Studentliv

På den här sidan hittar du tips för och hjälp till studerande för skötseln av dagliga penningaffärer, som sparande, placering och boende samt finansieringen av studietiden. När bank- och försäkringsärendena är välskötta kan du vid gott mod fokusera på studielivet.

Finansiering av studier

För en studerande utgörs utkomsten vanligen av studiestöd och bostadstillägg, statsborgen för studielån, extraarbete eller en kombination av de här. Syftet med studiestödet är att trygga din utkomst under studietiden. Om studiestödet och bostadstillägget inte räcker till, kan du ta hjälp av ett studielån.

Som studerande kan du få studiestöd då villkoren för beviljande uppfylls. Läs mer

Som studerande kan du få bostadsbidrag för studiemånaderna om du bor i en hyres- eller bostadsrättsbostad. Läs mer

Studielån är ett lån med statsborgen. Studerande kan ansöka om studielån direkt från banken. Läs mer

I OP-mobilen kan du behändigt sköta alla dagliga bankärenden med din smarttelefon. Betala räkningar och kontrollera kontosaldot när du vill. Läs mer

Dela enkelt gemensamma kostnader med Pivo-appen. Som student kan du även aktivera ett digitalt studentkort i Pivo. Läs mer

Genom dina livsval kan du avsevärt påverka till exempel el- och telefonräkningen samt matkostnaderna. Till exempel Konsumentförbundet har sammanställt tips som hjälper dig spara reda pengar. Läs tipsen (på finska)

Om du vill spara och letar efter ett ställe för dina besparingar, kan du öppna en avgiftsfri Sparbössa i OP-nättjänsten eller OP-mobilen. Sparbössan är ett enkelt och roligt sätt att spara. Läs mer

Till ett brukskonto kan du ansluta ett betalkort och från det kan du lätt betala räkningar, inköp och lån. Läs mer >

Kreditkort för studerande är ett betalkort som kombinerar både bank- och kreditfunktion. Som högskolestuderande kan du få OP Classic-kortet eller OP Gold-kortet med en kreditgräns på 2 000 euro genast när du har fått en studieplats. Läs mer >

OP Debit är ett bankkort som du kan betala med också utomlands och på nätet. Läs mer >

Som OP:s kund mellan 18 och 25 år eller som ägarkund i andelsbanken mellan 18 och 29 år får du avgiftsfritt ett kort (OP Classic eller OP Debit) och de dagliga tjänsterna, alltså ett brukskonto och OP:s digitala tjänster. Du kan också få ett OP Gold-kort med ännu bättre förmåner till priset 4 €/mån.

Pengar är inte ett hinder för att sköta penningaffärerna! Om du är under 26 år gammal får du hos oss avgiftsfritt alla banktjänster som du behöver:
 
 • Brukskonto och nätkontoutdrag
 • Ett betalkort (OP Basic, OP Debit eller ett OP Classic-kreditkort för en högskolestuderande)
 • OP-nättjänsterna
 • Hem- och reseförsäkring -21 %

Vill du ha mer förmåner? Om du är ägarkund i andelsbanken samlas det OP-bonus t.ex. för dina besparingar, lån och försäkringsärenden. Med OP-bonus betalas försäkringspremier eller avgifter för banktjänster. Som ägarkund får du också rabatter och förmåner för banktjänster och försäkringar.

Läs mer om ägarkundskapet 

Studielån

När studiestödet och bostadstillägget inte räcker till och du vill koncentrera dig på studierna, har du hjälp av ett studielån. Hos oss är det enkelt att ansöka om och ta ut studielån via nätet. För lånet behövs borgen, och den beviljas av staten åt alla studerande – andra säkerheter behövs inte.

Planera ditt studielån med hjälp av studielåneräknaren.
I allmänhet börjar amorteringen av studielånet två år efter det att studiestödet har upphört. Det lönar sig inte att amortera studielånet det år du blir färdig eller före det, utan räntebetalningen och låneamorteringen börjar efter det du blivit färdig. Vi kan ändå komma överens om återbetalningen enligt din livssituation och dina framtidsplaner.

Du kan få studielånskompensation från FPA, om du

 • har påbörjat dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare
 • avlägger examen inom tidsfristen
 • har mer än 2 500 euro i studielån. På den del av lånet som överskrider det här kan du få kompensation enligt 40 %.

Läs mer om studielånskompensationen

Du kan få studielånsavdrag om du

 • har påbörjat dina första högskolestudier före 1.8.2014 men efter 1.8.2005
 • avlägger examen inom tidsfristen
 • har mer än 2 500 euro i studielån.

Läs mer om studielånsavdraget

Med räknaren kan du se om du får studielånskompensation eller studielånsavdrag, inom vilken tid du måste avlägga din examen och hur mycket kompensation eller avdrag du kan få.

