Vastuulliset rahastot

Turvaa oma ja ympäristösi tulevaisuus – aloita vastuullinen sijoittaminen OP:n rahastoilla.

Vastuulliset teemarahastot

Mitä on vastuullinen sijoittaminen ja ESG? 

Yritysten ja sijoitusten vastuullisuutta voidaan arvioida useilla eri kriteereillä. Yleisin vastuullisuuskriteeri on ESG, joka tulee englannin kielen sanoista environment, social and governance. Kirjainlyhenne ESG viittaa siihen, miten yhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Jokaisella rahastollamme on oma ESG-pisteytys, jonka löydät rahaston kuukausikatsauksesta.  

Vastuullinen sijoittaminen luo uusia tuottomahdollisuuksia

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Vastuulliset toimintatavat vähentävät riskejä yritysten toiminnassa ja vaikuttavat suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Kun yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, ei sijoittajan tarvitse huolehtia mahdollisista mainehaitoista ja niiden vaikutuksista sijoitustensa tuottoon.

Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti myös taloudellinen päätös. Maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi uusiutuvan energian toimittaminen, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja riittävien vesivarantojen turvaaminen ovat kannattavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä, ovat rahastoon valitut yritykset etulyöntiasemassa. Se näkyy myös sijoitusten tuotossa.

Löydä sinulle sopiva vastuullisen sijoittamisen rahasto

Vastuullisen sijoittamisen rahastomme edistävät ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen, sekä hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia. OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu eettiset näkökulmat sekä helppo ja vaivaton säästäminen. Tämä vastuullisen sijoittamisen rahasto sijoittaa osake- ja korkomarkkinoille, joten se sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle. OP-Vähähiilinen Maailma sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kaikille talouden sektoreille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Ympäristöaiheiset vastuullisuusrahastomme sijoittavat yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa erilaisten globaalien uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät uhkakuvat, kuten humanitääriseen kriisiin johtava puhtaan juomaveden puute tai ilmastonmuutos. OP-Puhdas Vesi- ja OP-Ilmasto-rahastot tarjoavat sijoittajalle aidon mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun.

Voit sijoittaa vastuullisiin rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta.

Tutustu vakuutussäästämiseen

Muut vastuulliset rahastovaihtoehdot


Myös vastuullisesti toimivien asunto-, kiinteistö- ja metsärahastojen avulla kenellä tahansa on mahdollisuus hajauttaa säästöjä monipuolisesti perinteisten osake- ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

Tutustu rahastoihin

Lisäksi osa OP-Indeksirahastoista käyttää vertailuindeksinä MSCI ESG Universal -indeksiä, joka antaa suuremman painon paremman ESG-profiilin omaaville yhtiöille. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua sekä antamalla suuremman painon yhtiöille, joilla on parempi vastuullisuusprofiili.

Tutustu indeksirahastoihin

Tutustu vastuullisen sijoittamisen teemarahastoihimme: