Osakesäästäjät

Finlands Aktiesparares placeringsförmåner

Som medlem i Finlands Aktiesparare får du värdefulla förmåner för placering. Du använder högklassiga tjänster för aktieplacering och handlar till förmånligare priser.

Du handlar smidigt i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Som stöd för placeringarna får du marknadsinformation i realtid, marknadsanalyser och aktieanalyser om såväl finländska som utländska företag.

Finlands Aktiesparares förmåner för aktieplacering via värdeandelskonto

  • Förmedlingsprovision på värdepapper som noteras i Finland eller Sverige: 0,15 % / minst 5 € / utförd order (norm. 0,20 % / minst 9 € / utförd order)
  • Förmedlingsprovision på värdepapper som noteras på andra marknader: 0,15 % / minst 8 € / utförd order (norm. 0,20 % / minst 9 € / utförd order). 

Så här tar du del av förmånerna

  • Du får förmånerna genom att skicka ditt medlemsnummer i Finlands Aktiesparare till OP med ett meddelande i OP-mobilen eller tjänsten op.fi, eller genom att ringa vår kundtjänst. Du kan också kontakta din andelsbank direkt.
  • Förmånerna hålls automatiskt i kraft om du har betalat medlemsavgiften till Finlands Aktiesparare före den tidpunkt då medlemsavgifterna kontrolleras. Vi kontrollerar medlemsavgifterna årligen senast den 15 mars. Om du betalar din medlemsavgift först efter kontrollen ska du meddela oss det.

Som ägarkund i andelsbanken sparar och placerar du alltid förmånligt

  • Du kan avgiftsfritt öppna ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto.
  • Du kan placera i aktier utan månadsavgifter.
  • Du får rabatt på alla aktieaffärer och ett provisionstak på 1 procent för inhemska aktieaffärer på värdeandelskontot.
  • Du får avgiftsfritt aktierekommendationer och aktieanalyser.
Så här börjar du placera i aktier
Börja placera nu.
Värdeandelskonto
Öppna ett värdeandelskonto nu och börja placera.
Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Aktiesparkonto
Öppna ett aktiesparkonto nu och börja placera.
Det här är reklam. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.