Brukskonto

Ett konto för vardagsrutiner

Till ett brukskonto lönar det sig att styra de regelbundna inkomsterna, t.ex. lönen eller pensionen.

 • Du kan betala dina räkningar, inköp och lån enkelt från kontot.
 • Du kan enkelt girera pengar från brukskontot t.ex. till ett Tillväxträntekonto.
 • Till ett brukskonto kan du ansluta ett kort och elektroniska tjänster, t.ex. nätkontoutdrag och e-faktura.
 • Du följer enkelt upp alla kontotransaktioner i OP-nättjänsten, OP-mobilen eller Pivo.
 • Kontoavtal som ingåtts på nätet sparas i ett elektroniskt arkiv. Där kan du i fortsättningen granska och skriva ut dem. 
Med hjälp av ett brukskonto sköts också familjens gemensamma penningaffärer smidigt. Fråga mer om ett gemensamt hushållskonto!
Marjo Salo‚ servicerådgivare, OP Åbonejden

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Brukskontot har en månadsavgift, som bestäms enligt den gällande servicetariffen.

Ta en närmare titt på servicetariffen

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.  

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan kontrollera om du är ägarkund i OP-mobilen via Annat > Ägarförmåner, i tjänsten op.fi under Ägarkund och förmåner eller i vår kundtjänst. 

Gå till ägarkund och förmåner

Månadsavgiften debiteras inte för ett brukskonto som är pantsatt eller då kontohavaren är ett dödsbo.

Våra brukskonton blev avgiftsbelagda 1.11.2020. Vi informerade om månadsavgiften för brukskonton i vårt brev eller meddelande om tariffändringar som vi skickade i augusti 2020.

Avslutning av konto som självbetjäning i tjänsten op.fi

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du i de flesta fall som självbetjäning avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto. Du kan avsluta ditt konto när du har loggat in i tjänsten op.fi.

Avsluta ditt onödiga konto

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att sända oss ett meddelande via chatten, i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Läs mer om avslutning av konton

Avslutning av konto med en annan banks koder

Kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Avslutning av konto utan bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton på nätet. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse. Du får ett textmeddelande till din mobil. Kontrollera uppgifterna i meddelandet innan du godkänner ändringen. Ändringen bekräftas med det nyckeltal som motsvarar ordningstalet i meddelandet, så du ska ha nyckeltalslistan nära till hands när du ändrar användningsbegräsningar. Ändringen träder i kraft så fort du godkänt tilläggsbekräftelsen.

Du kan göra ändringar när du har loggat in i tjänsten op.fi.

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Du kan ändra säkerhetsgränserna genom att logga in i nättjänsten, genom att ringa telefontjänsten 010 253 0022 eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för debit- och credit-funktionen.

Nätlönen är ett elektroniskt lönebesked som finns i OP-nättjänsten. För att kunna använda nätlönen behöver du nättjänstkoder.

En förutsättning för att använda nätlönetjänsten är att din arbetsgivare har tagit i bruk tjänsten genom att avtala om det med sin nätlöneoperatör.

Fördelarna med nätlön

 • Lönebeskeden finns alltid sparade, och det är lätt att titta på dem.
 • Lönebeskeden sparas i det elektroniska arkivet i 18 månader
 • Vid behov kan du skriva ut lönebeskeden eller spara dem i din dator.
 • Ett elektroniskt lönebesked är miljövänligt.
 • Nätlönen är en avgiftsfri tjänst för löntagare.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 


Kontot beviljas av andelsbanken.