Konto

Vanliga frågor

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Du kan själv avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto. I tjänsten op.fi kan du inte själv avsluta ditt sista konto eller gemensamma konton. Om kontot som du avslutar har tjänster såsom ett kort och/eller betalningar som inte har godkänts, får du vid kontoavslutningen anvisningar om vilka åtgärder du ska vidta för att avsluta kontot och/eller ombes du sända ett nätmeddelande.

Observera att kontosaldot ska vara positivt eller minst 0,00 € för att du ska kunna avsluta kontot själv. Du ska också välja ett konto på vilket medlen från det avslutade kontot krediteras. Du ska välja ett motkonto också då saldot för det konto som avslutas är 0,00 €. När du avslutat kontot kan du vid behov spara kontoutdraget för det avslutade kontot.

Avsluta ditt onödiga konto i tjänsten op.fi

Att avsluta ett konto med ett nätmeddelande

Om du inte själv kan avsluta ett konto i tjänsten op.fi, ska du sända oss ett nätmeddelande.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in. Om det har anslutits tjänster såsom ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot, ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta tjänsterna eller att få dem överförda till ett annat konto. Om du vill överföra tjänsterna till ett annat konto, ska du också uppge numret på det konto till vilket tjänsterna överförs. Om du vill avsluta ditt kort ska du uppge kortets fyra sista siffror. 

Observera att kontot inte kan avslutas om det finns väntande eller icke-godkända betalningar eller e-fakturor på det. Det måste finnas tillräcklig mycket pengar på kontot för debiteringen av serviceavgifterna. Om kontot som avslutas har flera innehavare, behövs kontoavslutningsbegäran av alla innehavare.

Sänd nätmeddelandet

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Bruksgränser för konto – Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto?

Du kan ändra bruksgränserna för ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Observera att en ändring av bruksgränserna för ett konto kräver en tilläggsbekräftelse, så håll telefonen som är ansluten till tilläggsbekräftelsen nära till hands när du ändrar gränserna.
 
 
Observera att ett kort som anslutits till kontot också kan förses med separata dygnsvisa säkerhetsgränser.
 

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge:

  • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas.
  • namn och personbeteckning för den som beviljas dispositionsrätt.
  • dispositionsrättens omfattning: rätt att använda kontot endast på OP:s kontor eller både på OP:s kontor och i nättjänsten.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Uppge ditt kontonummer i nätmeddelandet samt för vem dispositionsrätten ska tas bort.

Sänd nätmeddelande

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Du kan namnge dina konton genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Då du namnger dina konton i tjänsten op.fi på det sätt du vill, är det lätt att skilja kontona från varandra. Namnet på kontot ändras bara i vyerna i tjänsten op.fi och OP-mobilen.
 

Gä till Kontouppgifter för att namnge fina konton Klicka på knappen Ändra bredvid kontots namn.

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. I visningen Mina konton ser du alla dina konton, och bland dem kan du välja högst fem som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer.

Gå vidare för att ändra ordringen för dina konton

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Jag vill lägga till en annan kontohavare till mitt konto, hur gör jag det?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Lägga till kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett nätmeddelande. Den kontohavare som ska fogas till kontot ska underteckna kontoavtalet för sin del i den elektroniska underskriftstjänsten eller besöka kontoret för att göra det. Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den kontohavare som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos samma andelsbank och har OP:s nättjänstkoder.

Använd en av texterna nedan i nätmeddelandet. Kopiera och komplettera texten med de uppgifter som saknas.

"Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) ska läggas till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder bägge kontot var för sig (ELLER-konto)."

ELLER

"Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) ska läggas till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder kontot endast tillsammans på bankens kontor (OCH-konto)."

Vi uppdaterar uppgifterna när den som ska bli kontohavare har undertecknat kontoavtalet. Den som ska bli kontohavare kan vid behov boka tid för ett möte på kontoret i tjänsten op.fi. Vid mötet ska man ha med sig ett giltigt fotoförsett identitetsbevis.

Sänd nätmeddelande​

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP samt Siirto-betalningar och ankommande SEPA-expressbetalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag om betalningarna har betalats en vardag före kl. 14. Utlandsbetalningarna är normalt framme inom 2–6 vardagar. Som expressbetalningar är de framme 1–2 vardagar tidigare.

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Sänd nätmeddelande​

Kontoutdrag och kvitton – Hur kan jag spara eller skriva ut ett kontoutdrag eller kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Vi har gjort upp anvisningar om hur du kan spara och skriva ut kontoutdrag och kvitton praktiskt i tjänsten op.fi.

 

Gå till anvisningarna

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn eller gudbarn genom att logga in i tjänsten op.fi.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant