Nainen ja tyttö makaavat hymyillen nurmikolla

Brukskonto

Ett konto för vardagsrutiner

Till ett brukskonto lönar det sig att styra de regelbundna inkomsterna, t.ex. lönen eller pensionen.

 • Du kan betala dina räkningar, inköp och lån enkelt från kontot.
 • Du kan enkelt girera pengar från brukskontot t.ex. till ett Tillväxträntekonto.
 • Till ett brukskonto kan du ansluta ett kort och elektroniska tjänster, t.ex. nätkontoutdrag och e-faktura.
 • Du följer enkelt upp alla kontotransaktioner i OP-nättjänsten, OP-mobilen eller Pivo.
 • Kontoavtal som ingåtts på nätet sparas i ett elektroniskt arkiv. Där kan du i fortsättningen granska och skriva ut dem

Tillgångarna på brukskontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"! 

Med hjälp av ett brukskonto sköts också familjens gemensamma penningaffärer smidigt. Fråga mer om ett gemensamt hushållskonto!
Marjo Salo‚ servicerådgivare, OP Åbonejden

Inlåningsräntan är 0,100 % för privatkunder som är ägarkunder och 0,000 % för övriga kunder. Räntan för ägarkunder betalas för de valuteringsdagar då alla kontohavare har varit ägarkunder.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton på nätet. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse. Du får ett textmeddelande till din mobil. Kontrollera uppgifterna i meddelandet innan du godkänner ändringen. Ändringen bekräftas med det nyckeltal som motsvarar ordningstalet i meddelandet, så du ska ha nyckeltalslistan nära till hands när du ändrar användningsbegräsningar. Ändringen träder i kraft så fort du godkänt tilläggsbekräftelsen.

Du kan göra ändringar när du har loggat in i tjänsten op.fi.

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Du kan ändra säkerhetsgränserna genom att logga in i nättjänsten, genom att ringa telefontjänsten 010 253 0022 eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för debit- och credit-funktionen.

Nätlönen är ett elektroniskt lönebesked som finns i OP-nättjänsten. För att kunna använda nätlönen behöver du nättjänstkoder.

En förutsättning för att använda nätlönetjänsten är att din arbetsgivare har tagit i bruk tjänsten genom att avtala om det med sin nätlöneoperatör.

Fördelarna med nätlön

 • Lönebeskeden finns alltid sparade, och det är lätt att titta på dem.
 • Lönebeskeden sparas i det elektroniska arkivet i 18 månader
 • Vid behov kan du skriva ut lönebeskeden eller spara dem i din dator.
 • Ett elektroniskt lönebesked är miljövänligt.
 • Nätlönen är en avgiftsfri tjänst för löntagare.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund får du också bättre ränta på ditt brukskonto: 0,10 % (normalt 0,00 %).
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.
 • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.

Kontot beviljas av andelsbanken.