Vakuutusedut ammattiliiton jäsenille

RKL:n jäsenen vakuutusedut

Turvaa RKL:n jäsenelle työajalla ja sen ulkopuolella
1

Tutustu etuihin ja pyydä tarjous

Tutustu RKL:n jäsenen vakuutusetuihin ja pyydä tarjous haluamistasi vakuutuksista.

2

Ilmoita liitto ja jäsennumerosi

Ilmoita tarjouspyynnössä olevasi RKL:n jäsen ja jäsennumerosi, jolloin alennukset huomioidaan tarjouksessa.

3

Osuuspankin omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi alennusta ja OP-bonuksia.

RKL:n jäsenetuna arjen vakuutukset jopa -20 %

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL jäsenyyteen kuuluu Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä Järjestövakuutus. Vakuutusturva astuu voimaan välittömästi, kun liityt RKL:n jäseneksi. Tämän lisäksi saat RKL:n jäsenenä uudet kodin ja perheen vakuutukset jopa kolmeksi vuodeksi etuhintaan. Myös perheenjäsenesi voivat kuulua vakuutusten piiriin. Kodin ja perheen vakuutuksiksi luetaan kotivakuutus, oikeusturva- ja vastuuvakuutus, terveysvakuutus, toimeentulovakuutus, jatkuva matkavakuutus, arvotavaravakuutus ja pienvenevakuutus.
1. Vuosi: -20 %; 2. vuosi: -15 %; 3. vuosi: -5 %
Vahinkoapu apunasi vuorokauden ympäri

Kasko vuodeksi -20 %

Kasko on vapaaehtoinen autovakuutus. Sen avulla varaudut omaan autoosi kohdistuviin erilaisiin pelti- ja lasivaurioihin ja varmistat, että saat vahingon sattuessa apua nopeasti.

RKL:n jäsenetuna saat 20 % alennuksen autosi kaskon ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista. Alennus koskee yksityiskäyttöisen henkilö- ja pakettiauton uutta Super- ja Kevytkaskoa, sekä matkailuauton tai matkailuperävaunun uutta Isokaskoa. Alennusvuoden jälkeen vakuutus jatkuu normaalihintaisena.

Henkivakuutukseen veloitukseton 45 % korotus

Tarjoamme sekä RKL:n jäsenelle että samassa taloudessa asuvalle jäsenen puolisolle kuluttoman 45 % korotuksen henkivakuutuksen kokonaismäärään. Etu koskee uusia vakuutuksia ja vakuutuksen korvausmäärä tulee olla 10 000 euron ja 50 000 euron väliltä. Kuluttoman korotuksen suuruus vahvistetaan vuosittain, ja tämä 45 % korotus on voimassa vuoden 2023 ajan.

Yrittäjän palvelut ja edut

Tarjoamme yrittäjälle palveluita, jotka sujuvoittavat kiireistä arkea ja tukevat yrityksen toimintaa. Tällaisia ovat mm. mukana kulkeva OP-yritysmobiili sekä yrityksen riskienhallintaan liittyvät palvelut. Tarkemmat tiedot yrittäjän palveluistamme löydät sivun alalaidasta.

Yrittäjänä saat myös vastaavat edut kodin ja perheen vakuutuksista, henkivakuutuksesta sekä autovakuutuksesta. Vastaavasti yrittäjänä voit hyötyä omistaja-asiakkaamme ainutlaatuisista eduista.

Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Aikuisen terveysvakuutus

Ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Mitä vakuutus korvaa?
Ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa vahinkoja, jotka liittyvät RKL:n jäsenen työsuhteeseen tai virkamiehenä toimimiseen. Vakuutettuja ovat Liiton tai varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenet toimiessaan rakennusmestareina tai vastaavassa työssä, itsenäisinä ammatinharjoittajina taikka yksin yksityisellä toiminimellä, eivät kuitenkaan jos toimintaa harjoitetaan yhtiömuotoisesti tai muita henkilöitä käyttäen. Vakuutuskauden aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja jäsenyyden alkamisesta lähtien.

Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan puolestaan vakuutusehtojen mukaisesti ne välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Vakuutusmäärä ja Omavastuu
Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 000 euroa vahinkoa kohden. Omavastuu on 100 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 10 000 euroa vahinkoa kohden. Omavastuu on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa.

Toiminta vahinkotilanteessa
Ole aina yhteydessä ensin RKL:n toimistoon, jos sinulle sattuu vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva vahinko. Yhteystiedot: puh. 010 2010 500, sähköposti piia.vilen(at)rkl.fi

Järjestövakuutus

Mitä vakuutus korvaa?
Järjestövakuutuksessa vakuutettuina ovat järjestön jäsenet, opiskelijajäsenet sekä toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Järjestötehtäviä ovat mm. liiton ja jäsenyhdistyksen kokoukset, koulutustilaisuudet, kesäpäivät ja matkat. Jäsenten turvana on matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä toissijainen kasko.

Vakuutusmäärä ja Omavastuu
Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta korvataan matkasairauden tai -tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairaus korvataan enintään 120 päivältä hoidon alkamisesta ja -tapaturma enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta. Pysyvän haitan enimmäiskorvausmäärä on 10 000 € ja kuolemantapauskorvaus 2 000 €. Matkatavaroiden enimmäiskorvausmäärä on 2 000 € ja omavastuu 50 €. Rahaa korvataan enintään 200 €.

Matkavastuuvahingossa enimmäiskorvausmäärä on 170 000 € ja omavastuu on 50 €. Matkaoikeusturvavahingossa enimmäiskorvausmäärä on 8 500 €, omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 168 €.

Toiminta vahinkotilanteessa
Vahingon sattuessa ole aina yhteydessä tilaisuuden järjestäjään.

RKL:n jäsenenä saat alennuksia kodin ja perheen vakuutuksistasi seuraavasti:

1. vuosi: -20 %
2. vuosi: -15 %
3. vuosi: -5 %

Kotivakuutus

Kotivakuutuksellamme turvaat kotisi ja kodin irtaimiston kätevästi yhdellä vakuutuksella. Kotivakuutus turvaa kotisi, vapaa-ajan asuntosi ja tavarasi mm. murron, palon ja äkillisen vuotovahingon varalta. Vakuutus täyttää myös vuokralaisen tarpeet vuokra-asunnon turvaamiseen.

Terveysvakuutus

Terveysvakuutuksellamme varmistat parhaan mahdollisen hoidon sitä tarvitessasi. Terveysvakuutus on muokattavissa juuri sinun tarpeisiisi, ja voitkin valita siihen eri laajuuksia sekä monenlaista turvaa sairauden ja tapaturman varalle. Vakuutuksella varmistat mahdollisimman nopean kuntoutumisen ja voit myös ennaltaehkäistä jo olemassa olevan sairauden pahenemisen. Lisäksi terveysvakuutus mahdollistaa erilaisten lääkärin määräämien terapioiden hyödyntämisen.

Matkavakuutus

Matkavakuutuksemme koostuu matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta. Matkustajavakuutuksella turvaat itsesi matkalla sattuvien tapaturmien ja matkan aikana alkavien sairauksien varalta. Matkatavaravakuutus korvaa puolestaan matkatavarasi kaikkialla maailmassa. On hyvä huomioida, että matkavakuutuksesta korvataan mm. matkan peruuntumisia ja keskeytymisiä, matkalta myöhästymisiä sekä matkan odottamisia.

Arvotavaravakuutus

Arvotavaravakuutuksella saat turvaa kodin ulkopuolella kuljettamillesi arvotavaroille. Tällaisia arvotavaroita ovat mm. erilaiset kalliit soittimet, kamerat, objektiivit, kellot sekä korut. Arvotavaravakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ja turvaa näin ollen kallisarvoisen omaisuutesi missä ikinä kuljetkin.

Pienvenevakuutus

Venevakuutuksella saat pienveneellesi kattavan suojan niin satamassa kuin vesillä sattuvan vahingon varalle. Vakuutus turvaa veneen niin törmäyksen, myrskyn kuin ilkivallan aiheuttaman vaurion varalle, ja vakuutuksesta korvataan myös kuljetuksessa tai telakoituessa aiheutuneita vahinkoja. Venevakuutukseen sisältyy aina myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus, jossa vakuutettuina ovat veneen omistaja, haltija sekä kuljettaja.

Toimeentulovakuutus

Toimeentulovakuutus antaa taloudellista turvaa itsellesi ja läheisillesi, jos loukkaannut tai kuolet tapaturmaisesti. Vakuutus on voimassa myös matkustaessasi ja urheillessasi.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Joskus voi käydä niin, että aiheutat toiselle vahingon, jonka olet velvollinen korvaamaan. Saatat myös tahtomattasi joutua tilanteeseen, jossa tarvitset oikeudellista apua omien oikeuksiesi puolustamisessa. Vakuutus koskee myös kaikkia läheisiäsi, jotka asuvat kanssasi saman katon alla.

Tarjoamme yrittäjille palveluita, jotka sujuvoittavat arkea ja tukevat yrityksen toimintaa. Yrittäjälle suosittelemme seuraavia palveluita:

Riskienhallinnan palvelut

Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä. Mitä paremmin olet tietoinen yrityksesi toiminnan mahdollisista riskeistä, sitä paremmin olet kykeneväinen hallitsemaan niitä ja suojautuman riskeiltä ennakkoon oikeanlaisilla toimenpiteillä.

Kun tunnistamme yrityksesi riskit, voimme auttaa yritystäsi sekä minimoimaan riskien haitalliset vaikutukset että hyödyntämään mahdollisuudet ottaa oikeanlaisia riskejä.

OP-yritysmobiili

Yrityksen vakuutus- ja pankkiasiointi onnistuu kätevästi verkossa. Tämän lisäksi voit hoitaa yrityksesi asiointia ajasta ja paikasta riippumatta mobiililaitteella, kun lataat käyttöösi OP-yritysmobiilin. OP-yritysmobiili sisältää peruspalvelut, joiden avulla hoidat yrityksesi arkiset pankkiasiat helposti. Lisäksi käytössäsi on mobiili laskutuspalvelu asiakas- ja tuotehallinnan tueksi. Pääset seuraamaan yrityksesi laskutustietoja, ja voit toimittaa laskuja asiakkaillesi haluamallasi tavalla.

Yrittäjän palvelunumerot

Yrittäjänä saat apua kaikissa yrityksesi vakuutusasioissa numerosta 0303 0303 (valinta 3, arkisin klo 8-22). Kyseisestä numerosta saat apua myös Ilmarisen työeläkkeeseen liittyen. Vakuutusasioissa voit myös olla yhteydessä sähköpostitse: yrityspalvelut@op.fi.

Mikäli sinulla on kysyttävää pankkiasiointiisi tai säästöihisi tai sijoituksiisi liittyen, palvelee sinua paikallisen osuuspankkisi ohella yritysten neuvonta numerosta 0100 05151 (arkisin klo 8-18).

Pohjola Vahinkoapu ja Pohjola Sairaala

Apu on lähellä vahingon sattuessa. Pohjola Vahinkoavusta löydät kattavat ohjeet vahinkotilanteiden varalle. Syöttämällä palveluun sattuneen vahingon saat toimintaohjeet, joiden avulla saat mahdollisimman nopean avun. Jos loukkaannut tai sairastut, voit hyödyntää Pohjola Sairaalan palveluita nopean ja ammattitaitoisen avun saamiseksi. Pohjola Sairaala hoitaa koko sydämellä ja varmistaa, että pääset takaisin arjen normaaliin rytmiin niin nopeasti kuin mahdollista.

Vahingon sattuessa on tärkeää, että saat apua mahdollisimman nopeasti. Tällä varmistat sen, että pääset takaisin normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti.

Pohjola Vahinkoavusta löydät helpot ohjeet erilaisiin vahinkotilanteisiin sekä sinua lähimmän kumppanimme, oli kyseessä sitten sairastuminen, kännykän rikkoutuminen tai kolari. OP:n asiakkaana voit lisäksi tehdä vahinkoilmoituksen OP-mobiili -sovelluksella välittömästi vahingon sattuessa. Pohjola Vahinkoavun pikainen ohjeistus sekä välitön vahinkoilmoitus muodostavat hyvän pohjan ikävistä sekä yllättävistä vahinkotilanteista selviämiselle.

Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy. Muut vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.