Försäkring för unga

Hos Pohjola Försäkring hittar du försäkringar som skydd för dig själv, dina närstående och din egendom. För våra unga preferenskunder erbjuder vi 21 % i rabatt på de flesta av våra försäkringar. Läs om hur det är att vara preferenskund och om våra försäkringar och dra nytta av rabatterna för unga preferenskunder.

Du som är ung, bli preferenskund hos oss – du får rabatt

Som preferenskund i åldern 18–27 år får du en rabatt på 21 % på följande försäkringar:

  • Hemförsäkring
  • Fortlöpande reseförsäkring
  • Personförsäkringar (till exempel Hälsoförsäkring)
  • Båtförsäkring
  • Djurförsäkring
  • Försäkring för värdeföremål

Dessutom får du som preferenskund en 7 % grundrabatt på fordons kaskoförsäkringar.

Rabatten gäller inte liv- och invaliditetsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller försäkringar som utgått, det vill säga sjukkostnadsförsäkringar och Easy-försäkringspaket.

Tilläggsrabatt för andelsbankens ägarkunder

När du dessutom är ägarkund hos andelsbanken får du ytterligare en tilläggsrabatt på 3 %. Som 18–27-åring, preferenskund och ägarkund i andelsbanken kan alltså din rabattprocent vara upp till 24 %. Som ägarkund i andelsbanken samlar du även OP-bonus som används för försäkringspremier.

Du förblir preferenskund även efter att du fyllt 28, men rabattprocenten ändras från 21 % till 7 %. Alla våra preferenskunder över 27 år får följande rabatter:

  • 7 % rabatt på hemförsäkringar och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar), fortlöpande reseförsäkringar och kaskoförsäkringar för fordon
  • Som ägarkund får du dessutom en 3 % tilläggsrabatt och då kan den totala rabatten efter att du fyllt 28 vara 10 %.

Hur kan man bli en preferenskund?

Du blir preferenskund hos Pohjola Försäkring när du tryggar dig själv, dina närstående eller din egendom med en försäkring ur minst tre olika produktgrupper. Du hittar försäkringsproduktgrupperna nedan:

Du kan teckna försäkringar på nätet eller lämna offertbegäran på försäkringar som du behöver.

Med de här kombona kommer du åt rabatterna:

Ungas första behov av försäkring hänför sig vanligen till hemmet, resor och fordonskörning. Nedan ser du med vilka försäkringshelheter du till exempel kan bli preferenskund hos Pohjola Försäkring och få den rabatt på 21 % som hör till dig som preferenskund.

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 1

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 3

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 2

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 4

Hemförsäkring för unga 

Hemförsäkringen är en vanlig första försäkring för unga. En hemförsäkring för unga är ett utomordentligt skydd för såväl ytorna som lösöret i det första hemmet, oavsett av om du bor på hyra eller i en bostad som du äger. 

Med en hemförsäkring skyddar du hemmet till exempel i händelse av brand- eller vattenskador och du kan skräddarsy försäkringen så att den tryggar också dina saker i hemmet om de går sönder eller blir stulna.

Reseförsäkring för unga

Reseförsäkringen tryggar i sin mest omfattande form resenären och resgodset i händelse av skador som inträffar under resan. Du kan välja mellan en tidsbestämd eller fortlöpande reseförsäkring som skydd under resan. Om du reser i Finland eller utomlands högst en gång om året rekommenderar vi som skydd en tidsbestämd reseförsäkring som gäller endast för den aktuella resan. Om du reser fler gånger lönar det sig att trygga resorna med en ständigt giltig, fortlöpande reseförsäkring.

Det är skäl att beakta att endast den fortlöpande reseförsäkringen tar dig steget närmare de rabatter på 21 % som unga preferenskunder får.

Hälsoförsäkring för unga

Med en hälsoförsäkring skyddar du dig själv under resten av livet för olycksfall och om du vill också för sjukdomar. När du som ung och frisk tecknar en hälsoförsäkring får du bästa möjliga skydd för framtiden. Det innebär att eventuella senare sjukdomar inte påverkar försäkringens omfattning och du kan alltid välja den lämpligaste kanalen att sköta din hälsa. Med hälsoförsäkring kan du sköta ärenden både privat och på den offentliga sidan utan bekymmer av höga kostnader.

Med Hälsoförsäkringen får du också tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. Du kan kontakta hälsomästaren per telefon eller i applikationen, om du blir sjuk eller skadar dig. Hälsomästaren bokar en tid för dig hos våra läkarpartner eller ger dig instruktioner för egenvård.

Sköt dina försäkringsärenden smidigt i OP-mobilen eller på op.fi

Som kund hos oss har du tillgång till mångsidiga försäkringstjänster både på nätet och i OP-mobilen. Du kan till exempel beställa försäkringsfakturorna som e-faktura och begära försäkringsdokument elektroniskt istället för pappersversion till tjänsten op.fi och OP-mobilen. Om du också har OP som bank sköter du smidigt dina bankärenden i samma tjänst, både på nätet och i mobilen.

I OP-mobilen är försäkringstjänsterna alltid inom räckhåll

Det är enkelt att sköta försäkringsärenden och att till exempel göra skadeanmälan i OP-mobilen. I OP-mobilen har du också alltid försäkringskorten med dig. Försäkringskortet behöver du till exempel då du insjuknar på resa och måste visa reseförsäkringens försäkringskort på sjukhuset. Med hemförsäkringens försäkringskort kan du smidigt visa åt hyresvärden att du har den fordrade hemförsäkringen i kraft.

I skadesituationer får du hjälp av Pohjola Skadehjälpen

Ingen vill bli lämnad ensam i en skadesituation och därför har vi i Pohjola Skadehjälpen samlat tydliga anvisningar för olika skadesituationer. Om en skada inträffar eller om du till exempel insjuknar hittar du i Pohjola Skadehjälpen anvisningar för att hantera skadan och söka ersättning samt kontaktuppgifter till närmaste samarbetspartner vid skador.