Renoveringslån – välj en fungerande grund för finansieringen av renoveringen

Förverkliga dina renoveringsdrömmar. Ansök om renoveringslån behändigt på nätet.

 • Trygg och enkel låneskötsel hela lånetiden.

 • Inga dolda räntor eller kostnader.

 • Flexibel betalning vid behov.

 

Räkna ut ett lämpligt lån för dig

Räknaren är inte tillgänglig just nu. Var god och försök på nytt om en stund.
Hur mycket lån behöver du?
Månadsbetalning
-
Lånetid
Planerad lånetid. Den rekommenderade lånetiden för bolån är högst 20 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 20 år inte passar dig.
Räntesats
Den räntesats som räknaren ger automatiskt är det nuvarande utgångsvärdet för räntan på bolån (12 mån. euribor + kundvis marginal). Du kan ändra räntesatsen och pröva hur en ränteändring påverkar lånet.
Pröva hur en betydligt högre ränta påverkar månadsbetalningen på ditt lån.

Bolån


Månadsbetalning
€/mån.
Premie för återbetalningsskyddet
€/mån.
Lånebelopp:
Återbetalningsskyddets omfattning:
Premie: €/mån.
€/dag
Du kan försäkra högst 300 000 euro av lånet, försäkringens månadsersättning är högst 2 500 euro och försäkringstiden högst 30 år. Om din kredit är större, hjälper din bank dig välja ett lämpligt skydd.
Månadsbetalning för det tryggade lånet totalt:
€/mån.
Beräkningen av återbetalningsskyddet misslyckades. Försök igen.
Det kan samlas OP–bonus under det första året
+
En ägarkund, som har bank- och/eller försäk-ringsärenden som berättigar till OP-bonus. Med ärenden avses summan av t.ex. lån, besparingar och placeringar samt inköp som betalats med Visa Credit-funktionen. Till ärenden räknas också försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon. Med OP-bonus betalas bankserviceavgifter, t.ex. serviceavgifterna för lån. Bonus används också för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon samt OP-Fastighetscentralens provisioner. OP-bonus har för det första året räknats enligt de bonusregler som gäller för närvarande. I uträkningen har beaktats dina månadsbetalningar för det första året.
Amorteringssätt:Bibehållen annuitet
Bibehållen annuitet. Månadsbetalningen hålls oförändrad, men lånetiden kan ändras då räntorna ändras.
Effektiv ränta: %
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
Uppskattad totalkostnad:
Anger hur mycket återbetalningen av lånet skulle kosta med kostnader och avgifter enligt de uppgifter du gett.
Hur mycket lån behöver du?
Vilken löptid skulle passa dig?
Sista delbetalning
Andra alternativ
Avbetalning MED SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller lånetiden.
Månadsbetalning
Ränta
%
Totalkostnad
Sista delbetalning:
 • Som säkerhet för lånet används den bil du köper
 • Lämpar sig för alla bankers kunder
 • Preliminärt kreditbeslut genast
Uppläggningsavgift YLL_DATA_INIT_COST_AMOUNT € och handläggningsavgift YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY€/delbetalning.
 • Räntesats: %
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Flexkredit UTAN SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller lånetiden.
Månadsbetalning
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du kan ansöka om en kredit på 2000 - 8500 e
 • Lämpar sig för mindre inköp
 • Kreditbeslut genast eller inom två bankdagar
Kreditavgiften är 6 € / mån. Den omfattar uppläggningskostnaderna för krediten, kredituttag på det egna kontot och faktureringen. Du betalar inga andra kostnader än räntan och kreditavgiften.
 • Räntesats: %
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Specialkredit UTAN SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller lånetiden.
Månadsbetalning
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du kan ansöka om en kredit på 2000 - 15000 e
 • Lämpar sig för finansiering av engångsinköp
 • Kreditbeslut genast eller inom två bankdagar
Kreditavgiften är 6 € / mån. Den omfattar uppläggningskostnaderna för krediten och faktureringen. Du betalar inga andra kostnader än räntan och kreditavgiften.
 • Räntesats: %
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Banklån MED SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller lånetiden.
Månadsbetalning
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du behöver säkerhet för lånet, t.ex. en ägarbostad.
 • Lämpar sig för engångsinköp på över 10 000 euro
 • Återbetalningen kan planeras så att den passar just dig.
För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras en avgift enligt bankens tariff.
 • Räntesats: %
 • Referensränta:
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Hur mycket lån behöver du?
Vilken månadsbetalning skulle passa dig?
Andra alternativ
Flexkredit UTAN SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller månadsbetalningen.
Lånetid
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du kan ansöka om en kredit på 2000 - 8500 e
 • Lämpar sig för mindre inköp
 • Kreditbeslut genast eller inom två bankdagar
Kreditavgiften är 6 € / mån. Den omfattar uppläggningskostnaderna för krediten, kredituttag på det egna kontot och faktureringen. Du betalar inga andra kostnader än räntan och kreditavgiften.
 • Räntesats: %
 • Referensränta:
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Specialkredit UTAN SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller månadsbetalningen.
Lånetid
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du kan ansöka om en kredit på 2000 - 15000 e
 • Lämpar sig för finansiering av engångsinköp
 • Kreditbeslut genast eller inom två bankdagar
Kreditavgiften är 6 € / mån. Den omfattar uppläggningskostnaderna för krediten och faktureringen. Du betalar inga andra kostnader än räntan och kreditavgiften.
 • Räntesats: %
 • Referensränta:
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION
Banklån MED SÄKERHET

Lånet amorteras inte tillräckligt snabbt. Ändra lånebeloppet eller månadsbetalningen.
Lånetid
Ränta
%
Totalkostnad
 • Du behöver säkerhet för lånet, t.ex. en ägarbostad.
 • Lämpar sig för engångsinköp på över 10 000 euro
 • Återbetalningen kan planeras så att den passar just dig.
För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras en avgift enligt bankens tariff.
 • Räntesats: %
 • Referensränta:
 • Effektiv ränta: %
 • Antal delbetalningar: delbetalningar
Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan. Som kreditkostnader för bolån används en expeditionsavgift på YLL_DATA_INIT_PROVISION_PERCENTAGE % av kreditbeloppet (minimum YLL_DATA_INIT_COST_MIN euro) och en lånebetalningskostnad på YLL_DATA_EXPENSES_MONTHLY euro. Som kreditkostnader för konsumentkrediter med säkerhet (banklån) används en expeditionsavgift på 120 euro och en lånebetalningskostnad på 2,50 euro.
VISA TILLÄGGSINFORMATION
DÖLJ TILLÄGGSINFORMATION

Tid som lån söks för
Lånebelopp
Räntesats
Återbetalningstid
 • Kalkylen är riktgivande. Räntan på krediten och de övriga villkoren preciseras i din kreditoffert.

Hurdant renoveringslån behöver du?

Välj mellan olika alternativ ett klokt sätt att finansiera en lätt renovering i ditt hem. Jämför lånen och fyll i en ansökan på nätet så kan du inleda renoveringen.

Om du har säkerheter eller en borgensman då du ansöker om lån, får du ett lån på över 15 000 euro, samt den förmånligaste möjliga räntan. Du kan också ansöka om renoveringslån utan säkerhet om lånebeloppet är under 15 000 euro.

För att finansiera renoveringen kan du också ansöka om en flexibel limit utan säkerhet. Från limiten kan du ta ut pengar enligt behov.

Ibland kan det vara klokt att finansiera renoveringen med kreditkort.

 

Det lönar sig att finansiera en grundlig reparation med bolån

Om du ska grundrenovera ditt egnahemshus, lönar det sig att finansiera renoveringen med ett bolån. Du får delvis dra av låneräntorna i beskattningen. 

Med en grundlig renovering avses inte bara en ytlig renovering utan man förnyar till exempel husets värme-, vatten-, ventilations- och elsystem. 

 

Ett renoveringslån är en investering i ditt hem

Har du en lätt renovering eller ett terassbygge på kommande, eller är det dags att förnya köksinredningen?

Undvik oväntade reparationskostnader eller allvarliga skador genom att utföra renoveringen i tid. En renovering är en investering. Efter renoveringen ökar dessutom boendekomforten. En väl genomförd renovering ökar bostadens värde. Kom ihåg att du kan dra nytta av hushållsavdraget om du anlitar experter. Då får du tillbaka en del av priset på renoveringsarbetet som skatteavdrag.

Läs mer om hushållsavdraget på skatt.fi

Använd säkerheter så får du den förmånligaste räntan på renoveringslånet 

Ett banklån är ett lån med säkerhet som är ett alternativ med förmånligare ränta för finansiering av renoveringar. Som säkerhet för banklånet används i regel bostadsegendom (till exempel din bostad, stuga eller placeringsbostad). Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet. Också skog, placeringar eller besparingar kan användas som säkerhet för lånet.

Ett banklån är ett populärt val vid sidan av bolånet för renovering av hemmet eller stugan. Du kan ansöka om ett renoveringslån med säkerhet från 8 000 euro uppåt utan övre gräns. Det lämpar sig för finansiering också av en större renovering.

Som ägarkund hos andelsbanken får du OP-bonus för ditt banklån..

Ta en titt på banklån med säkerhet

Du får ett lån på max. 15 000 euro utan säkerhet

Om du vill få lån utan säkerhet ska du ansöka om en Specialkredit. Fyll i en låneansökan på nätet så får du i regel beslutet om renoveringslån genast. Det största lånet du kan få utan säkerhet är 15 000 euro. Endast kunder hos OP kan ansöka om Specialkredit.

Ta en titt på Specialkredit utan säkerhet

Ansök om en limit utan säkerhet om din budget ännu är oklar

En limit utan säkerhet, dvs. Flexkredit, är ett bra lånealternativ då din renoveringsbudget ännu är oklar. Från limiten kan du alltid ta ut kredit vid behov. För en Flexkredit behöver du inga säkerheter. Du kan få en limit utan säkerhet på 2 000–8 500 euro.

Då du betalar krediten, frigörs ett motsvarande belopp som kan användas på nytt. Limiten lämpar sig alltså väl också för renoveringar som har en oklar tidtabell eller som verkställs i flera faser. Endast kunder hos OP kan ansöka om en limit utan säkerhet.

Ta en titt på Flexkredit utan säkerhet

Varför lönar det sig att ta ett renoveringslån?

 • Du kan sprida kostnaderna på renoveringen över en längre tid.
 • Spridningen gör det lättare för dig att planera din ekonomi långsiktigt.
 • En renovering är en investering med vilken du frigör kapital för annat bruk.
 • I stället för att använda dina besparingar för en renovering kan du till exempel placera besparingarna och sträva efter en bättre ränta på dem.
 • En renovering ökar bostadens värde och är en investering för framtiden.
   

Ansök om renoveringslån på nätet – du får lånebeslutet snabbt

Ansök om renoveringslån på nätet. Du får beslutet snabbt. Beslutet om ett lån utan säkerhet får du vanligtvis genast.

 

Ett banklån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 4,5 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 3,85 % (3,36 % 09/2021) och för lånet debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 120 euro då lånet tas ut. 

Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 134 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas tillbaka med jämna poster på 183,56 euro med en månads mellanrum.

Krediten beviljas av Andelsbanken

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 9,58 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (7,4 % 9/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 8 755,09 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 146 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 14,75 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,4 % 1/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 152,91 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 179,7 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.