Brukskonto

Ett konto för vardagsrutiner

Det bästa kontot för att sköta dagliga penningaffärer

Till ett Brukskonto styr du dina regelbundna inkomster såsom lönen eller pensionen. Från kontot betalar du enkelt inköp, räkningar och låneamorteringar. 

Brukskontot är en del av våra dagliga tjänster

Till kontot kan du ansluta ett eller flera kort samt OP:s koder för inloggning till tjänsten op.fi och till OP-mobilen.

Du följer enkelt dina kontotransaktioner i tjänsten op.fi och i OP-mobilen

I tjänsten op.fi får du också lätt fram ett nätkontoutdrag.

Nu kan du öppna ett nytt Brukskonto också via OP-mobilen

Du öppnar enkelt ett nytt Brukskonto åt dig i vyn Konton och kort.

Ett konto för vardagsrutiner

 • Brukskontot är en del av dagliga banktjänster, precis som som korten och OP:s koderna.
 • Från ditt Brukskonto betalar du enkelt dina räkningar, inköp och lån.
 • Överskottsmedel som du vill spara kan du överföra från Brukskontot exempelvis till ett Tillväxträntekonton eller till Sparbössan. Du kan också lämna fond- eller aktieorder.
 • Med Ekonomiska balans, kan du enklare följa din ekonomi och få en klar bild av dina inkomster och utgifter.
 • Du kan öppna ett Brukskonto i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Räntan på Brukskontot är fast 0,25 % för andelsbankens ägarkunder. Räntan löper då kontot och ägarkundskapet är i samma andelsbank. Om kontot har fler än en kontohavare måste de alla vara ägarkunder i den andelsbank där kontot finns. För andra än ägarkunder är insättningsräntan fast 0,00 %.

Beräkning och betalning av insättningsräntan

Beräkningsgrunden för insättningsräntan på Brukskontot är kalendermånadens lägsta saldo. Det lägsta saldot beräknas enligt dagens slutsaldo.

Insättningsräntan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.12 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av december, om inte annat avtalats separat i kontoavtalet. Du kan kontrollera räntebetalningsdagen i ditt kontoavtal. Det elektroniska kontoavtalet finns i Mitt arkiv. Kontoavtal i pappersform har antingen skickats till dig per post eller så har du fått det på mötet.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Villkor

På Brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder. Enligt villkoren har banken rätt att ändra kontoavtalet, villkoren och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren.

Månadsavgift

Brukskontot har en månadsavgift som bestäms i enlighet med vår gällande tariff.

Brukskontot har ingen månadsavgift

 • för andelsbankens ägarkunder, om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns
 • för under 26-åriga
 • om kontot är pantsatt
 • om kontot tillhör ett dödsbo

Ta en närmare titt på gällande tariffen

Kontrollera din ägarkundskape

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton i OP-mobilen och tjänsten op.fi. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

Läs anvisningarna om hur du ändrar användningsbegränsningarna

 

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Säkerhetsgränserna för kort kan ändras i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Du kan också ringa kundtjänsten eller besöka andelsbankens kontor.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för debit- och credit-funktionen.

Gå till kundtjänstens sida

Nätlönen är ett elektroniskt lönebesked som finns i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. För att kunna använda elektroniskt lönebesked behöver du OP:s koderna.

En förutsättning för att använda tjänsten är att din arbetsgivare har ingått avtal om det med lönebeskedsleverantören. Din arbetsgivare meddelar vem som är din lönebeskeldsleverantör.

Fördelar med elektroniskt lönebesked

 • Lönebeskeden finns alltid sparade, och det är lätt att titta på dem.
 • Lönebeskeden sparas i det elektroniska arkivet i 18 månader
 • Vid behov kan du skriva ut lönebeskeden eller spara dem i din dator.
 • Ett elektroniskt lönebesked är miljövänligt och en avgiftsfri tjänst för löntagare.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s koder

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. I tjänsten op.fi kan du själv avsluta ett Brukskonto, en Sparbössa, ett Tillväxträntekonto och Differentierat räntekonto, ett Målkonto, ett Fortlöpande räntekonto samt ett BSP-konto. I OP-mobilen kan du avsluta ett Brukskonto, ett Tillväxträntekonto och Differentierat räntekonto, ett Målkonto samt ett Fortlöpande räntekonto.

Ett konto kan inte avslutas i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP eller om kontot har flera kontohavare. I de här fallen ska du läsa närmare anvisningar.

Avsluta ditt konto

Närmare anvisningar

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Du kan du logga in i tjänsten op.fi också med en annan banks koder och avsluta ditt konto via tjänsten.

Avsluta ditt konto

Du kan också kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

 


Kontot tillhandahålls av andelsbanken.