer som betjänat dig. Om ärendet inte löser sig med banken eller OPs tjänsteleverantör kan du kontakta kundombudsmannen.

OPs kundombudsman handlägger begäran om rättelse i anslutning till bank- och kapitalförvaltningstjänster samt OP-Fastighetscentralernas förmedlingstjänster opartiskt i förhållande till tidigare handläggare. Kundombudsmannen undersöker om den lösning som andelsbanken eller OPs tjänsteleverantör gett på ditt kundklagomål följer lag, avtalsvillkor, rättspraxis och god bank-, försäkring- eller förmedlingsed. Kundombudsmannens tjänster omfattar dock inte handläggningen av reklamationsbeslut som gäller professionell placeringsverksamhet.

Ansökan om ändring i skadeförsäkringar


Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller om du vill ha mer information om det, kontakta först den ersättningshandläggare som fattat ersättningsbeslutet. Du kan diskutera beslutet, dess grunder och de fortsatta åtgärderna med ersättningshandläggaren. Då ni tillsammans går igenom ärendet, kan det komma fram ny information, som leder till en ändring av beslutet. Kontaktinformationen till ersättningshandläggaren finns i ersättningsbeslutet.

I frågor som gäller skadeförsäkringar kan du kontakta OPs kundombudsmän, om du inte är nöjd med hur ditt ärende har avgjorts.

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

Försäkrings- och finansrådgivningens huvuduppgift är att ge råd till kunderna i finansbranschen och bistå dem med utredningar. Byråns tjänster är avgiftsfria.

Försäkrings- och finansrådgivningen (på finska)

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgöranden för tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning, den behandlar endast skriftliga klagomål. Det kostar inget att göra en klagan till nämnden.

Konsumenttvistenämnden (på finska)

Innan du för ett ärende till konsumenttvistenämnden ska du kontakta magistraternas konsumentrådgivning.

Konsumentrådgivning (på finska)

Webbplats för tvistlösning

Om du har problem med en vara eller tjänst som du har köpt på nätet, kan du försöka lösa ärendet via webbplatsen för tvistlösning i stället för en domstol. På webbplatsen ska du välja ett tvistlösningsorgan som ska handlägga klagomålet. Tvistlösningsorgan i Finland är de ovan nämnda Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) och konsumenttvistenämnden, och du kan också kontakta dem direkt.

Webbplatsen för tvistlösning (på finska)