Beräkna studielånskompensationen eller studielånsavdraget

Studielånet är främst avsett som stöd för de dagliga utgifterna, men du kan använda det hur du vill: för att betala hyran, studiematerial, kläder eller t.ex. resor.

Vid behov är studielånet också ett behändigt sätt att finansiera nödvändiga anskaffningar för studerande, t.ex. ett datorköp.

Boende under studietiden

Många hyresbolag kräver att hyresgästerna tecknar en hemförsäkring. En hemförsäkring är nödvändig, oavsett om du bor på hyra eller i en ägarbostad, eftersom den tryggar din bostad och ditt lösöre exempelvis i händelse av inbrott eller skada.

Om du är 18–27 år gammal får du hemförsäkringen förmånligare, eftersom du hos oss får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Vi hjälper dig att hitta en lämplig hyresbostad och står till tjänst i alla frågor som gäller bostadsköp och hyresboende. Läs mer

Det är bekymmersfritt att bo på hyra, men den månatliga hyran räcker till för att amortera ett ganska stort bolån. En egen bostad ökar också din förmögenhet. Läs mer

Om du drömmer om en första egen bostad, rekommenderar vi BSP-sparande för dig. BSP-sparande ät ett enkelt och belönande sätt att spara till den första bostaden. Det lönar sig att börja spara i god tid även om det blir aktuellt att köpa ett eget hem först om flera år. 

Varför lämpar sig BSP-sparande för studerande?

 • Du kan börja BSP-spara redan som 15-åring.
 • Du behöver inte ha regelbundna inkomster för att öppna ett BSP-konto. Du kommer igång med 50 euro i månaden.
 • Sparplanen kan anpassas till din livssituation.

Det lönar sig att börja BSP-spara eftersom du får bättre ränta på dina besparingar. När du har sparat 10 % av köpesumman för bostaden, kan banken bevilja dig resten som BSP-lån.

Ett hyresgarantikonto är ett tryggt sätt att sätta in hyresgarantin. Hyresgästen sätter på ett brukskonto in ett belopp som avtalats med hyresvärden och som motsvarar högst tre månaders hyra samt pantsätter kontot.

Sparande och placering

Ju tidigare du börjar, desto mer avkastning kan dina besparingar ge. Du kan börja med ett belopp som passar en studerandes plånbok, såsom 10 euro i månaden. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina pengar, ska du börja månadsspara i en fond. 
Placering i aktier är historiskt sett ett mycket effektivt sätt att få avkastning på pengarna. Placering i aktier passar dig om du strävar efter en hög avkastning och tål fluktuationerna på marknaden. Tack vare de förmånliga förmedlingsprovisionerna kan du börja till exempel med 100 euro.
OP Placeringspartner är din digitala placeringsrådgivare i OP-mobilen. Den hjälper dig att nå dina placeringsmål. Med hjälp av tjänsten är det lätt att börja spara målinriktat i en fond och du kan ändra placeringsbeloppen när som helst beroende på din situation. 
Med hjälp av OP Fondförsäkring får du möjlighet till en livslång kapitaltillväxt och ekonomisk trygghet. OP Fondförsäkring lämpar sig för både aktiva placerare och månadssparare. Du kommer igång med bara 50 euro i månaden. 

Arbete som studerande

Dina inkomster inverkar på hur många månader du kan ta ut studiestöd. Också avkastning från egendom, t.ex. utdelning, hyresinkomster och överlåtelsevinster beaktas som inkomst. Med hjälp av FPA:s räknare kan du se till att din årsinkomst inte överstiger gränsen för årsinkomsten.

För många studerande är det aktuellt att grunda ett företag och bli företagare. Vi har mångsidiga tjänster för företagare.

 • Att grunda ett nytt företag är förknippat med många nya val och alternativ. Ta till dig tipsen, så kommer du enkelt och behändigt igång med affärsverksamheten. Läs mer
 • Med OP-mobilen kan du när som helst behändigt sköta bankärendena med din smarttelefon. Läs mer
 • Hos oss får du också mångsidigt andra tjänster och verktyg för skötseln av ditt företags betalningsrörelse. Läs mer

Vi stöder företagaren i vardagen, vare sig det gäller att ta fram en företagsidé, skapa tillväxt eller skaffa lokaler. Läs mer

Vi samarbetar gärna med studerande och erbjuder varje år tiotals platser för lärdomsprov och arbetspraktik till studerande vid yrkeshögskolor och universitet på olika håll i Finland. Läs mer

För många studerande är sommaren en tid för sommararbete. Varje år erbjuder vi hundratals blivande virtuoser inom finansbranschen möjlighet att ta de första stegen mot finansbranschens topp. Läs mer (på finska)

Vi erbjuder intressanta och krävande arbetsuppgifter och karriärvägar också för nyutexaminerade – hos oss har du möjlighet att testa det du lärt dig i praktiken. Vill också du vara en del av Finlands ledande finansgrupp?

 

De här rekommenderar vi för studerande