Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.

Livförsäkring

Ta hand om morgondagen med en livförsäkring
50 % förhöjning 0 €

En ännu mer omfattande förmån för ägarkunder hos andelsbanken och för preferenskunder hos Pohjola Försäkring

Som ägarkund hos andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du en 50 % förhöjning av ersättningsbeloppet avgiftsfritt. Till exempel är en ersättning på 100 000 euro 150 000 euro efter förhöjningen. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

Läs mera Stäng
1

Den bästa stunden för att teckna en livförsäkring är nu

Det händer mycket under livet, beredskap ger därför sinnesfrid. Om du avlider underlättar ersättningsbeloppet i livförsäkringen den ekonomiska bördan för de människor som betyder mest för dig. Du kan enkelt teckna livförsäkring i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.  

2

Du kan enkelt räkna ut priset på livförsäkringen 

Klicka på knappen Räkna ut premien och teckna, för att räkna ut premien på din livförsäkring. Välj ett ersättningsbelopp som passar dig. Du behöver inte logga in för att räkna ut beloppet.

3

Dra nytta av kundförmån och trygga vardagen för dina närstående på ett mer omfattande sätt än tidigare

Du som är ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får En ännu bättre kundförmån ochett 50 % högre ersättningsbelopp. Då är till exempel en ersättning på 100 000 euro 150 000 euro. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

Vad är livförsäkring och vad ersätter livförsäkring?

Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån. Om du har en livförsäkring och avlider till följd av ett olycksfall eller en sjukdom, betalas det ersättningsbelopp som du valt för livförsäkringen till den förmånstagare som du har förordnat. Förmånstagaren är ofta en nära anhörig, såsom din make eller maka. Förmånstagaren kan emellertid vara vem som helst som du vill ge ekonomiskt stöd till. Du kan ändra förmånstagaren enligt behov i de digitala tjänsterna. 

Läs mer om val av förmånstagare i livförsäkringen >

Försäkringsersättningen är till hjälp i vardagen i en svår situation. Dina anhöriga kan använda ersättningsbeloppet som de själva anser är bäst, till exempel för arvsskatten eller för att amortera lån. Det lönar sig att ansöka om livförsäkring även om du har en sjukdom, eftersom en försäkring kan beviljas trots sjukdomen.  

​Du ska teckna livförsäkring senast som 65-åring. Att teckna en livförsäkring förutsätter att man fyller i en hälsodeklaration, och upphör då den försäkrade fyller 70 år eller avlider. Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, din familj, dina inkomster och lån.

Så här ansöker du om ersättning ur livförsäkring >

Hur skiljer sig ett individuellt skydd från ett parskydd?

Som namnet säger, är ett parskydd en gemensam livförsäkring för två. En individuell livförsäkring kan du åter teckna för dig själv. Om du och din partner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi, är parskydd ett bra alternativ. 

Läs mer om parskydd >

Jämförelse av livförsäkringar >

Vad kostar en livförsäkring?

Nedan ser du exempel på premier för en livförsäkring samt hur ersättningsbeloppet påverkas om du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund i andelsbanken. 

 

Venla

Venla, 29
Livförsäkring

”Jag vill trygga framtiden för min 3-åriga dotter med en livförsäkring ifall något skulle hända mig.”  

Eftersom Venla är ägarkund i andelsbanken får hon automatiskt en 50-procentig höjning av ersättningsbeloppet i valfritt skydd för en person.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
150 000 €

Exempelpris
16,25 €/månad (195 €/år)

 

Olli och Tuula

Olli, 40 och Tuula, 43 Parskydd

“Vi tecknade parskyddet, eftersom vi har ett gemensamt bolån och två små barn.”  

Som preferenskunder hos Pohjola Försäkring får de automatiskt en 50-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp för preferenskund
150 000 €

Exempelpris
35,75 €/månad (429 €/år)

Mia och Ari

Mia, 28 och Ari, 30 Parskydd

“Vi ville trygga varandras ekonomi med parskydd eftersom vi äger vårt hus tillsammans.” 

Som ägarkunder i andelsbanken får de en förmån i form av en 50-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
150 000 €

Exempelpris
23,42 €/månad (281 €/år)

Hur bildas premien för livförsäkringen?  

Livförsäkringspremien beror på det valda ersättningsbeloppet och den försäkrades ålder. Ju yngre du är när du tecknar en livförsäkring desto förmånligare är den. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. Välj det försäkringsbelopp som motsvarar dina behov och du ser hur mycket din livförsäkring kostar.   

Premien för livförsäkringen betalas årligen i en eller flera poster. Förmånligast är livförsäkringen då du betalar årspremien i en post. Du får då en rabatt på 2,5 procent på premien.  

Tre skäl att teckna livförsäkring

  1. Om du avlider, får den förmånstagare som du valt (till exempel din make eller maka) genast försäkringsersättningen, vilket gör det lättare att sköta de vardagliga utgifterna.  
  2. Livförsäkringen ger sinnesfrid genom att den gör framtiden ekonomiskt tryggare.  
  3. Det lönar sig att teckna en livförsäkring senast då du får barn, i samband med ett bolån eller när du annars bär ekonomiskt ansvar för dina närmaste.  

Kontakta oss om livförsäkringar

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–17).

Vad ersätter livförsäkringen? Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall eller en sjukdom. Livförsäkringsersättningen betalas ut till den förmånstagare som du har förordnat.   

Parskydd är en försäkring för två personer och försäkringsersättningen betalas till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare. En livförsäkring med parskydd kan vara ett förmånligare alternativ än en individuell försäkring.  

Du kan beräkna ett ersättningsbelopp som passar dina behov genom att beakta

  • familjens lån
  • vårdnadshavarnas totala bruttoinkomster för ett år
  • antalet barn     
  • gällande livförsäkringar
  • förmögenheten    
     

Om det sker förändringar i din livssituation, kan du ändra ersättningsbeloppet när som helst under försäkringens giltighetstid. De ändringar som gjorts inverkar också på premien för livförsäkringen.

Nedre åldersgränsen för att teckna en livförsäkring är två år, den övre 65 år. Nedre åldersgränsen för parskydd är 15 år, den övre 65 år. Det individuella skyddet upphör då den försäkrade avlidit eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Parskyddet upphör, om någondera av de försäkrade avlider eller fyller 70 år. Då fortsätter försäkringen för den andra försäkrade som ett individuellt skydd.   

Livförsäkringarna beviljas utgående från en hälsodeklaration. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Då du ansöker om en livförsäkring på nätet ska du fylla i en hälsodeklaration med grunduppgifter om ditt hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsodeklarationen i den digitala tjänsten då du tecknar livförsäkringen. Observera att livförsäkringen inte träder i kraft innan hälsodeklarationen är ifylld. För en livförsäkring med parskydd ska båda försäkrade personerna fylla i en hälsodeklaration i den digitala tjänsten.   

En livförsäkring kan beviljas även om den försäkrade inte är fullt frisk. Beslut om beviljande av livförsäkringen tas alltid på basis av en ifylld hälsodeklaration.   

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell gällande livförsäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.    

 

Livförsäkringens ersättning beskattas antingen genom arvsskatt eller som kapitalinkomst beroende på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Läs mer om beskattningen av livförsäkringsersättningar >

Då du ansöker om livförsäkring, kan du själv förordna förmånstagare som ersättningen vid dödsfall ska betalas till. Du kan när som helst avgiftsfritt ändra förmånstagarförordnandet för livförsäkringen i våra digitala tjänster.  

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.   

Livförsäkringsersättningen betalas ut till förmånstagaren om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Här finns anvisningar och blanketter för ansökan om ersättning ur livförsäkring.   

Läs mer om hur du ansöker om livförsäkringsersättning >

Det är bra att kontrollera livförsäkringens ersättningsbelopp om livssituationen har förändrats, exempelvis om du har köpt en bostad och tagit ett större lån eller om ett nytt barn har fötts i familjen.

Du kan skaffa ett tilläggsskydd genom att teckna en ny livförsäkring vid sidan av den gamla till önskat ersättningsbelopp. Då blir den gamla försäkringens ersättningsbelopp + den nya försäkringens ersättningsbelopp = livförsäkringsskyddet.

För att teckna tilläggsskydd måste du också fylla i en ny hälsoutredning.

När du är ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du förmåner också för livförsäkringen. När du tecknar en försäkring får du nu en förhöjning på 50 % på ett valfritt ersättningsbelopp. Om du har valt en ersättning på 100 000 euro blir ersättningsbeloppet 150 000 euro. Tilläggsförmånen gäller för nya livförsäkringar.

Om du har tecknat en försäkring tidigare kan tilläggsförmånen vara en annan eller så är det möjligt att din försäkring inte har någon tilläggsförmån. Du hittar din gällande förmån i ditt senaste försäkringsbrev. Du är ägarkund i andelsbanken då du har betalat medlemsinsatsen. Dina förmåner som ägarkund eller Pohjola Försäkrings preferenskund uppdateras automatiskt enligt försäkringsperioderna. Tilläggsförmånen fastställs årligen.  

NewLife-livförsäkring
Med parskydd skyddar du din familjs ekonomi, om du avlider
Parskydd
OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring
Tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.