Aktieplacering

Aktier är på lång sikt det mest lönsamma placeringsobjektet och ett utmärkt sätt att få medlen i ditt företags kassa att ge avkastning. Avkastningen på aktier består av värdestegring och utdelning. Ju större risk du är beredd att ta vid placeringar, desto större avkastning kan ditt företag få på sina aktieplaceringar.

Ditt företag kan genom vår nättjänst enkelt bedriva handel på den inhemska och utländska aktiemarknaden. Som stöd för handeln får du tillgång till OPs belönade aktieanalys, vars rekommendationer du kan utnyttja då du fattar köpbeslut.

Utöver aktier lönar det sig att ta reda på mer om vårt breda ETF- och ETC-utbud. De här börsnoterade fonderna och råvarorna erbjuder ditt företag placeringsobjekt från hela världen.

För vem lämpar sig aktieplacering och vad kräver det?

Aktieplaceringar kräver av ditt företag framför allt aktivitet. Det är viktigt att ditt företag har tid och lust att själv välja enskilda placeringsobjekt. För att få hög avkastning lönar det sig att aktivt satsa på att diversifiera och sköta placeringarna.

Vad behöver du för att ditt företag ska kunna börja placera i aktier?

För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto, ett värdepappersförvar, ett OP Avtal om sparande och placering och ett bankkonto. Om ditt företag inte ännu har ingått ett OP Avtal om sparande och placering, kontakta då närmaste andelsbank. Läs mer detaljerade anvisningar om placering av företagets tillgångar här.

Du kan också överföra ditt förvar från en annan bank till OP. Be före överföringen din nuvarande aktieförmedlare uppge aktiernas anskaffningspris och ge dem till din andelsbank, så uppdaterar vi dem i vårt system. Då förvaret överförs uppkommer ett avbrott på fem vardagar för de värdepapper som finns i förvaret.

Som sparkund bedriver ditt företag aktiehandel sporadiskt och föredrar placeringar med lägre risker. Då är OPs nättjänst det viktigaste placeringsverktyget för ditt företag. Genom nättjänsten kan du smidigt följa upp dina placeringar.
Om du är en placerarkund idkar du relativt aktivt aktiehandel och vill ha smidiga verktyg för dina placeringar. Du kan enkelt följa upp ditt företags placeringar i vår nättjänst.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.