Kaksi miestä neuvottelee

Finansiering av företagsköp

Hos OP får du sådan expertis som behövs för övergripande planering och finansiering av företagsköp. Vi erbjuder dig den finansieringslösning som passar dina behov bäst.

Då det är aktuellt att köpa ett företag, erbjuder vi för finansieringen av företagsköpet många alternativ tillsammans med våra finansieringsparter. Föremål för finansiering av ett företagsköp kan vara köparna, det företag som är föremål för köpet och det nya företag som bildas vid arrangemanget. 

Banklån är det allmännaste sättet att finansiera ett företagsköp

Ett företagsköp kan finansieras med ett banklån, om företaget efter affären har positiva framtidsutsikter i de nya ägarnas händer. Efter köpet återbetalas lånet med företagets kassaflöde. Ett banklån är det vanligaste sättet att finansiera ett företagsköp och det kan kompletteras exempelvis med krediter av andra finansiärer eller med finansiering av ägarna. Ett banklån kan kräva att köparen ställer säkerheter för finansieringen. Å andra sidan kan man med specialvillkor för säkerheter och lån, dvs. kovenanter inverka på lånets pris.

Då köparen vid ett företagsköp köper utöver affärsrörelsen också köper maskinerna och inventarierna i det företag som är föremål för köpet, kan köparen också utnyttja finansiering med objektssäkerhet. Det här innebär att säkerheten för lånet utgör låneobjektet, exempelvis en produktionsmaskin. 

OP har lämplig finansiering för varje affär

Finansieringslösningen beror mycket på hur stort företagsköp det är fråga om. Små affärer finansieras i allmänhet med köparens tillgångar och ett banklån. Då storleken på affären ökar och arrangemangen blir mer komplicerade, behövs fler finansieringsformer och finansiärer. Större affärer kräver mångsidigt kunnande och förståelse för hur företagsköp inverkar bland annat på beskattningen och finansieringen samt omsorgen om de anställda.

Ansök om financiering >

Företagsköp i sikte?

Varje företagsköp är individuellt och för bra företagsköp finns finansiering. Kontakta våra experter så hittar vi tillsammans de lösningar som bäst passar dina behov!

Då ett företagsköp genomförs som köp av affärsrörelse, köper man det säljande företagets affärsrörelse, dvs. i enlighet med avtalet exempelvis maskiner, utrustning, lokaler, anställda och namnet. Det säljande företagets ekonomiska och juridiska ansvar överförs inte till det köpande företaget. Efter köpet fortsätter affärsrörelsen i det nya företagets namn.

Vid aktieköp skaffar köparen åt sig aktierna eller aktiemajoriteten i målgruppen. Det tidigare ekonomiska och juridiska ansvaret i det företag som köps förblir i kraft trots ägarbytet. Det företag som köps fortsätter i allmänhet sin verksamhet med det tidigare namnet och FO-numret.