Europeiska är en del av Pohjola Försäkring

Försäkringsaktiebolaget Europeiska har gått samman med och blivit en del av Pohjola Försäkring Ab 1.11.2019. Ändringen från Europeiska till Pohjola Försäkring förutsätter inga åtgärder av reseförsäkringskunder till Europeiska, och den påverkar inte innehållet i försäkringsavtalen, försäkringsvillkoren eller tjänsterna.

 

Bekanta dig med Pohjola Reseförsäkring eller läs på Pohjola Skadehjälpen instruktioner om hur man ska göra vid skadefall under resor och om våra partner som hjälper dig utomlands.

 

 

Var kan jag se uppgifterna om min reseförsäkring?

Har du redan tryggat din resa med en reseförsäkring? Du kan kolla uppgifterna om och villkoren för din reseförsäkring genom att logga in i tjänsten op.fi och gå till sektionen Mina försäkringar.

Europeiska har försvunnit – Vad ändrades?

Varumärket Europeiska försvann i och med att Försäkringsaktiebolaget Europeiska gick samman med och blev en del av Pohjola Försäkring. Förändringen påverkar inte innehållet i försäkringsavtalen, försäkringsvillkoren eller tjänsterna. Förändringen förutsätter heller inte några åtgärder av reseförsäkringskunder till Europeiska. Från och med 1.11 är det Pohjola Försäkring som beviljar rese- och resgodsförsäkringarna. 

Europeiskas försäkringskort förnyas under loppet av 2019

Europeiskas reseförsäkringskort fasas ut under oktober-december 2019. Vi skickar alla våra reseförsäkringskunder ett nytt reseförsäkringskort från Pohjola Försäkring före slutet av år 2019. Det nya kortet ersätter ditt tidigare försäkringskort, så ta det omedelbart i bruk. Som OP:s bankkund får du ett nytt reseförsäkringskort också i OP-mobilen.