Kuvassa nainen testaa puhelimellaan eläkesäästämisen laskuria, koska haluaa tietää kannattaako eläkesäästäminen.

Pensionssparande

Det lönar sig att pensionsspara. Genom att regelbundet spara även ett litet belopp kompletterar du nämligen din lagstadgade pension. Pensionssparandet ger ekonomisk trygghet för pensionsdagarna, och du kan påverka inkomsterna under pensionstiden. Ju tidigare du börjar, desto mindre sparbelopp kan du börja pensionsspara med.

Alternativ för frivilligt pensionssparande 

  • Månadssparande i en fond är lätt och det enklaste sättet att börja pensionsspara.
  • Som försäkringssparare kan du spara i fonder och placeringskorgar. Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringen utan skattepåföljder. 
  • Genom att placera i aktier kan du förvänta dig en större avkastning, men det innebär också en större risk. 

I pensionssparande är placeringstiden lång, och då är det skäl att beakta också den förväntade avkastningen. När placeringstiden är lång minskar risken, eftersom kurssvängningarna på lång sikt är mindre.

 

Har du redan en frivillig pensionsförsäkring? 

Då du enligt pensionsvillkoren har uppnått pensionsåldern kan du börja ta ut pension när det passar dig. Om du vill kan du också senarelägga uttaget av pension om din pensionstid inte ännu har börjat. Läs anvisningar om hur du antingen kan börja ta ut pension eller skjuta upp uttaget. 

Komplettera utkomsten under pensionstiden

Utöver en lagstadgad intjänad arbetspension eller en FöPL-försäkring för företagare lönar det sig också att på egen hand spara för pensionen. Även om det är långt till pensionen, kan man gärna ta sig lite tid och tänka på den redan nu. Hur mycket minskar dina inkomster när du går i pension? Vad händer om din egen arbetsförmåga eller din karriär inte räcker ända fram till den planerade pensionsåldern? Pensionssparandet ger ekonomisk trygghet och frihet under pensionstiden. 

Kontrollera hur mycket pension du har samlat

Det kan vara svårt att uppskatta sin egen pension. Den kommer inte att motsvara lönenivån, utan blir ungefär 30–60 procent av lönen. Kontrollera hur mycket arbetspension du har tjänat in enkelt i OP-mobilen eller med pensionsåldersräknaren på webbplatsen työeläke.fi. När du får en bild av din framtida inkomstnivå som pensionär, är det lättare att räkna hur mycket det utöver den lagstadgade pensionen lönar sig att samla besparingar och placeringar för pensionstiden. Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag:
Öppna OP-mobilen > Konton och kort > Arbetspensionsutdrag 

Det lönar sig att börja pensionsspara i tid

Det viktigaste är att börja pensionsspara i tid – helst redan i trettioårsåldern eller ännu tidigare. Då du börjar spara till din pension tidigt, kommer du igång med ett litet månatligt belopp och hinner samla gott om pensionsbesparingar innan du går i pension. När du har tagit reda på ditt kommande pensionsbelopp, kan du räkna hur mycket pensionsbesparingar det lönar sig att samla. 

Sparräknaren, det vill säga räknaren Ränta på ränta

Testa hurdana pensionsbesparingar du kan samla med olika sparbelopp. Sparräknaren föreslår placeringsobjekt som passar dig. Börja med frivilligt pensionssparande redan idag.

 

Pensionssparande ger frihet för pensionstiden

Med pensionsbesparingarna kan du till exempel:

  • Komplettera ditt lagstadgade pensionsskydd och din utkomst under pensionstiden.
  • Gå i pension till exempel samtidigt som din make eller maka.
  • Använda besparingarna till hobbyer och resor under pensionstiden.
  • Förbereda dig för större utgifter som hänför sig till boende, såsom renoveringar av bostaden.
  • Köpa hälso- och sjukvårdstjänster av en privat tjänsteleverantör om du vill.

 

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.