Renoveringslån – lån för mindre eller större renoveringar

Vare sig du planerar en lätt renovering eller en mer omfattande grundlig renovering, kan vi erbjuda dig ett lämpligt lån för den renovering du planerar. Läs mer om våra alternativ och fyll i ansökan bekvämt på nätet.

 

Banklån

Ett engångslån med säkerhet och förmånlig ränta.

 • Från 10 000 euro uppåt
 • Du behöver säkerhet för lånet
 • Typisk ränta 3 - 5 % + 12 mån. euribor
 • För alla bankers kunder

Specialkredit

Engångskredit utan säkerhet som du får snabbt in på ditt konto.

 • 2 000 - 15 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 7,95 % + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Finansiering från företag

Kredit utan säkerhet från våra samarbetsföretag.

 • 2 000 - 50 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 5 - 8 % + OP-Prime
 • För alla bankers kunder

Planerar du en grundlig renovering?

Ett bolån är det förmånligaste alternativet för en grundlig renovering.

 

Jämför lån – ett hurdant renoveringslån passar mig?

Du kan ansöka om ett lån med eller utan säkerhet för att finansiera din renovering. Du kan också ansöka om finansiering för en renovering hos många av våra samarbetsföretag. 

Innan du ansöker om lån för en renovering rekommenderar vi att du funderar på hur mycket lån du behöver och att du i lugn och ro tar reda på mer om de olika alternativen. Lånealternativen skiljer sig från varandra exempelvis till säkerheter, ränta och maximalt belopp.

Banklån – renoveringslån med säkerhet från 10 000 euro uppåt

Du kan ansöka om ett Banklån med säkerhet för finansiering av en renovering från 10 000 euro uppåt utan övre gräns. Det går enkelt att ansöka om lån ensam eller tillsammans med en annan person, vare sig du är kund hos OP eller inte. 

Räntan på ett lån med säkerhet är förmånligare än räntan på ett lån utan säkerhet, eftersom säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. Låneräntan bestäms kundspecifikt – vanligtvis är den cirka 3–5 %. 

För ett Banklån behöver du en säkerhet som banken godkänner. Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom, till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga. Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet. Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. 

Som ägarkund hos andelsbanken får du OP-bonus för ett Banklån med säkerhet.

Specialkredit – renoveringslån utan säkerhet upp till 15 000 euro

Ansök om Specialkredit, om du vill ha ett lån utan säkerhet och pengarna på kontot på en gång. Du kan ansöka om ett renoveringslån utan säkerhet upp till 15 000 euro. Räntan på en Specialkredit utan säkerhet är 7,95 % + 3 mån. euribor.

Fördelen med ett renoveringslån utan säkerhet är att du får kreditbeslutet snabbt. Fyll i ansökan i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Du får kreditbeslutet genast eller senast inom två bankdagar. Du får pengarna på kontot genast när du har godkänt kreditavtalet.

Tänk på att du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP.

Renoveringsfinansiering direkt från företag – för alla bankers kunder

Du får finansiering för renoveringen direkt från företaget, då du vet vad du köper. Du kan ansöka om finansiering utan säkerhet upp till 50 000 euro. Fyll i ansökan om finansiering från OP:s samarbetsföretag på nätet. Du får beslutet genast.

För en grundlig renovering lönar det sig att ansöka om bolån

Med grundlig renovering avses en mer omfattande renovering, där man förnyar till exempel husets värme-, vatten-, ventilations- eller elsystem. En grundlig renovering av ett egnahemshus lönar det sig att finansiera med ett bolån eftersom bolån är det förmånligaste alternativet.

Om du bor i en aktielägenhet, finansieras bostadsbolagets grundliga renoveringar såsom stambyten, fönster-, fasad- och takrenoveringar, med ett bolagslån som tas av bostadsbolaget. Bolagslånet amorteras månatligen i finansieringsvederlaget. Du kan också ansöka om bolån med säkerhet för din andel av bolagslånet och betala tillbaka hela din andel på en gång.

Flexkredit – en fortlöpande kredit utan säkerhet

En Flexkredit är ett bra alternativ, om din renovering kostar högst 8 500 euro och din budget ännu är osäker. Flexkredit är en konsumentkredit utan säkerhet som du kan utnyttja fortlöpande. Du kan ansöka om en kredit på 2 000–8 500 euro. Räntan på en Flexkredit är 7,95 % + 3 mån. euribor. 

När du betalar tillbaka på krediten, frigörs ett motsvarande belopp som du kan använda på nytt. Den passar alltså bra också för renoveringar med oklar tidtabell eller som utförs i flera faser. 

Tänk på att du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP.

Hur ansöker jag om renoveringslån? 

Du kan ansöka om ett renoveringslån enkelt i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Om du ansöker om ett renoveringslån utan säkerhet, alltså en Specialkredit eller Flexkredit, får du kreditbeslutet snabbt. När du slutför ansökan och godkänner kreditavtalet får du pengarna på kontot genast. 

Du får beslutet om ett Banklån med säkerhet ofta inom 1–3 dagar.

Varför lönar det sig att ta ett renoveringslån?

Med ett renoveringslån kan du sprida kostnaderna för renoveringen över en längre tid och enklare planera din ekonomi. I stället för att använda dina besparingar för en renovering kan du till exempel placera besparingarna och sträva efter bättre avkastning på dem. En renovering höjer också bostadens värde och är en investering för framtiden.

Kom ihåg att du kan dra nytta av hushållsavdraget om din renovering utförs av en expert. Då kan du få tillbaka en del av priset på renoveringsarbetet som skatteavdrag.

Flexibilitet i renoveringslånet enligt din livssituation 

Du kan när som helst betala mer än den avtalade amorteringen på ett renoveringslån med eller utan säkerhet. Du kan också när som helst betala tillbaka hela lånet på en gång. 

När du ansöker om ett renoveringslån avtalar du om betalningsposterna för det. Under tidens gång kan du ändå i tjänsten op.fi ändra beloppet på betalningsposten, byta förfallodag eller ansöka om amorterings- eller betalningsfrihet för ditt lån.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 1,921 % (5.9.2022), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,2 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 842 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 192,88 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,59 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 9 181,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 155 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 16,01 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 187,08 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 185 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Om du har en engångskredit eller kontokredit, ser du uppgifterna om din finansiering i nättjänsten för OP:s finansiering. Via tjänsten kan du också ansöka om ändring av den månatliga betalningsposten eller förfallodagen för din faktura.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.