” ”

Omfattande skydd för företagare

Spara och tid och pengar med ett omfattande skydd

Helskydd för företagare ger dig skydd i arbetet och på fritiden och garanterar snabb och högkvalitativ hälsovård. Samtidigt säkerställer du att du får försörjnings- och inkomsttrygghet, och kompletterar ditt pensionsskydd vid händelse av arbetsoförmåga.

Vad ingår i omfattande skydd för företagare?

Försäkringar för arbete och fritid:

Försäkringar för att trygga försörjningen och ekonomin:

Olycksfallsförsäkring för företagare ger dig inkomsttrygghet och en möjlighet till snabb återhämtning om du plötsligt råkar ut för en olycka eller drabbas av en yrkessjukdom.

Glöm inte att teckna skydd även för fritiden! Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet. Se till att du får möjlighet till bra och snabb vård. Du får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar dig snabbt och kan börja arbeta.

Du kan plötsligt bli sjuk eller råka ut för en olycka under en resa, både i Finland och utomlands. Om du har tecknat Reseskydd för företag får du snabb hjälp om du råkar ut för skador på en resa, exempelvis sjukdomsfall. Reseförsäkringen skyddar också ditt företags ekonomi vid händelse av en skada.

Hälsoskydd garanterar att du får snabb hjälp och så snart som möjligt kan komma tillbaka till arbetet. Vi rekommenderar att du väljer omfattningen Extra för ditt Hälsoskydd som är en lämplig vårdkostnadsförsäkring för nyckelpersoner och mikroföretagare. Den täcker vårdkostnader för sjukvård på allmänläkar- och specialistläkarnivå.

Lagen kräver inte att företagaren ordnar företagshälsovård till sig själv, men det rekommenderas att man som företagare gör det. Du vinner också själv på att följa upp din hälsa och få en bedömning av arbetsförhållandena.

Invaliditetsförsäkringen ger dig skydd vid händelse av kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar försäkringen företagarens ekonomiska risker och kontinuiteten i företagsverksamheten tryggas.

En livförsäkring hjälper dina anhöriga och ditt företag att klara av ett krisläge om någonting händer. Livförsäkringen skyddar också personlig egendom som ställts som säkerhet för företagslån.

Nainen hymyilee turvanaan yrittäjän sairausvakuutus.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Nainen hymyilee sillä yrittäjän vakuutukset ovat kunnossa.
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.