Företagsköp – Tips för köp av företag

Att köpa ett färdigt företag är ett bra alternativ för den som vill bli företagare. Företagsverksamheten kan inledas genast, eftersom kunderna och omsättningen redan finns.

Under de närmaste åren behöver tiotusentals företag i Finland en ny ägare när de nuvarande företagarna går i pension. Månget livsdugligt företag tvingas lägga ned verksamheten när det inte finns någon som tar över.

Att köpa ett färdigt företag är en bra möjlighet att förverkliga drömmar och bli företagare.

Varför lönar det sig att köpa ett företag?

När du köper ett existerande företag får du på köpet en färdig affärsidé, en kundkrets och företagets inarbetade namn. 

Du kan dra nytta av och utveckla ett redan färdigt företag och färre resurser går åt till att utveckla produkter och tjänster eller skaffa kunder, jämfört med om du grundar nytt.

Risken är också mindre vid köp av ett existerande företag än vid grundande av ett nytt. Forskning visar att 92 procent av de företag som bytt ägare fortfarande är verksamma efter tre år, och även efter fem år är 77 procent ännu verksamma.

Alternativa sätt för köp av företag

Ett företagsköp kan i regel genomföras på två sätt. Du kan köpa antingen ett existerande företag eller företagets affärsverksamhet.

Ett aktiebolag kan köpas genom en aktieaffär. Vid aktieförsäljning säljer delägarna de aktier som berättigar till innehav av bolaget till köparen. Vid köpet får köparen alla rättigheter och skyldigheter som aktierna för med sig såsom skulder och ansvar.

Vid en försäljning av affärsverksamhet säljer bolaget en del av eller hela sin affärsverksamhet till köparen. Ofta får köparen också kund- och avtalsförhållandena vid köpet. Skulderna och ansvaren överförs inte, utan stannar kvar hos säljaren. En försäljning av affärsverksamhet påverkar inte heller innehavet av aktier i det säljande företaget.

Beakta följande när du siktar på att köpa ett företag

1. Känner du branschen tillräckligt väl?
Forskning visar att köparens branschkännedom samt erfarenhet som företagare eller anställd ökar chanserna att lyckas i en företagsaffär. Trots att tidigare erfarenhet av företagande är till nytta, spelar denna inte en avgörande roll. 

2. Motsvarar helheten som är till salu dina mål? 
Inför ett företagsköp lönar det sig att säkerställa att företaget du ämnar köpa inte förknippas för starkt med den tidigare företagaren eller är beroende av denna persons arbetsinsats.

Det är också möjligt att företaget som är till salu under årens lopp har samlat på sig funktioner och tillgångsposter som inte är nödvändiga för kärnaffärsområdet och köparen. Det lönar sig inte att betala för onödiga tillgångsposter, utan sådana bör rensas bort ur företagets balansräkning före köpet.

3. Hur ser företagets framtid ut?  
Företaget som är till försäljning ska ha en lönsam affärsrörelse. Ta noggrant del av företaget du tänker köpa, såsom bokslut och tillgångar. 

Sätt dig även in i branschens konkurrenssituation samt företagets framtidsutsikter och planer. 

Allt detta påverkar företagets värde och vilket pris det är förnuftigt att betala. Det lönar sig att ta hjälp av experter på företagsköp.

Läs mer om bestämning av företagets värde

4. Hur finansieras företagsköpet?
Tänk på företagsköpet som en investering, som kan betalas tillbaka under en period på 2–6 år. 

Små köp finansieras i regel med köparens medel och ett banklån. När storleken och komplexiteten i affärsarrangemangen ökar, behövs flera finansieringsformer och finansiärer.

Kontakta våra experter och låt oss tillsammans hitta de lösningar som bäst passar dina behov!