Personrisker

Verksamheten i ett företag ger upphov till olika slags personrisker beroende på företagets bransch. Som företagare kan du bäst skydda dig för personrisker genom att aktivt kartlägga och förebygga dem. På det sättet kan du minska förekomsten av skador och deras effekter på företagets verksamhet. När du bedömer personriskerna, börja med att tänka på de här frågorna:

  • Hur tar du hand om dina anställdas säkerhet, försäkringar och välbefinnande?
  • Vad har ditt företag gjort för att försäkra sig om att verksamheten är säker?
  • Hur har företagshälsovården ordnats?​

 

Säkerheten på arbetsplatsen är en angelägenhet för alla och den uppnås genom samarbete. När du förebygger och åtgärdar brister och faror i arbetet tryggar du kontinuiteten av din företagsverksamhet. Det är också viktigt att du kommer ihåg att sköta om de nödvändiga försäkringsskydden för arbetstiden. På den här sidan hittar du nyttig information om hur du kan minska personriskerna.

 

Trygg arbetsmiljö

 

 

Personalens arbetsförmåga och arbetshälsa

 

Det digitala försäkringskortet hjälper om en anställd blir sjuk eller skadad. Med hjälp av tjänsten informerar du personalen om det gällande försäkringsskyddet och om hur anställda ska handla vid sjukdom eller olycksfall. När man visar upp det digitala försäkringskortet är det lätt att uträtta ärenden hos de läkare som Pohjola Försäkring samarbetar med.

Du kan alltid vända dig till Hälsomästaren i frågor som gäller hälsan. Hälsomästaren hjälper med bedömningen av vårdbehovet och hänvisar dig vid behov till rätt typ av vård. 

Ta kontakt via chatten i appen eller ring 0100 5225. Ladda ned appen

I appen svarar experterna på Pohjola Sjukhus på alla dina frågor som gäller hälsa. Där hittar du också enkelt dina hälsouppgifter, såsom recept, vaccinationer och undersökningsresultat.

 

Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.