Försäkring för unga

Hos Pohjola Försäkring hittar du försäkringar som skydd för dig själv, dina närstående och din egendom. För våra unga preferenskunder erbjuder vi 21 % i rabatt på de flesta av våra försäkringar. Läs om hur det är att vara preferenskund och om våra försäkringar och dra nytta av rabatterna för unga preferenskunder.

Du som är ung, bli preferenskund hos oss – du får rabatt

Du blir preferenskund hos Pohjola Försäkring när du tryggar dig själv, dina närstående eller din egendom med en försäkring ur minst tre olika produktgrupper. Du hittar försäkringsproduktgrupperna nedan:

När du är preferenskund hos oss får du nedanstående rabatter på dina försäkringar – oberoende av din ålder.

  • 7 % rabatt på hemförsäkringar och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar), fortlöpande reseförsäkringar och kaskoförsäkringar för fordon

Som preferenskund i åldern 18–27 får du en rabatt på 21 % istället för en rabatt på 7 % på följande försäkringar:

  • Hemförsäkring
  • Fortlöpande reseförsäkring
  • Personförsäkringar (till exempel Hälsoförsäkring)
  • Båtförsäkring
  • Djurförsäkring
  • Försäkring för värdeföremål

Rabatten gäller inte liv- och invaliditetsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller försäkringar som utgått, det vill säga sjukkostnadsförsäkringar och Easy-försäkringspaket.

Försäkringar för unga – med de här kombona kommer du åt rabatterna

Ungas första behov av försäkring hänför sig vanligen till hemmet, resor och fordonskörning. Nedan ser du med vilka försäkringshelheter du till exempel kan bli preferenskund hos Pohjola Försäkring och få den rabatt på 21 % som hör till dig som preferenskund.

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 1

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 3

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 2

 

Försäkringar för unga, exempelpaket 4

Hemförsäkring för unga 

Hemförsäkringen är en vanlig första försäkring för unga. En hemförsäkring för unga är ett utomordentligt skydd för såväl ytorna som lösöret i det första hemmet, oavsett av om du bor på hyra eller i en bostad som du äger. 

Med en hemförsäkring skyddar du hemmet till exempel i händelse av brand- eller vattenskador och du kan skräddarsy försäkringen så att den tryggar också dina saker i hemmet om de går sönder eller blir stulna.

Reseförsäkring för unga

Reseförsäkringen tryggar i sin mest omfattande form resenären och resgodset i händelse av skador som inträffar under resan. Du kan välja mellan en tidsbestämd eller fortlöpande reseförsäkring som skydd under resan. Om du reser i Finland eller utomlands högst en gång om året rekommenderar vi som skydd en tidsbestämd reseförsäkring som gäller endast för den aktuella resan. Om du reser fler gånger lönar det sig att trygga resorna med en ständigt giltig, fortlöpande reseförsäkring.

Det är skäl att beakta att endast den fortlöpande reseförsäkringen tar dig steget närmare de rabatter på 21 % som unga preferenskunder får.