Konto

Vanliga frågor

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Du kan avsluta ett onödigt konto genom att sända ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in.

Om det har anslutits ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta kortet och nättjänstavtalet eller att få överföra dem till ett annat konto.

Närmare anvisningar om avslutningen av ett onödigt konto får du då du sänder nätmeddelandet. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Avslutning av ett onödigt konto.

Sänd nätmeddelande​

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Bruksgränser för konto – Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto?

Du kan ändra bruksgränserna för ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Observera att en ändring av bruksgränserna för ett konto kräver en tilläggsbekräftelse, så håll telefonen som är ansluten till tilläggsbekräftelsen nära till hands när du ändrar gränserna.
 
 
Observera att ett kort som anslutits till kontot också kan förses med separata dygnsvisa säkerhetsgränser.
 

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Att lägga till dispositionsrättshavare.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja   Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Att avlägsna dispositionsrätten för ett konto.

Sänd nätmeddelande

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Du kan namnge dina konton genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Då du namnger dina konton i tjänsten op.fi på det sätt du vill, är det lätt att skilja kontona från varandra. Namnet på kontot ändras bara i vyerna i tjänsten op.fi och OP-mobilen.
 

Gä till Kontouppgifter för att namnge fina konton Klicka på knappen Ändra bredvid kontots namn.

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. I visningen Mina konton ser du alla dina konton, och bland dem kan du välja högst fem som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer.

Gå vidare för att ändra ordringen för dina konton

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Jag vill lägga till en annan kontohavare till mitt konto, hur gör jag det?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Lägga till kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Lägga till kontohavare.

Den kontohavare som ska fogas till kontot ska underteckna kontoavtalet för sin del i den elektroniska underskriftstjänsten eller besöka kontoret för att göra det. Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den kontohavare som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos samma andelsbank och har OP:s nättjänstkoder.

Sänd nätmeddelande​

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP samt Siirto-betalningar och ankommande SEPA-expressbetalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag om betalningarna har betalats en vardag före kl. 14. Utlandsbetalningarna är normalt framme inom 2–6 vardagar. Som expressbetalningar är de framme 1–2 vardagar tidigare.

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Sänd nätmeddelande​

Kontoutdrag och kvitton – Hur beställer eller skriver jag ut ett kontoutdrag/kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

Kvitton

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Kontoutdrag

Du kan skriva ut kontoutdrag i tjänsten op.fi. Du kan skriva ut kontoutdrag i nättjänsten genom att först välja den period du vill granska (1 dag–1 år). När du har valt tidsperioden kan du ladda ner kontoutdraget på din dator eller öppna det i ett nytt fönster.

Gå vidare för att skriva ut kontoutdrag

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt bankens servicetariff.

Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja  Se om du hittar svaret snabbare här > Beställning av kvitton och kontoutdrag t.ex. för beskattningen. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag.

Nätkontoutdraget öppnas i ett nytt fönster. Tillåt popup-fönster i din webbläsare så att du kan öppna nätkontoutdraget.

Sänd nätmeddelande

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn eller gudbarn genom att logga in i tjänsten op.fi.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant