Konto

Vanliga frågor

Användningsbegränsningar för konto – Hur kan jag ändra användningsbegränsningarna för mitt konto? När jag betalar en räkning får jag ett meddelande om att uttagsgräsen för kontot överskrids.

Exempelvis när du betalar en räkning kan du få ett meddelande om att kontots uttagsgräns har överskridits. Meddelandet betyder att användningsbegränsningarna för ditt konto hindrar betalning av räkningen. Ändra då användningsbegränsningarna för ditt konto och försök betala på nytt om en stund. Observera att ändringen kräver tilläggsbekräftelse, så det lönar sig att ha telefonen inom räckhåll.

Du kan ändra användningsbegränsningarna för ditt konto när du har loggat in i tjänsten op.fi: Kontouppgifter - Ändra användningsbegränsningarna. 

Ändra användningsbegränsningarna för ditt konto

Det går också att ange separata säkerhetsgränser för kort. Säkerhetsgränserna gör det säkrare att betala med kort. De dygnsvisa säkerhetsgränserna för kortet gäller:

 • Kontantuttag
 • Auktoriserade kortinköp
 • Nät- och distansköp

När du har loggat in i tjänsten op.fi kan du ändra kortets säkerhetsgränser via vyn Mina kort.

Ändra kortets säkerhetsgränser 

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s nättjänstkoder

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du i de flesta fall som självbetjäning avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto.

Avsluta ditt onödiga konto 

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att sända oss ett meddelande via chatten, i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Brukskontots månadsavgift – För vem gäller månadsavgiften?

Brukskontot har en månadsavgift, som bestäms enligt den gällande servicetariffen.

Ta en närmare titt på servicetariffen

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.  

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan kontrollera om du är ägarkund i OP-mobilen via Annat - Ägarförmåner, i tjänsten op.fi under Ägarkund och förmåner eller i vår kundtjänst. 

Gå till ägarkund och förmåner

Månadsavgiften debiteras inte för ett brukskonto som är pantsatt eller då kontohavaren är ett dödsbo.

Våra brukskonton blev avgiftsbelagda 1.11.2020. Vi informerade om månadsavgiften för brukskonton i vårt brev eller meddelande om tariffändringar som vi skickade i augusti 2020.

Brukskontots månadsavgift – Hur debiteras månadsavgiften?

Månadsavgiften för brukskonton och betalkonton med grundläggande funktioner debiteras från och med 1.11.2020 kontot i samband med övriga serviceavgifter.

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan själv lägga till eller ta bort en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi, om kontot är något av följande: ett brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto eller tidsbundet räntekonto. Om ditt konto har flera innehavare eller om du är minderårig, kan du inte göra ändringar i dispositionsrätterna till ditt konto.

Du kan lägga till eller ta bort en dispositionsrätt i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Gå till kontouppgifter

Om du inte själv kommer åt att lägga till eller ta bort en dispositionsrätt, gör så här:

Sänd oss ett meddelande via OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet.

För att lägga till en dispositionsrätt ska du lämna följande uppgifter i ditt meddelande:

 • Numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
 • Namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt
 • Dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information, 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information.

Om den som får dispositionsrätt ännu inte är kund hos OP, ska hen besöka ett OP-kontor för att identifiera sig så att dispositionsrätten kan sättas i kraft.

För att ta bort en dispositionsrätt skriver du ett meddelande där du anger kontonumret och den person vars dispositionsrätt ska tas bort. Modelltext: Jag vill ta bort (namn:s) dispositionsrätt till mitt konto (kontonumret).

Sänd ett meddelande via tjänsten op.fi

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Om du namnger dina konton håller du dem lättare isär. Du kan namnge ditt konto under Kontouppgifter när du har loggat in i tjänsten op.fi: Kontouppgifter - Kontots grunduppgifter - Ändra namn. 

Gå till Kontouppgifter 

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. Om du ändrar ordningen för dina konton, uppdateras ändringarna också i vyn Mina konton, där du ser alla dina konton.

Gör ändringar i hur dina konton visas

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Och hur lägger jag till en annan kontohavare till mitt konto?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Så här lägger du till en annan kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett meddelande. Ange följande uppgifter i meddelandet:

 • kontonummer
 • namn och personbeteckning för den person som ska läggas till som kontohavare
 • en uppgift om att båda kontohavarna får använda kontot var för sig

Använd modelltexten nedan i ditt meddelande. Du kan kopiera texten och fylla i de uppgifter som saknas:

Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) läggs till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder kontot båda två var för sig.

Sänd meddelande

Vi lägger till den andra personen som kontohavare till ditt konto när hen har undertecknat kontoavtalet. 

Om den kontohavare som ska fogas till kontot redan är kund hos samma andelsbank som du, sänder vi hen kontoavtalet till OP:s elektroniska underskriftstjänst för underteckning. I annat fall ska hen underteckna kontoavtalet på kontoret. Hen kan boka tid för ett möte i tjänsten op.fi.

Boka tid

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP och Siirto-betalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag, om betalningen har betalats en bankdag före kl. 14. En utlandsbetalning som görs som en betalningsorder är normalt framme inom 2–6 bankdagar. En utlandsbetalning som görs som en expressbetalning är framme 1–2 bankdagar snabbare.

Läs mer om betjäningstiderna för betalningar

Kontoutdrag och kvitton – Hur kan jag spara eller skriva ut ett kontoutdrag eller kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Vi har gjort upp anvisningar om hur du kan spara och skriva ut kontoutdrag och kvitton praktiskt i tjänsten op.fi.

 

Gå till anvisningarna

Saldo- och ränteintyg för kontot – Hur beställer jag ett intyg?

Du kan behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller andra behov att intyga förmögenheten. Av saldointyget för kontot framgår:

 • Innevarande dags saldo vid förfrågningstidpunkten
 • Vid dödsfall saldot för dödsdagen
 • Vid avvittring saldot för avvittringsdatumet

Av ränteintyget framgår den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som ännu inte betalats in på kontot. 

Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda. Du kan avgiftsfritt kontrollera kontots saldo och ränta när du loggar in i tjänsten op.fi.

Enklast beställer du saldo- och ränteintyg för kontot med ett meddelande. I meddelandet ska du uppge kontonumret och det datum för vilket du behöver intyget.

Sänd meddelande

 

Öppna konto för barn – När kan man inte öppna ett konto på nätet?

Det går inte att öppna konto för ett barn på nätet, om

 • Du har inte Andelsbankens nättjänstkoder
 • den andra vårdnadshavaren har inte någon finländsk banks nättjänstkoder
 • barnet har fler än två vårdnadshavare
 • om tingsrätten har beslutat om vårdnaden av barnet

I de här fallen kan du öppna konto för barn genom att boka tid på ett bankkontor.

Boka tid

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med hjälp av täckningsreserveringar försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala inköpen. Säljaren reserverar inköpsbeloppet som en täckningsreservering på ditt kort före den egentliga debiteringen. Täckningsreserveringen försvinner när debiteringen har skett. 

Fastän täckningsreserveringen ännu inte är en betalningstransaktion, kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. 

Du kan granska uppgifterna om dina täckningsreserveringar i OP-mobilen och i tjänsten op.fi genom att klicka på ordet Täckningsreservering.

 • Information om debit-transaktioner ser du bland dina kontotransaktioner.
 • Information om credit-transaktioner ser du bland dina kreditkortstransaktioner.

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn eller gudbarn genom att logga in i tjänsten op.fi.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant