Studentliv

På den här sidan hittar du tips för och hjälp till studerande för skötseln av dagliga penningaffärer, som sparande, placering och boende samt finansieringen av studietiden. När bank- och försäkringsärendena är välskötta kan du vid gott mod fokusera på studielivet.

Finansiering av studier


 

I OP-mobilen kan du behändigt sköta alla dagliga bankärenden med din smarttelefon. Betala räkningar och kontrollera kontosaldot när du vill. Läs mer

En Siirto-betalning i OP-mobilen är ett enkelt sätt att dela upp gemensamma kostnader. Du behöver bara mottagarens telefonnummer för att betala. Läs mer

Genom dina livsval kan du avsevärt påverka till exempel el- och telefonräkningen samt matkostnaderna. Till exempel Konsumentförbundet har sammanställt tips som hjälper dig spara reda pengar. Läs tipsen (på finska)

Om du vill spara och letar efter ett ställe för dina besparingar, kan du öppna en avgiftsfri Sparbössa i OP-nättjänsten eller OP-mobilen. Sparbössan är ett enkelt och roligt sätt att spara. Läs mer

Till ett brukskonto kan du ansluta ett betalkort och från det kan du lätt betala räkningar, inköp och lån. Läs mer >

Kreditkort för studerande är ett betalkort som kombinerar både bank- och kreditfunktion. Som högskolestuderande kan du få OP Classic-kortet eller OP Gold-kortet med en kreditgräns på 2 000 euro genast när du har fått en studieplats. Läs mer >

OP Debit är ett bankkort som du kan betala med också utomlands och på nätet. Läs mer >

Som OP:s kund mellan 18 och 25 år eller som ägarkund i andelsbanken mellan 18 och 29 år får du avgiftsfritt ett kort (OP Classic eller OP Debit) och de dagliga tjänsterna, alltså ett brukskonto och OP:s digitala tjänster. Du kan också få ett OP Gold-kort med ännu bättre förmåner till priset 4 €/mån.

Pengar är inte ett hinder för att sköta penningaffärerna! Om du är under 26 år gammal får du hos oss avgiftsfritt alla banktjänster som du behöver:
 
  • Brukskonto och nätkontoutdrag
  • Ett betalkort (OP Basic, OP Debit eller ett OP Classic-kreditkort för en högskolestuderande)
  • OP-nättjänsterna
  • Hem- och reseförsäkring -21 %

Vill du ha mer förmåner? Om du är ägarkund i andelsbanken samlas det OP-bonus t.ex. för dina besparingar, lån och försäkringsärenden. Med OP-bonus betalas försäkringspremier eller avgifter för banktjänster. Som ägarkund får du också rabatter och förmåner för banktjänster och försäkringar.

Läs mer om ägarkundskapet 

 

Studielån


 

När studiestödet och bostadstillägget inte räcker till och du vill koncentrera dig på studierna, har du hjälp av ett studielån. Hos oss är det enkelt att ansöka om och ta ut studielån via nätet. För lånet behövs borgen, och den beviljas av staten åt alla studerande – andra säkerheter behövs inte.

Planera ditt studielån med hjälp av studielåneräknaren.
Lånet måste alltid betalas tillbaka. Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att du tagit ut studiestöd för sista gången. Före det betalar du räntorna på lånet. Efter studiestödsperioden betalar du räntorna på lånet 15 juni och 15 december.

Studielånet är främst avsett som stöd för de dagliga utgifterna, men du kan använda det hur du vill: för att betala hyran, studiematerial, kläder eller t.ex. resor.

Vid behov är studielånet också ett behändigt sätt att finansiera nödvändiga anskaffningar för studerande, t.ex. ett datorköp.

 

Boende under studietiden


 

Många hyresbolag kräver att hyresgästerna tecknar en hemförsäkring. En hemförsäkring är nödvändig, oavsett om du bor på hyra eller i en ägarbostad, eftersom den tryggar din bostad och ditt lösöre exempelvis i händelse av inbrott eller skada.

Om du är 18–27 år gammal får du hemförsäkringen förmånligare, eftersom du hos oss får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Om du drömmer om en första egen bostad, rekommenderar vi BSP-sparande för dig. BSP-sparande ät ett enkelt och belönande sätt att spara till den första bostaden. Det lönar sig att börja spara i god tid även om det blir aktuellt att köpa ett eget hem först om flera år. 

Varför lämpar sig BSP-sparande för studerande?

  • Du kan börja BSP-spara redan som 15-åring.
  • Du behöver inte ha regelbundna inkomster för att öppna ett BSP-konto. Du kommer igång med 50 euro i månaden.
  • Sparplanen kan anpassas till din livssituation.

Det lönar sig att börja BSP-spara eftersom du får bättre ränta på dina besparingar. När du har sparat 10 % av köpesumman för bostaden, kan banken bevilja dig resten som BSP-lån.

Ett hyresgarantikonto är ett tryggt sätt att sätta in hyresgarantin. Hyresgästen sätter på ett brukskonto in ett belopp som avtalats med hyresvärden och som motsvarar högst tre månaders hyra samt pantsätter kontot.

 

Sparande och placering


 
Ju tidigare du börjar, desto mer avkastning kan dina besparingar ge. Du kan börja med ett belopp som passar en studerandes plånbok, såsom 10 euro i månaden. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina pengar, ska du börja månadsspara i en fond. 
Placering i aktier är historiskt sett ett mycket effektivt sätt att få avkastning på pengarna. Placering i aktier passar dig om du strävar efter en hög avkastning och tål fluktuationerna på marknaden. Tack vare de förmånliga förmedlingsprovisionerna kan du börja till exempel med 100 euro.
OP Placeringspartner är din digitala placeringsrådgivare i OP-mobilen. Den hjälper dig att nå dina placeringsmål. Med hjälp av tjänsten är det lätt att börja spara målinriktat i en fond och du kan ändra placeringsbeloppen när som helst beroende på din situation. 
Med hjälp av OP Fondförsäkring får du möjlighet till en livslång kapitaltillväxt och ekonomisk trygghet. OP Fondförsäkring lämpar sig för både aktiva placerare och månadssparare. Du kommer igång med bara 50 euro i månaden. 

De här rekommenderar vi för studerande