Renoveringslån

Vare sig du planerar en lätt renovering eller en mer omfattande grundlig renovering, kan vi erbjuda dig ett lämpligt lån för den renovering du planerar. Läs mer om våra alternativ och fyll i ansökan bekvämt på nätet.

Banklån

Engångskredit med säkerhet för större renovering eller totalrenovering.

 • Från 10 000 euro uppåt
 • Du behöver säkerhet för lånet
 • Typisk ränta 3 - 5 % + 12 mån. euribor
 • För alla bankers kunder

OP Exaktkredit

Engångskredit utan säkerhet, som du får beslutet om bekvämt på nätet.

 • 2 000 - 30 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Personlig ränta 3,5–10,95 % marginal + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Finansiering från företag

Kredit utan säkerhet från våra samarbetsföretag.

 • 2 000 - 50 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 5 - 8 % + OP-Prime
 • För alla bankers kunder

 

Jämför lån – ett hurdant renoveringslån passar mig?

Du kan ansöka om ett lån med eller utan säkerhet för att finansiera din renovering. Du kan också ansöka om finansiering för en renovering hos många av våra samarbetsföretag. 

Innan du ansöker om lån för en renovering rekommenderar vi att du funderar på hur mycket lån du behöver och att du i lugn och ro tar reda på mer om de olika alternativen. Lånealternativen skiljer sig från varandra exempelvis till säkerheter, ränta och maximalt belopp.

Banklån – renoveringslån med säkerhet från 10 000 euro uppåt

Du kan ansöka om ett Banklån med säkerhet för finansiering av en renovering från 10 000 euro uppåt utan övre gräns. Det går enkelt att ansöka om lån ensam eller tillsammans med en annan person, vare sig du är kund hos OP eller inte.

Räntan på ett lån med säkerhet är vanligen förmånligare än räntan på ett lån utan säkerhet, eftersom säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. Låneräntan bestäms kundspecifikt – vanligtvis är den cirka 3–5 %.

För ett Banklån behöver du en säkerhet som banken godkänner. Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom, till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga. Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet. Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. 

Som ägarkund hos andelsbanken får du OP-bonus för ett Banklån med säkerhet.

OP Exaktkredit – renoveringslån utan säkerhet upp till 30 000 euro

Ansök om OP Exaktkredit, om du vill ha ett lån utan säkerhet och pengarna på kontot på en gång. Du kan ansöka om ett renoveringslån utan säkerhet upp till 30 000 euro. Räntan består av en marginal på 3,5–10,95 % + 3 mån. euribor.

Fyll i ansökan i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Du får kreditbeslutet senast inom två bankdagar. Du får pengarna på kontot när du har godkänt kreditavtalet.

Tänk på att du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP.

Renoveringsfinansiering direkt från företag – för alla bankers kunder

Du får finansiering för renoveringen direkt från företaget, då du vet vad du köper. Du kan ansöka om finansiering utan säkerhet upp till 50 000 euro. Fyll i ansökan om finansiering från OP:s samarbetsföretag på nätet. Du får beslutet genast.

Flexkredit – en fortlöpande kredit utan säkerhet

En Flexkredit är ett bra alternativ, om din renovering kostar högst 8 500 euro och din budget ännu är osäker. Flexkredit är en konsumentkredit utan säkerhet som du kan utnyttja fortlöpande. Du kan ansöka om en kredit på 2 000–8 500 euro. Räntan på en Flexkredit är 7,95 % + 3 mån. euribor. 

När du betalar tillbaka på krediten, frigörs ett motsvarande belopp som du kan använda på nytt. Den passar alltså bra också för renoveringar med oklar tidtabell eller som utförs i flera faser. 

Tänk på att du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP.

Lån för totalrenovering

Med totalrenovering avses en mer omfattande renovering, där man förnyar till exempel husets värme-, vatten-, ventilations- eller elsystem. En totalrenovering kan finansieras till exempel med en konsumentkredit med säkerhet, dvs. Banklån.

Läs mer om Banklån

Om du bor i en aktielägenhet, finansieras bostadsbolagets totalrenoveringar såsom stambyten, fönster-, fasad- och takrenoveringar, med ett bolagslån som tas av bostadsbolaget. Bolagslånet amorteras månatligen i finansieringsvederlaget.

Du kan också ansöka om bolån för att betala hela bolagslånet och betala tillbaka hela din andel på en gång.

Läs mer om bolån

Läs mer om bostadsbolagslån

Hur ansöker jag om renoveringslån? 

Du kan ansöka om OP Exaktkredit och Banklån i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Du får beslutet om en OP Exaktkredit utan säkerhet senast inom två bankdagar. När du slutför ansökan och godkänner kreditavtalet får du pengarna på kontot. 

Du får beslutet om ett Banklån med säkerhet ofta inom 1–3 dagar.

Varför lönar det sig att ta ett renoveringslån?

Med ett renoveringslån kan du sprida kostnaderna för renoveringen över en längre tid och enklare planera din ekonomi. I stället för att använda dina besparingar för en renovering kan du till exempel placera besparingarna och sträva efter bättre avkastning på dem. En renovering höjer också bostadens värde och är en investering för framtiden.

Kom ihåg att du kan dra nytta av hushållsavdraget om din renovering utförs av en expert. Då kan du få tillbaka en del av priset på renoveringsarbetet som skatteavdrag.

Flexibilitet i renoveringslånet enligt din livssituation 

Du kan när som helst betala mer än den avtalade amorteringen på ett renoveringslån med eller utan säkerhet. Du kan också när som helst betala tillbaka hela lånet på en gång. 

När du ansöker om ett renoveringslån avtalar du om betalningsposterna för det. Under tidens gång kan du ändå i tjänsten op.fi ändra beloppet på betalningsposten, byta förfallodag eller ansöka om amorterings- eller betalningsfrihet för ditt lån.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 3,701 % (7.6.2024), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 9,1 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 350,48 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 203,84 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 18,10 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (11,73 % 06/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 178,95 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 225 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,57 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 246,58 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,66 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 072,37 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,38 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 293,83 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Om du har en engångskredit eller kontokredit, ser du uppgifterna om din finansiering i nättjänsten för OP:s finansiering. Via tjänsten kan du också ansöka om ändring av den månatliga betalningsposten eller förfallodagen för din faktura.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.