Mies kiinnittää turvavyötä

Köpa bil - en handbok för bilköparen

Det finns många faktorer att beakta innan du fattar beslut om att köpa en bil. I den här handboken för bilköparen får du information om allt som krävs för att köpa en ny eller begagnad bil.

Tänk igenom syftet med bilen före köp

Kommer bilen att användas främst för arbets- och butiksresor eller ska den transportera dig och din familj på långa gemensamma resor? När det blir aktuellt att köpa bil är det första naturliga steget att fundera på hur bilen kommer att användas. Bilens kommande roll definierar långt vilket slags åkdon du ska leta efter.

När du har syftet med bilen klart för dig är det lättare att börja leta efter vad du behöver i det omfattande utbudet av nya och begagnade bilar. Samtidigt får du en riktgivande uppskattning av bilens pris och kan avspegla detta i din bilbudget.

Planerar du att köpa en ny eller begagnad bil?

När du har fattat beslut om bilens märke och modell är det dags att välja mellan en ny och en begagnad bil.

Försäljningspriset på en ny bil är sannolikt högre, men bilens underhållskostnader kan vara mindre än kostnaderna för en begagnad bil – eller åtminstone lättare att förutse. En begagnad bil är ofta ett förmånligare alternativ, men kan medföra till exempel överraskande reparationskostnader.

Beakta också skillnaderna mellan en ny och en begagnad bil, såsom bilens säkerhet, förbrukning och miljövänlighet, när du överväger olika alternativ.

Gör bilköpet möjligt med bilfinansiering

Kostnaderna i anslutning till köp av en ny eller begagnad bil och underhåll av bilen kan komma som en överraskning för en nybliven förare. En ny bil medför utöver försäljningspriset bland annat besiktnings- och reparationskostnader, bränslekostnader, eventuella månatliga betalningar för bilens finansiering (till exempel låneamorteringar) samt ett antal smärre återkommande kostnader, såsom bilens tvätt- och rengöringskostnader. Tänk alltså först igenom hur mycket du kan betala för bilen och användningen.

Sparande är ett bra sätt att samla pengar för ett bilköp. Alternativ kan du finansiera köpet till exempel med billån eller avbetalningsfinansiering. Läs mer via länkarna nedan.

Köp av begagnad bil: Kom ihåg att kontrollera bilens uppgifter

Framför allt vid köp av en begagnad bil krävs särskild uppmärksamhet och företagsamhet av köparen. Ju bättre du sätter dig in i bilens egenskaper och uppgifter före köpet av en begagnad bil, desto större chans har du att undvika tråkiga överraskningar.

Kom alltså ihåg att kontrollera bilens allmänna skick – i synnerhet karossen, motorn, bilens krockhistoria samt en eventuell servicebok – före köpet. Kontrollera också omsorgsfullt bilens registeruppgifter samt att fordonsskatten är betald. Försäkra dig också om att den periodiska besiktningen för bilen har genomförts och att bilen inte har avställts.

Provkör bilen före köpet

En bil är gjord för att köras, så det är viktigt att du försäkrar dig om att bilen har goda köregenskaper innan du fattar beslut om att köpa den. När du har kontrollerat alla uppgifter och detaljer om bilen ska du provköra bilen för att försäkra dig om att den fungerar och bjuder på en angenäm körupplevelse. Kom ihåg att beakta åtminstone följande:

•     Stäng av bilradion under provkörningen och lyssna på motorljudet vid olika hastigheter.
•     Pröva också bromsarna och växlarna.
•     Se efter att kontrollamporna och den elektriska utrustningen fungerar.

Du kan också ta med en person med bra kännedom om olika fordon på provturen. Du kan be en sakkunnig om hjälp för att försäkra dig om att bilköpet inte medför några tråkiga överraskningar.

Köpa bilen

När provturerna är gjorda och bilens detaljer kontrollerade är det dags att fatta det egentliga köpbeslutet. Kom också ihåg att förhandla om priset, om du bestämmer dig för att köpa bilen. Det lönar sig alltid att pruta.

Om du köper en begagnad bil ska du alltid kontrollera att du köper bilen av den ägare som är antecknad i registret. Det lönar sig också att upprätta ett skriftligt köpebrev för köpet med försäljaren.

Skydda din bil med en försäkring

När köpet är klart ska du enligt lagen teckna en försäkring för bilen inom sju dygn från köpet. En heltäckande försäkring skyddar både din bil och din plånbok i händelse av överraskande skador och kostnader.

Du måste alltid teckna en obligatorisk trafikförsäkring för bilen och vi rekommenderar att du också tecknar en kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen skyddar din bil mot skador i händelse av skadegörelse och kollision. Nedan hittar du närmare uppgifter om bilförsäkringarna:

•    Obligatorisk trafikförsäkring

Samtliga motorfordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Den ersätter i enlighet med trafikförsäkringslagen personskador på passagerare och föraren i den egna bilen och skador som förorsakats den oskyldiga motparten och person- och egendomsskador som förorsakats andra delaktiga. Läs mer om trafikförsäkringen

•    Mer omfattande skydd med en kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på det egna fordonet. För att skydda dig mot skador på det egna fordonet behöver du en frivillig bilförsäkring, en kaskoförsäkring. Bland bilförsäkringarna av olika omfattning kan du välja det alternativ som passar just dina behov. Utifrån din bils registreringstecken berättar vi hurdan försäkring du behöver och beräknar premien för den aktuella försäkringen. Undrar du över hur vår räknare fungerar? Bekanta dig med hur bilförsäkringsräknaren fungerar och läs bland annat om vilka faktorer som inverkar på premien och våra tips på vilka saker som det utöver premien är skäl att beakta vid valet av försäkring.

Kom ihåg registreringen efter bilköpet

Oberoende av om du har köpt en ny eller begagnad bil ska du registrera bilen i ditt namn efter att du tecknat försäkringen. Registreringen av bilar förnyades hösten 2015. Om du har köpt bilen av en privatperson kan du få ett elektroniskt certifikat av säljaren. Del II av registreringsintyget i pappersformat, det vill säga anmälningsdelen, behövs inte nödvändigtvis längre, eftersom registreringen kan göras elektroniskt med certifikatet.

När du tecknar försäkringen på nätet kan du samtidigt sköta registreringen med det elektroniska certifikatet som du fick av säljaren. Med registerutdragets anmälningsdel kan du uträtta ärendet på ett OP-kontor eller en besiktningsstation.

Om du köper fordonet i en bilaffär sköter bilaffären försäkringen och registreringen för din räkning.