Finansiering av företagsköp

Hos OP får du sådan expertis som behövs för övergripande planering och finansiering av företagsköp. Vi erbjuder dig den finansieringslösning som passar dina behov bäst.

Banklån är det allmännaste sättet att finansiera ett företagsköp

Då det är aktuellt att köpa ett företag, erbjuder vi för finansieringen av företagsköpet många alternativ tillsammans med våra finansieringsparter. Föremål för finansiering av ett företagsköp kan vara köparna, det företag som är föremål för köpet och det nya företag som bildas vid arrangemanget. 

Ett företagsköp kan finansieras med ett banklån, om företaget efter affären har positiva framtidsutsikter i de nya ägarnas händer. Efter köpet återbetalas lånet med företagets kassaflöde. Ett banklån är det vanligaste sättet att finansiera ett företagsköp och det kan kompletteras exempelvis med krediter av andra finansiärer eller med finansiering av ägarna. Ett banklån kan kräva att köparen ställer säkerheter för finansieringen. Å andra sidan kan man med specialvillkor för säkerheter och lån, dvs. kovenanter inverka på lånets pris.

Då köparen vid ett företagsköp köper utöver affärsrörelsen också köper maskinerna och inventarierna i det företag som är föremål för köpet, kan köparen också utnyttja finansiering med objektssäkerhet. Det här innebär att säkerheten för lånet utgör låneobjektet, exempelvis en produktionsmaskin. 

OP har lämplig finansiering för varje affär

Finansieringslösningen beror mycket på hur stort företagsköp det är fråga om. Små affärer finansieras i allmänhet med köparens tillgångar och ett banklån. Då storleken på affären ökar och arrangemangen blir mer komplicerade, behövs fler finansieringsformer och finansiärer. Större affärer kräver mångsidigt kunnande och förståelse för hur företagsköp inverkar bland annat på beskattningen och finansieringen samt omsorgen om de anställda.

Varje företagsköp är individuellt och för bra företagsköp finns finansiering. Kontakta våra experter så hittar vi tillsammans de lösningar som bäst passar dina behov!

Står ditt företag inför en generationsväxling?

En generationsväxling kan genomföras som en överlåtelse av affärsrörelser eller genom att sälja eller ge i gåva aktiestocken eller bolagsandelen. Vi rekommenderar att du alltid på förhand utreder skattefrågorna och att du gör upp en plan om hur eventuella andra arvingar beaktas vid generationsväxlingen.

Planerar du en generationsväxling på din lantgård?

Genom OP får du omfattande hjälp för att genomföra en smidig generationsväxling.