Pensionssparande

Genom att spara regelbundet räcker det med ett litet belopp för att du ska kunna komplettera din lagstadgade pension och tillbringar bekymmersfria pensionsdagar.

Komplettera pensionstidens utkomst

Trots att det är långt till pensionsåldern, kan det löna sig att fundera ett tag på den redan nu. Fundera på hurdant liv du vill leva som pensionär. Och vad betyder det att pensionsåldern höjs stegvis? Vad händer om den egna arbetsförmågan eller karriären inte räcker fram till den planerade pensionsåldern? Utan aktivt pensionssparande kan din pension bli rent av mindre än hälften av dina nuvarande inkomster.

Pensionssparande ger frihet för pensionstiden

Genom att öka dina besparingar kan du förbereda dig på framtiden t.ex. så här:

Komplettera din lagstadgade pension och säkerställa en god levnadsstandard för pensionsdagarna.

  • Gå i pension t.ex. samtidigt som din make.
  • Använd besparingarna för allt det som du inte haft tid för under karriären, t.ex. hobbyer, resor o.dyl.
  • Förbered dig på större utgifter i anslutning till boendet, t.ex. en rörreparation i bostaden.
  • Skaffa tjänster för hälso- och sjukvård vid behov till och med av en privat tjänsteleverantör.

Det lönar sig att börja pensionsspara i tid

Genom att spara till din pension kan du komplettera din lagstadgade pension och påverka inkomsterna under åren efter arbetskarriären. Då du börjar spara till din pension i tid, kommer du igång redan med ett litet månatligt belopp och hinner samla gott om pensionsbesparingar innan du går i pension. När du funderar på hur mycket du kunde lägga undan i pensionsbesparingar per månad, är det bäst att börja med att reda ut hur stor din pension kommer att bli. Det kan du göra till exempel med Arbetspension.fi:s pensionsräknare.

Vid pensionssparande är tidsperspektivet långt, och då lönar det sig att också tänka på avkastningen på besparingarna. Ett bra sätt att spara till pensionen är till exempel via olika fonder. Fonderna placerar sina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden och erbjuder en god spridning för besparingarna och möjlighet till bättre avkastning på lång sikt.

Börja pensionsspara med våra fonder: