Mies ja nainen keskustelevat aiheesta yritysvakuutus.

Företagets försäkringar

Försäkringarna möjliggör att fortsätta verksamheten i företaget, om något oväntat inträffar. Vi hjälper dig att gardera dig mot riskerna i din bransch och att välja lämpliga företagsförsäkringar för ditt företags behov.
1

Allt i skick på ett smidigt sätt

Via oss får du smidigt alla nödvändiga och frivilliga försäkringar.

2

Personlig kundtjänst

Tillsammans med våra experter säkerställer du att alla operativa risker beaktas tillräckligt. Vid behov får du enkelt kontakt med oss.

3

Digitala tjänster 24/7

Du kan när som helst kolla vad ditt försäkringsskydd omfattar. Om skadan är framme får du genast hjälp av Pohjola Skadehjälpen och kan snabbt ansöka om ersättning.

Gardera dig mot risker med företagsförsäkringar

Försäkringar för företagsverksamhet finns för att verksamheten i företaget ska kunna fortsätta så normalt som möjligt trots skador. Oavsett om företaget är stort eller litet kan verksamheten äventyras av exempelvis skadeståndsärenden, av tvistemål som kräver juridisk hjälp eller av skador som avbryter verksamheten i företaget för en lång tid.

När verksamheten i ditt företag växer eller förändras är det bra att hålla försäkringarna uppdaterade så att de motsvarar den förändrade verksamhetens risker. Oavsett om det gäller att anställa arbetstagare, byta företagets bransch, öka företagets tillgångar eller någon annan förändring, behöver du bara skicka oss ett meddelande, så ser vi till att ditt företag har de rätta försäkringarna.

Varför är en företagsförsäkring då obligatorisk?

Ofta är pensionsförsäkringen för företagare, FöPL, företagets enda obligatoriska försäkring. Beroende på branschen kan det också finnas andra obligatoriska företagsförsäkringar, såsom patientförsäkring och miljöskadeförsäkring.

Med en egendomsförsäkring kan du försäkra företagets lösegendom, omsättningstillgångar, maskiner och utrustning, exempelvis i händelse av inbrottsskador eller om något plötsligt går sönder. Om ditt företag äger fastigheter, kom också ihåg fastighetsförsäkringen som ersätter exempelvis skador på fastigheten till följd av eldsvåda eller vattenskada.

Utöver företagsförsäkringarna som tryggar egendom är det viktigt att dessutom försäkra verksamheten i företaget.

  • En avbrottsförsäkring skyddar företaget, om exempelvis brand eller arbetsoförmåga avbryter verksamheten i företaget för en lång tid. Avbrottsförsäkringen är en företagsförsäkring som ersätter t.ex. förlust av försäljningsbidrag som förorsakas av avbrott i verksamheten.
  • Ansvarsförsäkringen hjälper, om företaget i sin verksamhet förorsakar en skada, som den är ersättningsskyldig för. Med försäkringen kan du fokusera dig på kärnverksamheten i ditt företag, eftersom vi på dina vägnar sköter skadeståndsärendet.
  • Rättsskyddsförsäkringen är en viktig företagsförsäkring, som det lönar sig att genast teckna i början av företagsverksamheten. Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål eller brottmål. Kostnaderna vid också små tvister kan vara betydande, och företaget kan bli part i en tvist oavsiktligen.

Hos oss får du utöver de här företagsförsäkringarna också den lagstadgade trafikförsäkringen och skräddarsydda kaskoförsäkringar för ditt företags bilar och för andra fordon.

Ta kontroll över personrisker med företagsförsäkringar

Det bästa sättet att minska på olycksfall och sjukdomar är att förebygga dem. Förebyggande verksamhet ger också företaget de bästa inbesparingarna. Det är viktigt att företagaren håller arbetsinkomsten i sin FöPL-försäkring uppdaterad och ser till att arbetspensionsförsäkringen ArPL för de anställda är i skick.

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar garderar du dig mot bäst med en olycksfallsförsäkring för företagare och genom att för dina anställda teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Omfattande olycksfallsförsäkring för fritid utvidgar skyddet även till fritiden.

Merparten av sjukfrånvaron förorsakas ändå av sjukdomar, och därför lönar det sig att försäkra sig om snabb och effektiv vård med företagsförsäkringar. Hälsoskydd är en sjukkostnadsförsäkring som kompletterar företagshälsovården och möjliggör en snabb återhämtning och återgång till arbetet. Ekonomin och din utkomst kan du skydda exempelvis med en livförsäkring.

Företagsförsäkringarna i ett och samma paket

Med ett försäkringspaket kan du på en gång enkelt gardera dig mot företagets risker i anslutning till lösegendom och verksamhet. Vi har utvecklat våra försäkringspaket Företagsettan särskilt för de behov som företag har inom handeln, servicebranschen och de som har produktionsverksamhet. 

I Företagsettann ingår en ansvars-, rättsskydds- och avbrottsförsäkring samt en egendomsförsäkring som omfattar lösegendom. Egendomsförsäkringen i Företagsettan ersätter också skador till följd av att något plötsligt går sönder.

Du kommer väl ihåg att se till att vid behov också försäkra företagets fordon och fastigheter samt försäkringar för företagaren och de anställda, eftersom de inte ingår i paketen.

Nainen hymyilee sillä yrittäjän vakuutukset ovat kunnossa.
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
Kuvassa yrittäjä ja asiakas keskustelevat aiheesta yrityksen pakolliset vakuutukset
Obligatoriska försäkringar för företagare och företag
Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.