Brukskonto

Ett konto för vardagsrutiner

Det bästa kontot för att sköta dagliga

Till ett brukskonto styr du dina regelbundna inkomster såsom lönen eller pensionen. Från kontot betalar du enkelt inköp, räkningar och låneamorteringar.

Brukskontot är en del av våra dagliga tjänster

Till kontot kan du ansluta ett betalkort samt nättjänstkoder för inloggning till tjänsten op.fi och till OP-mobilen.

Du följer enkelt dina kontotransaktioner i tjänsten op.fi och i OP-mobilen

I tjänsten op.fi får du också lätt fram ett nätkontoutdrag.

Nu kan du öppna ett nytt brukskonto också via OP-mobilen

Du öppnar enkelt ett nytt brukskonto åt dig i vyn Konton och kort.

Ett konto för vardagsrutiner

 • Brukskontot är en del av de dagliga banktjänsterna, precis som betalkorten och nättjänstkoderna.
 • Från ditt brukskonto betalar du enkelt dina räkningar, inköp och lån.
 • Överskottsmedel som du vill spara kan du överföra från brukskontot exempelvis till ett tillväxträntekonton eller till Sparbössan. Du kan också lämna fond- eller aktieorder.
 • Med Ekonomiska balans, kan du enklare följa din ekonomi och få en klar bild av dina inkomster och utgifter.
 • Du kan öppna ett brukskonto i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Brukskontot har en månadsavgift, som bestäms enligt den gällande servicetariffen. Avgiften debiteras brukskontot månatligen.

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan kontrollera din ägarkundskape genom att logga in på OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Månadsavgiften debiteras inte för ett brukskonto som är pantsatt eller då kontohavaren är ett dödsbo.

Ta en närmare titt på gällande tariffen

Kontrollera din ägarkundskape

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s koder

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. I tjänsten op.fi kan du själv avsluta ett brukskonto, en Sparbössa, ett tillväxträntekonto och differentierat räntekonto, ett målkonto, ett fortlöpande räntekonto samt ett BSP-konto. I OP-mobilen kan du avsluta ett brukskonto, ett tillväxträntekonto och differentierat räntekonto, ett målkonto samt ett fortlöpande räntekonto.

Ett konto kan inte avslutas i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP eller om kontot har flera kontohavare. I de här fallen ska du läsa närmare anvisningar.

Avsluta ditt konto

Närmare anvisningar

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Du kan du logga in i tjänsten op.fi också med en annan banks koder och avsluta ditt konto via tjänsten.

Avsluta ditt konto

Du kan också kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

 

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton i OP-mobilen och tjänsten op.fi. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

Läs anvisningarna om hur du ändrar användningsbegränsningarna

 

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Säkerhetsgränserna för kort kan ändras i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Du kan också ringa kundtjänsten eller besöka andelsbankens kontor.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för debit- och credit-funktionen.

Gå till kundtjänstens sida

Nätlönen är ett elektroniskt lönebesked som finns i OP-nättjänsten. För att kunna använda nätlönen behöver du nättjänstkoder.

En förutsättning för att använda nätlönetjänsten är att din arbetsgivare har tagit i bruk tjänsten genom att avtala om det med sin nätlöneoperatör.

Fördelarna med nätlön

 • Lönebeskeden finns alltid sparade, och det är lätt att titta på dem.
 • Lönebeskeden sparas i det elektroniska arkivet i 18 månader
 • Vid behov kan du skriva ut lönebeskeden eller spara dem i din dator.
 • Ett elektroniskt lönebesked är miljövänligt.
 • Nätlönen är en avgiftsfri tjänst för löntagare.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.