Konto

Vanliga frågor

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s nättjänstkoder

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du i de flesta fall som självbetjäning avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto.

Avsluta ditt onödiga konto i tjänsten op.fi 

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att sända oss ett meddelande via chatten, i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

 

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Bruksgränser för konto – Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto?

Du kan ändra bruksgränserna för ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Observera att en ändring av bruksgränserna för ett konto kräver en tilläggsbekräftelse, så håll telefonen som är ansluten till tilläggsbekräftelsen nära till hands när du ändrar gränserna.
 
 
Observera att ett kort som anslutits till kontot också kan förses med separata dygnsvisa säkerhetsgränser.
 

Brukskontots månadsavgift – Hur debiteras månadsavgiften?

Månadsavgiften för brukskonton och betalkonton med grundläggande funktioner debiteras från och med 1.11.2020 kontot i samband med övriga serviceavgifter.

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan själv lägga till eller ta bort en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi, om kontot är något av följande: ett brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto eller tidsbundet räntekonto. Om ditt konto har flera innehavare eller om du är minderårig, kan du inte göra ändringar i dispositionsrätterna till ditt konto.

Du kan lägga till eller ta bort en dispositionsrätt i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Gå till kontouppgifter

Om du inte själv kommer åt att lägga till eller ta bort en dispositionsrätt, gör så här:

Sänd oss ett meddelande via OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet.

För att lägga till en dispositionsrätt ska du lämna följande uppgifter i ditt meddelande:

  • Numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
  • Namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt
  • Dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information, 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information.

Om den som får dispositionsrätt ännu inte är kund hos OP, ska hen besöka ett OP-kontor för att identifiera sig så att dispositionsrätten kan sättas i kraft.

För att ta bort en dispositionsrätt skriver du ett meddelande där du anger kontonumret och den person vars dispositionsrätt ska tas bort. Modelltext: Jag vill ta bort (namn:s) dispositionsrätt till mitt konto (kontonumret).

Sänd ett meddelande via tjänsten op.fi

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Du kan namnge dina konton genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Då du namnger dina konton i tjänsten op.fi på det sätt du vill, är det lätt att skilja kontona från varandra. Namnet på kontot ändras bara i vyerna i tjänsten op.fi och OP-mobilen.
 

Gä till Kontouppgifter för att namnge fina konton Klicka på knappen Ändra bredvid kontots namn.

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. I visningen Mina konton ser du alla dina konton, och bland dem kan du välja högst fem som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer.

Gå vidare för att ändra ordringen för dina konton

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Jag vill lägga till en annan kontohavare till mitt konto, hur gör jag det?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Lägga till kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett nätmeddelande. Den kontohavare som ska fogas till kontot ska underteckna kontoavtalet för sin del i den elektroniska underskriftstjänsten eller besöka kontoret för att göra det. Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den kontohavare som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos samma andelsbank och har OP:s nättjänstkoder.

Använd en av texterna nedan i nätmeddelandet. Kopiera och komplettera texten med de uppgifter som saknas.

"Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) ska läggas till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder bägge kontot var för sig (ELLER-konto)."

ELLER

"Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) ska läggas till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder kontot endast tillsammans på bankens kontor (OCH-konto)."

Vi uppdaterar uppgifterna när den som ska bli kontohavare har undertecknat kontoavtalet. Den som ska bli kontohavare kan vid behov boka tid för ett möte på kontoret i tjänsten op.fi. Vid mötet ska man ha med sig ett giltigt fotoförsett identitetsbevis.

Sänd nätmeddelande​

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP samt Siirto-betalningar och ankommande SEPA-expressbetalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag om betalningarna har betalats en vardag före kl. 14. Utlandsbetalningarna är normalt framme inom 2–6 vardagar. Som expressbetalningar är de framme 1–2 vardagar tidigare.

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Sänd nätmeddelande​

Kontoutdrag och kvitton – Hur kan jag spara eller skriva ut ett kontoutdrag eller kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Vi har gjort upp anvisningar om hur du kan spara och skriva ut kontoutdrag och kvitton praktiskt i tjänsten op.fi.

 

Gå till anvisningarna

Öppna konto för barn – När kan man inte öppna ett konto på nätet?

Det går inte att öppna konto för ett barn på nätet, om

  • Du har inte Andelsbankens nättjänstkoder
  • den andra vårdnadshavaren har inte någon finländsk banks nättjänstkoder
  • barnet har fler än två vårdnadshavare
  • om tingsrätten har beslutat om vårdnaden av barnet

I de här fallen kan du öppna konto för barn genom att boka tid på ett bankkontor.

Boka tid

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn eller gudbarn genom att logga in i tjänsten op.fi.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant